Kadernota 2024 krijgt 30 moties en amendementen om de oren

0
Raadszaal Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De eerste Kadernota van het huidige Lochemse college van B&W kreeg een jaar geleden 13 moties en amendementen te verduren. De versie voor 2024 krijgt er maar liefst 30 om de oren. Die werden maandag- en dinsdagavond besproken. Het lijkt vooral op een wedstrijdje ver plassen om wie de groenste is. En daar doen partijen van links tot rechts aan mee.

Het aantal moties en wijzigingen heeft mogelijk te maken met het feit dat het college van GB, VVD en MmL, meer dan vorig jaar, eigen beleid heeft uitgestippeld. Maar ook met de brede oppositie van 5 partijen die allemaal 2 zetels in de raad hebben. Die proberen allemaal hun eigen punt te maken. Een eensgezind front vormen ze slechts af en toe.

Overbodig

De komende twee weken worden veel ingediende moties en wijzigingsvoorstellen nog tekstueel gewijzigd om ze meer kans te laten maken. Er worden er wellicht ook nog een paar ingetrokken omdat ze door het college als ‘overbodig’ werden bestempeld. De stemmingen worden pas op maandag 3 juli gehouden en dan weten we welke voorstellen het al dan niet halen.

Het college zelf besteedt in de Kadernota al veel aandacht aan klimaat en energie. De oppositie vindt daar echter onvoldoende ambitie uit spreken om ook echt het verschil te maken. De klimaatdoelen die de gemeente zich voor 2050 – voorheen 2030 – heeft gesteld moeten volgens met name GroenLinks, LochemGroen!, PvdA en D66 liefst (veel) eerder worden gehaald. Daarmee zijn de coalitiepartijen het overigens niet per definitie oneens. Ook daar wordt flink nagedacht over hoe dingen versneld kunnen worden.

Duurzame doelen

De voorstellen op het gebied van klimaat en energie zijn zeer uiteenlopend. Het gaat van een voorstel tot het (verplicht) afkoppeling van regenwater bij nieuwbouwwoningen (PvdA
GroenLinks, LochemGroen!), zodat daarmee de wc kan worden doorgespoeld of de tuin besproeid, tot aan het aanmelden van de gemeente voor Sustainable Development Goals (SGD’s) oftwel ‘duurzame doelen’ (D66, MmLochem, PvdA, CDA). Dit initiatief van de Verenigde Naties richt zich op een duurzamere wereld voor iedereen. Geen dwingende regels maar vooral een aansporing om alle plannen te toetsen aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Op het gebied van klimaat en energie kwamen verder nog voorbij: groene speeltuinen, het geven van meer verantwoordelijkheid aan boeren bij het behoud van landschapselementen en biodiversiteit, natuur-inclusief bouwen en ‘bloeiende afvalcontainers’. Bij dat laatste moet een aantrekkelijke omgeving van milieustraten voorkomen dat mensen nog spullen naast de containers zetten. En dan is er nog de toepassing van de zogeheten trias energetica. Dit houdt in dat particulieren aan de slag gaan met verduurzaming via drie uitgangspunten. Dit zijn: isoleren, duurzaam opwekken van energie en efficiënter inzetten van fossiele brandstof als dat nog wordt gebruikt.

Bijstand

Naast klimaat en energie was aandacht voor armoedebestrijding, via onder meer het toestaan van meer bijverdiensten aan mensen in de Bijstand, vooruitlopend op landelijk beleid. In de praktijk blijkt Lochem dit overigens al toe te passen. Dat was een vaker gehoorde opmerking van het college op moties: ‘Dat doen we al’ of: ‘Daar zijn we mee bezit.’ Veel andere moties werden ontraden of pas acceptabel geacht na wijziging van de tekst of de opdracht.

Opvallende en leuke zaken maakten de lange zit nog enigszins dragelijk. Zoals een pleidooi voor een onderzoek naar het terugbrengen van de gracht op de plek van de Graaf Ottoweg door Meedenken met Lochem. Wethouder Eric-Jan de Haan zei hierover dat dit wordt meegenomen bij de planvorming voor de reconstructie van Nieuwstad en Graaf Ottoweg, als de rondweg straks klaar is. Hij waarschuwde ook voor al te veel optimisme. Vanwege de kosten en ‘je wil niet weten wat we allemaal in de grond stoppen’. Daarmee doelde hij op leidingen en kabels die door mogelijk lopen.

Lochem 800

Gemeentebelangen kreeg niet veel bijval voor een voorstel om vanaf 2024 jaarlijks 2000 euro in een spaarpot te stoppen voor de viering van 800 jaar stadsrechten in 2033. Het college is niet voor geoormerkt geld in verschillende potjes. Het feest moet tegen die tijd uit dan beschikbare middelen worden bekostigd, zo is de opvatting.

Van één motie kan met een grote mate van zekerheid worden beweerd dat ze bij stemming de eindstreep wel zullen halen. Het gaat om een oproep om werk te maken van De Pessink in Epse. Het pand van het voormalige restaurant De Rozentuin is ernstig aan het vervallen en veel inwoners en passanten een doorn in het oog. Een meerderheid van de raad wil dat het college snel gaat praten met de eigenaar. Die wacht naar verluidt op ontwikkelingen rond de provinciale weg N348.

Zorgcoördinator

En ook een motie van Gemeentebelangen en CDA over de zorgcoördinatoren in de gemeente lijkt veel steun te krijgen. Het college wordt opgeroepen om de evaluatie van deze spillen in het (vrijwillige) zorgnetwerk in kleine kernen naar voren te halen. De indruk bestaat dat de coördinatoren meer werk op hun bordje krijgen dan ze aankunnen in de beschikbare uren. Wethouder Wendy Goodin ontraadt de motie omdat voor een vervroegde evaluatie gegevens en vergelijkingsmateriaal ontbreken. Het zou moeten wachten tot de eerste helft van 2024.

Alle moties en amendementen zijn te vinden op de website van de gemeente Lochem, via: lochem.notubiz.nl/modules/6/moties,_amendementen_en_schriftelijke_vragen