‘Corona laat kosten Jeugdzorg verder stijgen’

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de kosten van Jeugdzorg in de gemeente Lochem verder zijn gestegen. Dat liet wethouder Henk van Zeijts maandagavond weten na vragen van GroenLinks over de wat de gemeente doet voor jongeren die te maken krijgen met negatieve gevolgen van de crisis.

De uitkomsten van recent onderzoek van de GGD Noord- en Oost-Gelderland waren de aanleiding voor de vragen van Willem Beekman, namens GroenLinks. Vergeleken met een jaar eerder voelt een groot aantal jongeren zich minder gelukkig. Het Rijk heeft 200 miljoen euro ter beschikking gesteld. Dit steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl omvat 200 miljoen Daarbij hoort wel het verhaal dat gemeenten in totaal zo’n 600 miljoen tekortkomen op Jeugdzorg.

Geld

Op de vraag of geld geen rol speelt als jongeren hulp nodig hebben, antwoordde de wethouder min of meer bevestigend. “We kijken naar de behoefte. Als er hulp nodig is komt daar geld voor beschikbaar”, zo liet Van Zeijts weten. Wel wees hij erop dat ook in de gemeente Lochem de begroting onder druk staat en dat de kosten van Jeugdzorg flink zijn toegenomen ten opzichte van een jaar geleden.

De consulenten van ‘t Baken zijn extra alert op eenzaamheid, depressie en zaken als gameverslaving onder jongeren. En ook de jongerenwerkers en sportcoaches van de Stichting Welzijn Lochem (SWL) spannen zich in om jongeren te bereiken. Er worden onder meer buitenactiviteiten aangeboden. Zo staat de sportcontainer van Nijha deze week in Gorssel en volgende week in Lochem.

Plan

Het college van B&W werkt aan een plan dat over een paar weken klaar is en waarin wordt gefocust op jeugd- en jongerenbeleid. Eventuele opgelopen achterstanden, op korte en langere termijn, moeten daarmee worden weggewerkt. Dat plan wordt snel tot uitvoering gebracht.

Het wachten is nog op de uitkomsten van een schoolscan. Daarbij wordt, naast hoe het is gesteld met het kennisniveau van scholieren, ook gekeken naar sociaal-emotionele aspecten. De uitkomsten worden besproken met de relevante partners.

Niet in beeld

Op de vraag of alle jongeren in beeld zijn, zei de wethouder dat dit lastig is te bepalen. Zo is het bijvoorbeeld lastig dat leerlingen van middelbare scholen al langere tijd slechts beperkt op school zijn, waardoor het aantal contacten veel minder is dan normaal.