Zorgen om aanrijtijden ambulances steeds groter

0
(foto: archief LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – De zorgen om de aanrijtijden van ambulances in de gemeente Lochem worden steeds groter. Ook zonder plannen van Gelre ziekenhuizen om de acute spoedeisende hulp weg te halen uit Zutphen lukt het steeds minder vaak om de norm van 15 minuten te halen. De fractie van Meedenken met Lochem (MmL) in de Lochemse gemeenteraad stelde er maandagavond vragen over. Wethouder Wendy Goodin deelt de zorg.

In de Wet Toelating Zorg Instellingen (WTZi) is vastgelegd dat een patiënt die acute zorg nodig heeft (A1 urgentie) binnen 45 in een ziekenhuis moet kunnen zijn. Daarvan geldt 15 minuten als aanrijtijd, gerekend vanaf de telefonische melding. MmL zocht op basis van cijfers van de Nationale Zorg Autoriteit (NZA) uit dat de responstijd achteruit holt. Het gaat overigens om landelijke cijfers.

Verslechtering

In 2017 was de gemiddelde responstijd nog 9.41 minuten. In 2019 en 2020 werd norm van van 15 minuten niet gemiddeld niet meer gehaald. In 2021 werd geconstateerd dat mensen soms langer dan een uur moesten wachten en vorig jaar werd de 15-minutennorm nog maar in een kwart van de gevallen gehaald. Sinds de uitbraak van corona speelt een tekort aan personeel en dus minder inzetbare ambulances een rol.

Wethouder Goodin kent de cijfers en deelt de zorgen. Ze gaf aan dat de gemeente formeel geen partij is in de ambulancezorg. “Maar het voelt wel alsof we partij zijn”, zo voegde ze eraan toe. Op de vraag van MmL of er in de gemeente dodelijke slachtoffers zijn gevallen door te laat gearriveerde ambulances, was het antwoord dat daar geen gegevens over bekend zijn.

Uitleg

De wethouder stelde voor om het Witte Kruis, de zelfstandige ambulanceorganisatie die ook in deze regio verantwoordelijk is voor de ambulancezorg, uit te nodigen om de gemeenteraad uit te leggen hoe het allemaal werkt. In financiële zin zijn de verzekeraars Mensis en Zilveren Kruis leidend. Als deze partijen niet willen opdraven voor uitleg, wil het college van B&W een brief schrijven waarin de zorgen onder de aandacht worden gebracht.

Lochem houdt verder, samen met andere regiogemeenten, de vinger aan de pols als het gaat om de plannen van Gelre ziekenhuizen. Ook in dat verband is de bereikbaarheid al indringend aangekaart. Meedenken met Lochem bracht ook de wens voor een eigen ambulancepost in de gemeente opnieuw ter sprake. Naarmate de verschraling van de zorg dichterbij komt, is de wethouder bereid om ook dat aan te kaarten.

Woningen

LochemGroen! bracht nog in dat het gebrek aan zorgpersoneel mogelijk heeft te maken met het gebrek aan woningen. Op de vraag of mensen die werkzaam zijn in de zorg voorrang kunnen krijgen bij de verdeling van woningen, moest Goodin passen. Wonen zit niet in haar portefeuille, maar ze beloofde een schriftelijk antwoord.