Stemmen staken rond voorstel over drankgebruik jeugd

0
Afbeelding ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Een bloedserieus voorstel over de aanpak van drankgebruik onder Lochemse jongeren leidde maandag tot een haast carnavaleske staking der stemmen: 11 tegen 11. En niet eens omdat ook maar iemand inhoudelijke tegen de door MmL, VVD, CDA en D66 ingediende motie is. De tegenstemmers zijn van mening het een overbodige aansporing is van het college van B&W, dat al werkt aan een nota over het thema Als de indieners niet anders besluiten, staat de motie in februari opnieuw op de agenda.

Ware een lid van de fractie van Gemeentebelangen niet afwezig geweest, had de motie met één stem verschil het onderspit gedolven. Inzet is het – volgens GGD-onderzoek uit 2021 – bovengemiddelde alcoholgebruik van jeugdige Lochemers. Volgens de kinder- en jeugdmonitor uit dat jaar werd er door veel 12- tot 16-jarigen alcohol gedronken. Soms in grotere hoeveelheden en vaak met instemming van de ouders. Het percentage lag in de gemeente duidelijk hoger dan regionaal en landelijk. Er wordt een verband gelegd tussen alcoholgebruik en mentale gezondheid.

IJsland

De indieners van de motie wijzen op een van oorsprong IJslandse aanpak die al in meerdere Nederlandse gemeenten wordt toegepast. De Nederlandse benaming is ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ (OKO). Het gaat om een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van meerdere jaren die is gericht op gelukkige en gezonde jongeren. In Nederland is het onderdeel geworden van het Gezond Leven Akkoord van de Rijksoverheid, afgekort: GALA.

De indieners hopen dat deze aanpak ook in Lochem kan leiden tot een positieve, gezonde en veilige omgeving voor jongeren. Gebruik van alcohol, tabak en drugs zou daarmee kunnen worden teruggedrongen. De eerste resultaten van gemeenten die in 2018 zijn gestart zijn voorzichtig positief, zo is te lezen in tekst van de motie. De gemeente Lochem moet dit jaar de vierjaarlijkse gezondheidsnota en Preventie- en Handhavingsplan
alcohol opstellen.

Dankbaar

Afgezien van de discussie of de motie al dan niet overbodig is, zei wethouder Wendy Goodin dat ze de indieners dankbaar is voor het wijzen op de mogelijkheden die OKO biedt. Dit kan onderdeel uitmaken van de nota die lokaal in voorbereiding is.