Oppositie en wethouder botsen over invloed op afspraken met corporaties

0
Afbeelding ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM – De oppositie in de Lochemse gemeenteraad kwam maandag in botsing met wethouder Marja Eggink over invloed van de raad op de jaarlijkse prestatieafspraken met woningcorporaties. De oppositiepartijen wezen op een motie die eind maart raadsbrede steun kreeg. De coalitiepartijen wilden de wethouder niet afvallen en volgden haar opvatting over de motie.

Die motie riep het college op om de gemeenteraad eerder te betrekken bij de prestatieafspraken, bijvoorbeeld nadat de woonmonitor is behandeld. Die woonmonitor stond, toevalligerwijs, maandag eveneens op de agenda. In de motie is sprake van aanpassingen van ‘de jaarschijven van de daaropvolgende jaren’. Een oproep om de raad invloed te laten uitoefenen op de concept-afspraken met de corporaties staat weliswaar in het dictum van de motie van maart, maar maakt geen deel uit van de oproep aan B&W.

Rolverdeling

De wethouder hecht aan de rolverdeling van college en raad. Ze vindt dat de raad de kaders moet stellen en dat de uitvoering in handen van het college ligt. Ze vindt dat de raad, bijvoorbeeld in het voorjaar, kan aangeven waar bij het maken van de afspraken rekening mee moet worden gehouden. Dat kan het college dan meenemen bij de onderhandelingen met de woningcorporaties.

De oppositiepartijen willen de concept-afspraken zien voordat deze getekend worden en daar eventueel nog wijzigingen in kunnen aanbrengen. In een maandag ingediende motie van GroenLinks, PvdA en LochemGroen! staat met zoveel woorden dat de raad de afspraken voor 2024 in concept ter bespreking worden voorgelegd aan de raad. Het CDA, de hoofdindiener van de motie van maart, schaarde zich achter deze oproep.

De coalitiepartijen volgden de interpretatie van de wethouder. Dat maakte de motie kansloos en deze werd uiteindelijk ingetrokken door de indieners.