Biodiversiteitsplan Lochem op weg naar de eindstreep

0

LOCHEM/GORSSEL – Het biodiversiteitsplan met de welluidende titel ‘Lochem Natuurlijk – Kansen benutten voor biodiversiteit’ gaat binnenkort de politieke eindstreep halen. Dat bleek maandagavond toen de gemeenteraad er voor de derde keer over debatteerde. Tijdens de volgende raadsvergadering kan het worden vastgesteld, maar verschillende partijen kondigden moties of wijzigingsvoorstellen aan.

Het plan stuurt aan op meer rijkdom aan plant- en diersoorten, waaronder vooral ook insecten. Er komt jaarlijks 60.000 euro beschikbaar voor projecten. Een deel hiervan is beschikbaar voor initiatieven van inwoners.

Kruidenrijk grasland

Er lijkt in ieder geval een kansrijke motie te komen van het CDA. Fractievoorzitter Coby Wiltink opperde maandag de mogelijkheid om aan te haken bij ‘1001 hectare kruidenrijk grasland’ en dat kreeg bijval van andere fracties. Het gaat om een initiatief van Ugenda, Pure Graze en boerenorganisatie LTO. Die 1001 hectare is elders in het land al ruimschoots bereikt. Het gaat om een crowdfundingsactie waarbij de opbrengst wordt gebruikt om boeren in staat te stellen zaaigoed te bestellen met 50 procent korting voor de eerste 3 hectare.

Mogelijk wordt de uitvoering uitbesteed aan de Agro Innovatie Coöperatie. Die organisatie maakte eerder het project met zonnebloemen rond maisakkers tot een succes.

Ambassadeurs

GroenLinks wil graag dat er duizenden nieuwe bomen worden aangeplant in de gemeente. Op gemeentegrond is hiervoor mogelijk niet voldoende ruimte. Willem Beekman stelde daarom voor om ook op particuliere grond bomen te planten. Hij kwam ook met het voorstel om per kern een soort ambassadeur voor biodiversiteit aan te stellen waar inwoners advies kunnen inwinnen. Het vermoeden bestaat dat hiervoor vrijwilligers met kennis en passie zijn te vinden. Ook wethouder Henk van Zeijts denkt dat dit haalbaar is.

Ambitie

Lochem Groen! mist ambitie in het plan en ziet graag concrete voorstellen en duidelijk omschreven doelen. Jolande van Borrendam wees in dat verband naar een soortgelijk plan van de provincie. Daarin is een tijdlijn met concrete doelen opgenomen. Dat wil ze ook graag in het Lochemse plan zien.

Het hele biodiversiteitsplan is te vinden op de website van de gemeente. Klik HIER om het in zijn geheel te lezen (pdf-bestand).