Wachtlijsten Wmo en Jeugdhulp verder opgelopen

0
t Baken werkt vanuit het Lochemse gemeentehuis bron: LochemsNieuws)

LOCHEM – De wachtlijst voor mensen die een beroep doen op hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is opgelopen tot 150. Voor Jeugdhulp zijn er momenteel tussen de 5 en 15 mensen die niet direct geholpen kunnen worden. Wethouder Henk van Zeijts antwoorde maandagavond op vragen van de VVD dat nog net aan de wettelijke termijnen kan worden voldaan.

Voor de Wmo staat een maximale wachttijd van 6 weken. Bij Jeugdhulp wordt gestreefd naar een zo spoedig mogelijke behandeling van een hulpvraag. Bij zowel Wmo als Jeugdhulp is een toename van 10 procent van het aantal aanvragen te bespeuren, ten opzichte van vorig jaar. Dit is voornamelijk te wijten aan de coronacrisis.

Complexer

Bij ogenschijnlijk simpele zaken, zoals verlenging van huishoudelijke hulp, komen bij de hervatte keukentafelgesprekken vaak complexere zaken aan het licht. Zo is er sprake van toegenomen eenzaamheid en vraag naar een zinvolle dagbesteding.

Ook in het geval van de Jeugdzorg zorgt corona voor een vaak complexe hulpvraag. Jongeren hebben vaker last van sombere en soms zelfs suïcidale gedachten. Dan komen de consulenten van ‘t Baken zo snel mogelijk in actie. Dit zorgt voor een toegenomen werkdruk.

Extra inhuur

De wethouder signaleert verder dat de veerkracht van gezinnen is verminderd en kan slechts hopen dat de heropenen van de scholen voor verlichting zorgt. Het college wil dit en volgend jaar bijna 100.000 euro extra uitgeven voor inhuur van consulenten. Het betreft deels verlenging van contracten en de aanstelling van één nieuwe medewerker. De extra krachten worden betaald uit het inhuurbudget van ‘t Baken.

De gemeenteraad wordt binnenkort nader geïnformeerd via de periodieke bestuursrapportage van het college.