Raad Lochem ‘sleutelt’ nog flink aan de Kadernota

0
Afbeelding ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De Kadernota is de voorloper op de begroting voor 2023, die in november wordt verwacht. Omdat er verkiezingen zijn geweest en de samenstelling van het college is gewijzigd, gaat het om een zogeheten ‘beleidsarme’ nota. De oude ploeg wilde de nieuwe niet voor de voeten lopen. Maandag bleek dat de raad toch nog veel wil sleutelen aan de inhoud. Er werden 13 moties en amendementen ingediend.

De voorstellen lopen uiteen van meer inzet op de woningbehoefte tot het beleg op de boterham in de kantine van het gemeentehuis. De debatjes werden maandagavond gehouden. De stemming volgt pas over 2 weken.

Voor een aantal moties en wijzigingsvoorstellen tekent zich een meerderheid af. Dit geldt onder meer voor een motie die pleit voor verruiming van de mogelijkheden van woningsplitsing. Dit is een manier om meer woonruimte te creëren in de gemeente, en met name ook in het buitengebied. De motie van D66, met tekstuele inbreng van LochemGroen! werd verder ondertekend door alle andere partijen behalve GB.

Onderzoek

Wethouder Marja Eggink omarmde de motie maar wil wel eerst onderzoeken wat de gevolgen zijn van splitsing of opdelen van woningen in verschillende wooneenheden. Dat kan grote gevolgen hebben voor mensen met een uitkering en die toeslagen ontvangen. Eggink zei dat zo’n onderzoek waarschijnlijk pas volgend jaar tot een raadsvoorstel zal leiden.

Een motie van de PvdA, voor een eenvoudige subsidieregeling, voor maatschappelijke initiatieven, vond raadsbrede steun, op voorwaarde dat de kaders helder worden geformuleerd. Doel is het geven van kleine waarderingssubsidies aan bijvoorbeeld repaircafés, kledingbanken en het veteranencafé in Eefde. De laatste werd ook in een aparte motie van D66, met steun van CDA, MmL en VVD, genoemd. Naast geld gaat het hierin om morele steun en erkenning van veteranen en overleg over de wijze van herdenkingen.

Subsidies

De motie over een eenvoudige subsidieregeling wordt overigens door het college ontraden omdat wordt gewerkt aan een herziening van het subsidiebeleid, waarbij dit onderwerp aan de orde kan komen.

Er werd ook gedebatteerd over de kosten die houders van een invalidenparkeerkaart. Om de uitgifte kostendekkend te maken moeten de leges omhoog en gaan aanvragers veel meer betalen. Volgens de indieners is dit niet eerlijk ten opzichte van andere inwoners, die in Lochem gratis parkeren. Mensen met een beperking moeten nog steeds betalen maar, als de motie wordt aangenomen, is de prijsverhoging van de baan.

Berkelbrug Almen

Een meerderheid tekent zich ook af voor een amendement van GroenLinks dat aandringt op de snelle aanleg van een al lang geplande extra Berkelbrug bij Almen. Die kan ervoor zorgen dat boeren, die land aan beide zijden van de Berkel hebben, niet langer door de kern van Almen hoeven te rijden met hun zware voertuigen. Wethouder Marja Eggink zei dat het college graag wil meewerken maar dat dan nog wel over de financiering moet worden gesproken. Het bedrag dat eerder werd gereserveerd is niet meer toereikend voor de uitvoering.

Mogelijk worden enkele voorstellen nog tekstueel aangepast, voordat ze in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, op 4 juli, in stemming worden gebracht.