Extra steun schouwburg krijgt zegen van gemeenteraad

0
De schouwburg in coronatijd (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Wie de discussies en berichten over de extra steun van de gemeente aan de Schouwburg Lochem van de afgelopen weken heeft gevolgd, zal niet raar opkijken dat deze steun gisteravond de eindstreep heeft gehaald. De stemverhouding viel echter onverwacht positief uit. Het zeer kritische Gemeentebelangen wilde de belangrijkste culturele voorziening niet in gevaar brengen en stemde alsnog voor.

Aan het einde van de rit was er slechts 1 tegenstem. Die kwam van Jolande van Borrendam van GroenLinks. In een stemverklaring zei ze dat ze vind dat er teveel geld naar slechts één culturele organisatie in slechts één kern gaat. De rest van haar fractie vindt eveneens dat er te veel geld naar het theater gaat maar ziet ook de positieve bijdrage van de schouwbrug aan de cultuur in de hele gemeente.

Investeringen

GB en GroenLinks zagen een wijzigingsvoorstel sneuvelen waarin het college werd opgedragen om de schouwburg te dwingen om zelf een voorziening te treffen voor grote investeringen die lang van te voren te voorspellen zijn. Naast een financiële injectie om de gevolgen van de coronacrisis te doorstaan gaat er nu 375.000 euro naar vervanging van een trekkenwand, een hijsinstallatie voor decorstukken en licht. GB hamerde de afgelopen weken steeds op het feit dat dit een voorspelbare investering is.

Wethouder Henk van Zeijts (cultuur) ontraadde het amendement. Hij zei dat het moreel niet verantwoord is om van de schouwburg te vragen om uit de exploitatie een voorziening te treffen voor grote uitgaven. De wijze van subsidiëring voorziet daar niet in. De schouwburg heeft dit in het meerjaren-onderhoudsplan ook zelf al aangegeven.

Onmogelijk

Hamp Harmsen van D66 wees er bovendien op dat een aantal colleges geleden al is besloten tot de huidige wijze van subsidiëren, die fondsvorming voor onderhoud nagenoeg onmogelijk maakt. Dat was destijds volgens hem een principiële keuze. Bij monde van Arjan Boeijink reageerde GB door te zeggen dat er dan toch in ieder geval een 10-jarenplan voor investeringen moet komen en dat de raad inzichtelijk moet krijgen wat er met de subsidiegelden gebeurt. Tegen dat laatste lijkt niemand bezwaar te (kunnen) hebben.

Jongeren en minima

GroenLinks had nog een amendement ingediend, maar deze werd kort voor de vergadering omgezet in een motie, wat een minder zwaar middel is. Fractievoorzitter Linda Sanders had twee weken geleden al geopperd om de schouwburg op te dragen om doen om jongeren en minima de gelegenheid te geven om voorstellingen te bezoeken. Het idee was om dit in de vorm van vouchers te doen waarmee kaartjes van niet uitverkochte voorstellingen ‘voor weinig’ aan deze doelgroepen worden gegund.

Extra inspanning

De schouwburgdirectie liet maandagmiddag weten dat dit toch tot een gat in de begroting zou schieten. Daarop besloot GroenLinks om met een motie te komen waarin een extra inspanning van de schouwburg wordt gevraagd ten aanzien van de genoemde doelgroepen. Met de steun van GB, D66 en een deel van het CDA vond deze motie een meerderheid van 13 tegen 10 stemmen.

Kleinsma-gelden

De schouwburg is overigens nog niet van de criticasters af. Zowel GB als GroenLinks kondigden aan het er niet bij te laten zitten omdat ze vinden dat de subsidie-systematiek anders moet. De PvdA liet weten nog met voorstellen te komen om de Kleinsma-gelden – die zijn bestemd voor de minima – in te zetten om de schouwburg en de beide openluchttheaters in de gemeente beter toegankelijk te maken voor deze doelgroep. Overigens heeft de gemeente ook al de zogeheten ‘Meedoen-regeling’ waarop gezinnen met een laag inkomen een beroep kunnen voor bijvoorbeeld een theaterkaartje.