Gemeenteraad voorziet landbouwbrug Almen van prijskaartje

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

ALMEN/LOCHEM – De veelbesproken landbouwbrug over de Berkel bij Almen mag geen cent meer kosten dan 630.000 euro. Lukt het niet om de prijs eronder te houden, dan maar geen brug, zo oordeelde de gemeenteraad van Lochem maandagavond. Gedurende een debat ontstond een compromis waaraan alleen LochemGroen! zich niet wilde conformeren.

Het politieke dilemma was bij de meeste partijen een maand geleden al merkbaar. De spagaat gaat om enerzijds toezeggingen uit het verleden willen nakomen en anderzijds het verantwoorden van veel gemeenschapsgeld. In 2018 stond de brug voor 100.000 euro op de begroting. Dat is inmiddels opgelopen tot ruim een miljoen, onder meer door aangepaste eisen van het waterschap. Dat is alle partijen te gortig, temeer omdat de brug van nut is voor slechts één of twee boeren.

Paden

Voor de betrokken landbouwers verkort de brug de afstand tussen het bedrijf aan de Lage Lochemseweg naar gronden aan de andere kant van de Berkel. Ook voor recreatief verkeer zou de brug een uitkomst kunnen zijn. Door het besluit van de raad wordt dat laatste een stuk lastiger. De realisatie van paden en (fiets)wegen is geschrapt. Dat scheelt zo’n 4 ton.

Er is al 375.000 euro gereserveerd voor de uitvoering. Het college vroeg de raad om 651.000 euro extra beschikbaar te stellen. Gemeentebelangen en Meedenken met Lochem stelden maandavond voor om dat laatste bedrag terug te brengen tot 260.000 euro. Beoogd gevolg: wél de afspraken nakomen en maar de aanslag op gemeenschapsgeld beperken. Het kostte het nodige overleg om alle partijen, exclusief LochemGroen!, achter dit voorstel te krijgen.

Brug schrappen

Eerder hadden PvdA en LochemGroen! een gezamenlijk amendement ingediend waarmee ze de brug helemaal wilden schrappen. Het college zou dan min of meer carte blanche krijgen om met de belanghebbenden te praten over financiële compensatie van het niet nakomen van de eerdere belofte. De indieners gingen daarbij uit van één agrarisch bedrijf. Tijdens het debat kwam naar voren dat zich wel eens meer gedupeerden zouden kunnen melden.

Tijdens een schorsing besloot de PvdA toch mee te gaan met het voorstel van GB en MmL en het eigen amendement in te trekken. Daar was mede-indiener LochemGroen! het niet meer eens. Fractievoorzitter Calle Janssen diende het amendement opnieuw in, met als curieus gevolg dat de PvdA werd gedwongen om tegen het eigen voorstel te stemmen.

Financiering

GroenLinks kwam nog met een motie waarmee werd getracht de kosten te drukken via overleg met het Waterschap Rijn en IJssel en grondeigenaar stichting Oude en Nieuwe Gasthuis (ONG) uit Zutphen. Inzet van de gemeente zou moeten zijn dat beide partijen brug en padennetwerk mede-financieren. Wethouder Marja Eggink ontraadde die volgens haar heilloze weg omdat dit eerder al is geprobeerd. Met ONG wordt nog wel gepraat over de aanleg van paden.

Logisch gevolg was dat het voorstel van GB en MmL met een grote meerderheid van stemmen werd aangenomen. GroenLinks en LochemGroen! kregen geen steun voor hun voorstellen. Gevolg is dat er een brug komt die maximaal 630.000 euro kost, met alleen opritten aan beide kanten. De betrokken boer(en) kunnen zo hun land bereiken zonder om te hoeven rijden via het dorp. De brug werd in eerste instantie toegezegd omdat boeren grond ruilden om het meanderproject van de Berkel mogelijk te maken. De wethouder gaf aan de opdracht van de raad goed te hebben gehoord en ze denkt dat die uitvoerbaar is.