Bewoners Kokstraat Eefde vragen aandacht raadsfracties

0
Een artist-impression van de Schildershof in Eefde (bron: debunte.nl)

EEFDE/LOCHEM – Bewoners van de Kokstraat in Eefde verzetten zich hevig tegen een plan om 18 woningen te bouwen op het voormalige bedrijfsterrein van schildersbedrijf Kamphuis. Een 5-tal van hen maakte maandagavond gebruik van de mogelijkheid om de gemeenteraad toe te spreken. Ze vinden dat er veel te veel woningen op de beschikbare 2500 vierkante meter zijn gepland door projectontwikkelaar De Bunte Vastgoed.

Het terrein ligt ingeklemd tussen de spoorlijn en de achtertuinen van woningen aan de Kokstraat en de Schoolstraat. Voorlopige tekeningen, van wat ‘De Schildershof’ moet gaan heten, wijzen uit dat er met 18 woningen weinig ruimte overblijft voor groen. De omwonenden spreken van ‘een versteende omgeving’. Dat is in tegenspraak met gemeentelijk beleid, dat juist uitgaat van ruimte voor groen en biodiversiteit.

Afweging

Politiek wordt het een lastige afweging, want de projectontwikkelaar is van plan een aantal starterswoningen te bouwen. De behoefte daaraan is groot. De omwonenden zitten ondertussen met vragen over onder meer verkeersveiligheid en afwatering bij plensbuien. De ontsluiting moet via de toch al smalle Kokstraat plaatsvinden. Een ontsluitingsweg langs het spoor naar de Schoolstraat wordt niet geaccepteerd door ProRail.

Overigens is er geen concreet plan ingediend bij de gemeente. Het college nam begin vorig jaar een principebesluit en gaf daarmee aan te willen meewerken aan woningbouw op het betrokken perceel. Het college vindt dat het gehouden is aan dat principebesluit en dat de projectontwikkelaar en omwonenden met elkaar in gesprek moeten. Die communicatie loopt tot nu toe niet goed. Er lijkt sprake van een ernstig verstoorde relatie.

Groen

De omwonenden herhaalden maandag in grote lijnen wat ze eerder al naar voren brachten in een artikel op deze site. De partijen die het woord ‘groen’ in hun verkiezingsprogramma’s hebben staan werden opgeroepen om daar recht aan te doen. En de partijen die dat woord niet of nauwelijks gebruiken in het programma kregen het verzoek daar toch nog eens over na te denken.

“De Schildershof wordt Schilderswijk”, zo verzuchtte een van de insprekers. De klacht is dat tot nu toe niet is gekeken naar effecten van het plan voor de omwonenden. De omwonenden voelen zich speelbal van gemeente en projectontwikkelaar die naar elkaar wijzen. Ze vinden woningnood geen excuus om de ruimtelijke principes van de gemeente aan de laars te lappen.

Kloof

Op de vraag van de politiek wat de omwonenden een realistisch aantal nieuwe woningen vindt, luidde het antwoord na enige aarzeling: zes. Dat geeft aan hoe groot de kloof is. Ook kwam tijdens de discussie met raadsleden naar voren dat de communicatie tussen omwonenden en projectontwikkelaar nagenoeg stilligt. Op de vraag aan wethouder Robert Bosch, waarom het college niet de regie pakt, luidde het antwoord dat het college na het nemen van een principebesluit een stap terug doet om de partijen de ruimte te geven om er samen uit te komen. “Het college wil geen kant kiezen”, aldus Bosch.

Een meerderheid van de raadsfracties gaf aan nog verder te willen praten met de wethouder. Dat kan pas na de verkiezingen en met de nieuwe raad. Het onderwerp staat op 25 april opnieuw op de agenda.