Extra steun schouwburg stuit op kritiek van GB

0
(foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De Schouwburg Lochem krijgt de komende drie jaar flinke financiële steun van de gemeente. Een wat geflatteerd bedrag, want naast de normale subsidie komt daar coronasteun én een grote investering in een trekkenwand bij. Met name de grootste partij in de Lochemse gemeenteraad, GB, heeft daar moeite mee, zo bleek maandag.

De raad sprak, in (digitale) aanwezigheid van bestuursvoorzitter Jan ten Hove en directeur Mirjam Radstake van het theater, over een voorstel van het college. B&W lieten al eerder weten de voorzieningen hoe dan ook door de coronacrisis te willen slepen. Vervelend bijkomstigheid is dat de trekkenwand in de schouwburg is afgekeurd.

Hijsinstallatie

Een trekkenwand is de hijsinstallatie in het theater waarmee onder meer licht en decorstukken omhoog en omlaag bewogen kunnen worden. Omdat deze zaken boven de hoofden met mensen ‘bungelen’ moeten zulke installaties aan strenge eisen voldoen. Het gaat om veiligheids- en arbo-eisen. Dit najaar werd de huidige installatie afgekeurd. De schouwburg heeft een jaar de tijd voor vervanging. Kosten: 375.000 euro. Zonder vervanging mag het podium niet meer worden gebruikt.

Kritisch

Met name Gemeentebelangen was bij monde van Arjen Boeijink erg kritisch op de bedragen die het college wil uitgeven aan de belangrijkste culturele voorziening in de gemeente. Hij stelde onder meer voor om de werkelijke effecten van corona af te wachten en begin volgend jaar nog eens te kijken wat er nodig is. Volgens wethouder Henk van Zeijts zou dat de kans vergroten dat de schouwburg zou omvallen en dat wil het college dus juist voorkomen.

Gezien de reacties van de andere raadsfracties hoeft de schouwburg zich niet heel veel zorgen te maken. Er lijkt brede steun voor de het collegevoorstel. De VVD vroeg nog wel of al bekend is hoeveel de provincie nu precies bedraagt. Dat blijkt nog steeds niet duidelijk. De bijdrage kan van invloed zijn op het bedrag dat de gemeente uiteindelijk kwijt is.

Gebouw

Karin ter Maat van de VVD vroeg verder of is nagedacht over de overname van het gebouw door de gemeente. De wethouder gaf aan daar op voorhand niets voor te voelen. “Beheer en onderhoud is in veel betere handen bij een stichting. Het is ook erg tegen de trend in dat de gemeente onroerend goed naar zich toetrekt. Een stichting kan het meestal ook goedkoper”, zo zei hij.

Crowdfunding

GroenLinks suggereerde crowdfunding voor de trekkenwand. De wethouder zei dat de stichting al veel energie heeft gestoken in het aantrekken van donaties en sponsoring. Voorzitter Jan ten Hove gaf aan niet veel heil te zien in zo’n bedelactie bij de inwoners van Lochem. Hij wees op de meestal relatief bescheiden bedragen die hiermee worden opgehaald. Directeur Mirjam Radstake vreest bovendien dat het te lang duurt en vertraging ten aanzien van de trekkenwand kan het theater niet hebben. Omdat het maatwerk is duurt het verkrijgen van een offerte en de installatie zeker 4 maanden.

Motie GroenLinks

De crowdfundingactie kwam enkele uren later, tijdens de begrotingsvergadering van de raad, nogmaals ter discussie. GroenLinks diende een motie in waarin alsnog werd aangedrongen op zo’n inzamelingsactie. Ter bestrijding van de kosten maar ook omdat inwoners zo hun waardering voor de schouwburg kunnen laten blijken, zo stelt GroenLinks.

Aanvaring

Tijdens de discussie liet Boeijink (GB) nog eens blijken erg kritisch te zijn op de hoge bedragen die volgens hem ‘naar de schouwburg worden gebracht’. Die kwalificatie schoot bij Erik Haverkort (VVD) en Hamp Harmsen (D66) in het verkeerde keelgat. Haverkort noemde het kwaadsprekerij en Harmsen sprak van ‘framing’.

De motie werd door GroenLinks overigens ingetrokken. Deze wordt bij de volgende behandeling van het raadsvoorstel over de schouwburg vermoedelijk nog eens opgepoetst. Op 23 november staat het onderwerp opnieuw op de agenda.