Allemaal1.tv krijgt nog geen groen licht voor vervolg

0
Het logo van Allemaal1.tv

LOCHEM/GORSSEL – Het lokale tv-project Allemaal1.tv kan nog niet verder en of het daar al van komt is onzeker. Een motie van VVD en GroenLinks waarin wordt gepleit voor voortzetting voor de duur van de lockdown dreigde maandagavond onvoldoende steun te krijgen en werd daarom aangehouden. Over twee weken komt er wellicht een herkansing.

De meerderheid had lovende woorden voor wat Allemaal1 in korte tijd heeft gepresteerd maar wil meer informatie over de kosten en een nadere onderbouwing van de plannen. Tussen de regels door was ook te beluisteren dat een samenwerking met Ideaal FM wordt bepleit. Dat is de lokale omroep die vrijwel zeker een zendmachtiging voor de gemeente Lochem krijgt. Allemaal1 zendt niet uit via de ether maar bereikt de kijker via YouTube en sociale media.

Bijdrage

Het waren er ruim 30.000 met de 13 uitzendingen die tot vorige week werden gemaakt. De initiatiefnemers begonnen begin december met steun van het college van B&W. De gedachte was toen dat de coronacrisis rond deze tijd wel op z’n retour zou zijn. Omdat dit niet het geval is, werd een bijdrage gevraagd om nog tot de zomer door te gaan.

Het college wees die aanvraag af omdat de raad kortgeleden duidelijk had gekozen voor Ideaal. Op initiatief van de VVD kwam er een motie die pleitte voor voortzetting voor de duur van de lockdown. En het potje dat is voorbestemd voor media kan onaangeroerd kunnen blijven als een crisispotje voor de bestrijding van de gevolgen van de coronamaatregelen wordt aangesproken. Er was geen sprake van een concreet bedrag en het college kreeg via de motie de opdracht om in overleg te gaan met Allemaal1 voor voortzetting.

Verzet

Verzet was er met name van CDA (minus Pieter Bas ter Maat), PvdA en GB. Namens die laatste partij zei Arjen Dieperink dat hij uit de mond van een ambtenaar had opgetekend dat de bijdrage aan Allemaal1 ‘illegaal’ zou zijn omdat geen sprake was van een rechtspersoon. Daarmee bracht hij D66, dat voor de motie had willen stemmen, ook aan het twijfelen. Het CDA en PvdA willen dat er een betere onderbouwing komt en/of verankering in de Kadernota.

Herkansing

Hoofdindiener Erik Haverkort (VVD) vond reacties vergezocht en formeel en geen recht doen aan het doel van de zender; verbinden en informeren in coronatijd. Hij vroeg zich hardop af of de bijdrage die tot nu is verstrekt dan ook ‘illegaal’ was. Geld uit een crisispot geldt doorgaans niet als subsidie in de zin dat daar verordeningen aan te pas moeten komen, met name ook omdat het snel ingezet moet kunnen worden. Omdat hij zag dat de motie dreigde te stranden stelde Haverkort voor deze aan te houden tot 22 maart. In de tussentijd moet worden geprobeerd om de genoemde bezwaren weg te nemen.

LochemsNieuws is mediapartner van Allemaal1.tv