Raad wil vervangende woningen voor Bloemenkamp Gorssel

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

GORSSEL/LOCHEM – De gemeenteraad heeft maandag unaniem een motie aangenomen waarin de zorg wordt geuit over de sloop van de Bloemenkamp in Gorssel. Daardoor verliest Gorssel 39 sociale huurwoningen. De raad wil dat vol wordt ingezet op vervangende bouw. Dat is ook het streven van het college dat hierover in gesprek is met verschillende partijen.

De motie werd ingediend door PvdA, D66 en Meedenken met Lochem (MmL). Het gaat om woningen van Habion, een Utrechtse organisatie die zich richt op ouderenhuisvesting. De werkelijke eigenaar van de gebouwen is echter de Stichting Vastgoed Zorgsector (VGZ), met overigens dezelfde directie- en bestuursleden als Habion. Dit is geen woningcorporatie in de zin van de Woningwet en deze hoeft dan ook geen verantwoording af te leggen aan de gemeente.

Brief

De bewoners kregen al net voor de Kerst van 2019 een brief waarin de sloop werd aangekondigd. Sindsdien verkeerden ze in onzekerheid. Afgelopen februari kregen ze opnieuw een brief waarin staat de slopers eind 2023 zullen toeslaan. De eigenaar heeft wel iemand ingehuurd die een ‘sociaal plan’ gaat opstellen en die met alle huurders gaat praten. Het gaat om meest oudere bewoners waarvan sommigen zijn aangewezen op zorg.

Wethouder Bert Groot Wesseldijk zei dat er positieve geluiden zijn omtrent de herbouw van woningen. Het is echter niet zeker of deze betaalbaar zullen zijn voor de huidige bewoners. Het college vindt dat het aantal woningen in de sociale huursector minimaal gelijk moet blijven en is hierover in gesprek met Habion/Stichting Vastgoed Zorgsector en woningcorporatie IJsseldal Wonen.

Aanpassingen

Het college en de meeste andere raadsfracties vonden de motie sympathiek maar hadden problemen met een tweetal formuleringen. Zo is de opdracht om te slopen en ‘gelijktijdig’ te bouwen niet haalbaar. En ook de eis dat de gesloopte woningen voor 100 procent gecompenseerd moeten worden kan niet bij voorbaat worden gegarandeerd. Voor de indieners was dit aanleiding om de strekking van de motie aan te passen. Deze werd vervolgens unaniem gesteund. De wethouder beschouwt het als een steun in de rug bij de lopende gesprekken.

Eefde

In Eefde heeft dezelfde eigenaar nog eens 40 woningen aan de Beekweide. Door de huur voor nieuwe bewoners te verhogen vallen deze huizen niet meer in de categorie sociale huur. Voor de huidige bewoners heeft dit minder consequenties. De eigenaar kan de huren voor hen slechts binnen de jaarlijks vastgestelde marges verhogen en ook de maximale huurprijs is aan grenzen gebonden. Via de geleidelijke weg verdwijnen echter ook hier enkele tientallen sociale huurwoningen.