Meer geld voor beheer en onderhoud openbare ruimte

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeente Lochem wil jaarlijks 489.000 euro extra vrijmaken voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het niveau hiervan loopt achter bij de doelen die in 2019 werden vastgelegd in het Integraal Beheersplan Openbare Ruimte (IBOR). Het extra bedrag komt bovenop de ongeveer 8 miljoen per jaar die nu al wordt besteed. Hiervan gaat zo’n 5 miljoen naar Circulus en 3 miljoen naar groot onderhoud aan bijvoorbeeld wegen en fietspaden.

Circulus en de gemeente merken dat de standaard die de gemeenteraad in 2019 vaststelde niet wordt gehaald door structureel te weinig budget. Ook het vorig jaar aangetreden college van B&W stelde zich als doel dat de openbare ruimte er verzorgd moet uitzien en kwam tot het besef dat hier meer geld voor nodig is. Het extra bedrag is bestemd voor groen en verhardingen, maar ook voor het opruimen van afval dat naast containers van de gemeentelijke milieuparkjes wordt gezet. Ook het verbeteren van de veiligheid, toegankelijkheid van paden en wegen en groenrenovatie krijgen extra aandacht.

Groenbeheerder

Het college wil van het extra geld ook een gemeentelijke groenbeheerder aanstellen. Dit omdat het groenbeheer meer inzet vraagt dan enkele jaren geleden. Door de grootschalige woningbouw en de het toenemende belang van groen, klimaat en biodiversiteit is er capaciteit nodig om het beheer en onderhoud van het groen in de openbare ruimte goed te organiseren. De gemeentelijke groenbeheerder werkt nauw samen met de groenbeheerder van Circulus, de gemeenlijk beleidsmedewerker groen, de ecoloog en de vergunningverlener.

Dit jaar komt er een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Circulus. Sinds 2014 is de samenwerking tussen gemeente en Circulus vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Hierin is vastgelegd at Circulus levert in de buitenruimte en wat de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van Circulus en de gemeente zijn. Ook de kosten worden in beeld gebracht. Elk kwartaal wordt de openbare ruimte in ogenschouw genomen, zodat de resultaten kunnen worden getoetst aan de afspraken.

Besluit

De gemeenteraad moet nog instemmen met de voorgestelde verhoging van het bedrag. Het collegevoorstel komt waarschijnlijk in juni op de agenda te staan.  Bij goedkeuring is het geld direct daarna beschikbaar.