Politiek Lochem over ‘toekomststoeltjes’ en crisisfonds

0
Een van de twee 'toekomststoeltjes' die opdoken in de Lochemse raadszaal (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Voordat de begroting wordt vastgesteld krijgen de raadsfracties elk jaar de kans om hun kijk op de ‘staat van de gemeente’ en op de toekomst te geven. Maandagavond was het weer tijd voor deze Algemene Beschouwingen. Dit keer draaide het onder meer kinderstoeltjes. Symbolisch bedoeld uiteraard. En: er tekent zich een meerderheid af voor een crisisfonds dat mogelijk gevoed gaat worden met de 4 miljoen euro die de gemeente dit jaar overhoudt.

Het crisisfonds kwam van PvdA en GroenLinks en is het gevolg van zorgen over het toenemend aantal inwoners dat in financiële nood dreigt te raken door energieprijzen en hoge inflatie. Tijdens het debat bleek dat andere fracties veel vragen hadden over het idee. Maar gaandeweg was er geen partij meer die zo’n fonds afwijst, als daar een doortimmerd voorstel voor komt.

Lastenverlichting

De VVD heeft nog wel andere ideeën met dezelfde 4 miljoen. Zoals echte liberalen betaamt pleit de fractie voor lastenverlichten, door de OZB-stijging van 2020 deels ongedaan te maken. Daarvan profiteren huiseigenaren. Ook geheel volgens verwachting vinden de partijen op links dat het geld ‘naar de mensen die het ‘t hardst nodig hebben’ moet vloeien.

“Helpen aan de voorkant”, noemt Martine Willems van de PvdA het. “Helpen voordat er grote problemen ontstaan. Bijvoorbeeld met isolatie van hun woning. Daardoor gaat de energierekening omlaag en doen we meteen iets aan de duurzaamheidsdoelstellingen.”

Voor wie?

Het CDA wilde weten wie voor steun in aanmerking komen. De PvdA gaat voorlopig uit van mensen die een inkomen tot 120 procent van het bestaansminimum hebben. Dat is een gebruikelijke standaard bij veel toeslagen of kwijtschelding van gemeentelijke lasten. Willem Achtereekte van het CDA kan zich voorstellen dat, gezien de brede groepen die in problemen komen, de grens wordt opgetrokken tot 130 of zelfs 150 procent. Elders in het land zijn voorbeelden van gemeente die dit toepassen.

De VVD pleit ervoor om ook ZZP’ers en andere kleine ondernemers erbij te betrekken. En Gemeentebelangen vindt dat ook woningeigenaren die in problemen komen geholpen moeten kunnen worden. GB vroeg overigens ook om hoeveel mensen het gaat, ten einde te kunnen uitrekenen wat je met 4 miljoen kunt. Dat antwoord bleef uit. Zeker als ook ondernemers en woningeigenaren meetellen is dat ook lastig te achterhalen, zo lijkt het.

Capaciteit

MmL liet via fractievoorzitter Bertus Karssenberg weten dat het eventueel akkoord kan gaan als er een goed plan komt. D66 ziet nog wel problemen met de ambtelijke capaciteit als het tot uitvoering moet komen. Overigens moet ‘t Baken al wel enig zicht hebben op de doelgroep. Eerder werd immers de energietoeslag van in totaal 1300 euro al uitgekeerd. Naast uitkeringsgerechtigden uit de kaartenbak van de gemeente kunnen zich ook mensen melden die van maximaal 130% van de bijstandsnorm moeten rondkomen. Voor een gezin komt dat uit op een verzamelinkomen tot 1940 euro. Voor alleenstaanden is de grens 1360 euro. Eigen vermogen telt bij de energietoeslag niet mee.

Uiteraard werden ook actuele thema’s als woningbouw en huisvesting van statushouders en asielzoekers besproken. Een aantal partijen vond elkaar in de opvatting dat ‘hoogbouw’ wellicht bespreekbaar moet worden gemaakt. De vraag voor kleine wooneenheden leent zich hiervoor en de hoogte in bouwen verlaagt de kosten.

Statushouders

Als het gaat om de huisvesting van statushouders kwam Calle Janssen van LochemGroen! met het idee om in Lochem 20 en in alle andere kernen 10 statushouders te huisvesten in tijdelijke woonvoorzieningen. Zo kan van de opgelopen achterstand een voorsprong worden gemaakt, zo is de gedachte. Daarbij geldt de overweging dat de bouw van reguliere woningen te veel tijd kost en dat de nood nu hoog is.

Het voorstel leidde tot gemengde reacties. De balans tussen statushouders en eigen inwoners die een betaalbare woning zoeken is een heikel punt. CDA en VVD pleitten hiervoor. MmL was het meest ferm in de opvatting dat woningzoekenden eerst aan de beurt moeten komen. D66 ziet nog een ander probleem. Volgens Bob van ‘t Klooster is Lochem ingehaald door de regio. “In andere gemeenten zijn inmiddels zoveel asielzoekers ondergebracht dat de regionale grens wel is bereikt. Het moet, onder meer qua personeel, behapbaar blijven. We zijn gewoon te laat”, zo klonk het.

Kinderstoeltjes

De genoemde kinderstoeltjes waren meegebracht door Calle Janssen van LochemGroen! en Henk van Zeijts van GroenLinks. Dat deden ze overigens onafhankelijk van elkaar. Het symbool is duidelijk: de zorg voor toekomstige generaties als het gaat om biodiversiteit, klimaat en een leefbare aarde. De inspiratie komt van de door Jan Terlouw bedachte #toekomststoel. Dit is een lege stoel die in iedere vergadering en overleg de toekomst vertegenwoordigt en de aanwezigen eraan herinnert om duurzaamheid mee te wegen in de beslissingen van vandaag.

De begrotingsbehandeling gaat volgende week maandag verder. Enkele fracties hebben al wijzigingsvoorstellen in het vooruitzicht gesteld.