Verduurzaming De Beemd blijft voorlopig lastige zaak

0
Zwembad De Beemd (foto: vvvlochem.nl)

LOCHEM – Zwembad De Beemd moet worden verduurzaamd, maar dit blijkt lastiger dan gedacht. Een memo aan de gemeenteraad deed bovendien vermoeden dat er qua verwarming nog wat te kiezen viel, maar tijdens de behandeling bleek maandag dat dit eigenlijk niet meer het geval is. Een cv-ketel op gas stond op instorten en is al vervangen. Deze gaat, als het aan het college van B&W ligt, deel uitmaken van een zogeheten cascadesysteem. Dat zijn meerdere ketels met een lager vermogen dan een grote ketel.

Raadsleden gingen omzichtig met het onderwerp om. Een vorig verwarmingssysteem werd bedrijfsleider Gert Assink in 2018 fataal. Een manager kon ternauwernood worden gered uit de container waarin een pelletkachel brandde voor de verwarming van het zwembad. Dat bracht een grote schok teweeg. De kachel werd meteen afgezworen en maakte plaats voor een cv-installatie op gas. Dat was ruim voordat de gasprijzen explodeerden.

Gasprijzen

Naast scenario’s die ruim voor de stijgende gasprijzen werden opgesteld kwam er een scenario met maatregelen en investeringen die meer rekening hielden met actuele ontwikkelingen.  Deze zou al voor de zomer aan de raad worden voorgelegd, maar nieuwe ontwikkelingen staken hier een stokje voor. Onder meer de zogenaamde netcongestie de slechte staat van de cv-ketel hebben invloed op het nieuwe scenario.

De Beemd staat op een wachtlijst van netwerkbeheerder Liander voor meer capaciteit. Deze wachtlijst geldt voor grootzakelijke klanten. Liander kan niet aan de vraag voldoen omdat beheerder TenneT van het hoogspanningsnet beperkingen heeft ingesteld. Deze situatie houdt mogelijk tot 2029 aan. Op korte termijn kunnen de beoogde duurzaamheidsmaatregelen niet worden doorgevoerd. Omdat elektrificatie van de warmtevoorziening voorlopig niet mogelijk is, blijft een voorstel aan de raad uit.

Berusting

Tijdens de vergadering bleek dat de cv-ketel inmiddels al is vervangen. Dat schoot met name de PvdA in het verkeerde keelgat. De constatering leidde bij andere fracties tot de conclusie dat de kwestie voorlopig kan rusten. In ieder geval tot het moment waarop het college wél met een nieuw duurzaamheidsvoorstel kan komen. Wethouder Lex de Goede liet maandag overigens weten dat de cv-ketel zuiniger is dan verwacht.

Het incident met de pelletkachel leidde tot een rapportage van de Arbeidsinspectie en een boete van 25.000 euro voor De Beemd. Het bestuur vindt de rapportage en de conclusie van de inspectie zeer onjuist en onrechtvaardig. De zaak werd aangevochten met behulp van een advocaat. Via de bestuursrechter kwam de zaak bij de Raad van State terecht. De afdeling bestuursrecht van de Kroon heeft een enorme achterstand bij het wegwerken van zaken, dus een uitspraak wordt niet eerder dan ergens in 2024 verwacht. De boete is inmiddels verlaagd omdat de procedure zo lang duurt.

 

Raadsleden gingen omzichtig met het onderwerp om. Een vorig verwarmingssysteem werd bedrijfsleider Gert Assink in 2018 fataal. Een manager kon ternauwernood worden gered uit de container waarin een pelletkachel brandde voor de verwarming van het zwembad. Dat bracht een grote schok teweeg. De kachel werd meteen afgezworen en maakte plaats voor een cv-installatie op gas.

Naast scenario’s die ruim voor de stijgende gasprijzen werden opgesteld is er nu ook een scenario met maatregelen en investeringen. Deze zou al voor de zomer aan de raad worden voorgelegd, maar dit is door recente ontwikkelingen niet gelukt. Onder meer de zogenaamde netcongestie de slechte staat van de cv-ketel hebben invloed op het nieuwe scenario.

De Beemd staat op een wachtlijst van netwerkbeheerder Liander voor meer capaciteit. Deze wachtlijst geldt voor grootzakelijke klanten. Liander kan niet aan de vraag voldoen omdat beheerder TenneT van het hoogspanningsnet beperkingen heeft ingesteld. Deze situatie houdt mogelijk tot 2029 aan. Op korte termijn kunnen de beoogde duurzaamheidsmaatregelen niet worden doorgevoerd. Omdat elektrificatie van de warmtevoorziening voorlopig niet mogelijk is, blijft een voorstel aan de raad uit.

Berusting

Tijdens de vergadering bleek dat de cv-ketel inmiddels al is vervangen. Dat schoot met name de PvdA in het verkeerde keelgat. De constatering leidde bij andere fracties tot de conclusie dat de kwestie voorlopig kan rusten. In ieder geval tot het moment waarop het college wél met een nieuw duurzaamheidsvoorstel kan komen. Wethouder Lex de Goede liet maandag overigens weten dat de cv-ketel zuiniger is dan verwacht.

Het incident met de pelletkachel leidde tot een rapportage van de Arbeidsinspectie en een boete van 25.000 euro voor De Beemd. Het bestuur vindt de rapportage en de conclusie van de inspectie zeer onjuist en onrechtvaardig. De zaak werd aangevochten met behulp van een advocaat. Via de bestuursrechter kwam de zaak bij de Raad van State terecht. De afdeling bestuursrecht van de Kroon heeft een enorme achterstand bij het wegwerken van zaken, dus een uitspraak wordt niet eerder dan ergens in 2024 verwacht. De boete is inmiddels verlaagd omdat de procedure zo lang duurt.