Natuurbegraven Barchem zorgt voor politieke twijfel

0
Een gedeelte van het terrein op de Kalenberg (eigen foto)

BARCHEM/LOCHEM – Wat moet de Lochemse politiek aan met de beoogde natuurbegraafplaats op de Kaleberg bij Barchem? Het gaat formeel om een bestemmingsplanwijziging. Qua procedure is daarbij weinig misgegaan en emoties zouden bij zo’n planologische exercitie geen rol moeten spelen. Maar ja, de stichting in oprichting Red de Kaleberg wist in korte tijd – en naar de mening van de raad rijkelijk laat – een flinke opstand te organiseren. Daar is een deel van de gemeenteraad toch ook wel weer gevoelig voor.

Het korte verhaal is dat de bestemmingsplanwijziging het over twee weken waarschijnlijk wel gaat halen, tenzij er in de tussentijd nog standpunten gaan schuiven. Dan komen er vermoedelijk wel een of twee moties op tafel. GroenLinks neigt ernaar om gesprekken tussen de initiatiefnemer en de tegenstanders, ook na de planologische goedkeuring door de raad, aan de gang te houden via door de gemeente aan te bieden mediation.

‘Er nog niet uit’

De VVD overweegt ook een motie, maar liet nog niets los over de strekking daarvan. De liberalen gaven maandagavond aan nog te twijfelen over goedkeuring aan de bestemmingsplanwijziging. Ook de PvdA is er nog niet helemaal uit en vindt dat behoud van het landschap voorop moet staan. “Als dat kan zonder begraafplaats heeft dat onze voorkeur”, aldus Hans Osterloh. Ook hij kan zich een motie voorstellen die het overleg op gang houdt. Mogelijk vinden GL en PvdA elkaar op dat vlak.

Duidelijk is dat het verzet op sommige partijen wel indruk heeft gemaakt. D66 gaf dat ook letterlijk aan en kondigde aan tegen het voorstel te zullen stemmen. Gemeentebelangen gaat het zeker wél raadsvoorstel steunen. Volgens Marja Eggink hebben de argumenten van de tegenstanders haar fractie niet overtuigd en is de raad ervoor om niet de emotie te laten tellen maar aan een zorgvuldige belangenafweging te doen. Ook het CDA is voor de bestemmingsplanwijziging.

Communicatie

Lex de Goede van Meedenken met Lochem (MmL) vindt het goed dat de omgeving meedenkt over alternatieven voor de financiering van het bosonderhoud maar hij wees op fouten in de communicatie van Red de Kaleberg. De stichting in wording stuurde eem briefwisseling met de beheerders naar de raadsleden waaruit blijkt dat nieuws over de alternatieve financieringsmogelijkheden niet met de Stichting Beheer Landgoed Kalenberg werd gedeeld. Die laatste twijfelt daardoor of voortzetting van het onderlinge overleg nog wel zin heeft.

Red de Kaleberg zegt een aantal grote geldschieters te hebben gevonden die met in totaal een ton het natuuronderhoud voor de komende 10 jaar zouden willen garanderen, op voorwaarde dat er geen begraafplaats komt. De beheersstichting wil met de verkoop van 250 graven het onderhoud voor 60 jaar veiligstellen. Of je voor 100.000 euro 10 jaar kunt overbruggen is ook nog maar de vraag.

Eeuwig recht

Bedenkingen zijn er bij onder meer GroenLinks, D66 en PvdA over de eeuwigdurende grafrust die wordt verleend aan mensen die een graf kopen á raison van zo’n 5000 euro. Over het aantal graven was wethouder Robert Bosch duidelijk. Als in het bestemmingsplan wordt vastgelegd dat het er maximaal 250 mogen zijn, dan kunnen ook eventuele rechtsopvolgers van de huidige beheerders daar niet aan tornen zonder een nieuwe procedure te beginnen.

Vraag

Een vraag die maandag onbesproken bleef is of de Stichting Beheer Landgoed Kalenberg na goedkeuring van de bestemmingsplanwijziging nog wel gemotiveerd zal zijn om verder te praten over alternatieven en of moties daar iets aan kunnen veranderen. Het verschil van 50 jaar landschapsonderhoud aan de Kaleberg lijkt niet gemakkelijk overbrugbaar. Op 26 april worden het raadsvoorstel en de eventuele moties besproken en volgt de stemming.