Wethouder financiën: ‘We zijn niet zielig maar heel bezorgd’

0
Afbeelding ter illustratie (bron: vng.nl)

LOCHEM/GORSSEL – Wethouder financiën Bert Groot Wesseldijk zei het vrijdag twee keer tijdens zijn toelichting op de Kadernota 2021: “Lochem is echt niet zielig, maar we zijn wel heel bezorgd over de toekomst.” Naast de nog onbekende impact van de corona-crisis op de gemeentelijke schatkist komt er een forse bedreiging vanuit Den Haag. De kans is groot dat plattelandsgemeenten moeten inleveren ten gunste van grootstedelijke problemen.

Lees HIER ons bericht van gisteren over de financiële positie van de gemeente…

De begroting van de gemeente Lochem omvat 85 miljoen euro per jaar. Hiervan komt momenteel 48 miljoen uit het Gemeentefonds, dat wordt gevuld door de rijksoverheid. Dat is dus ruim de helft van het totaal. De rest krijgt de gemeente binnen door onder meer lokale belastingen en -heffingen en leges.

Aderlating

Eind vorig jaar kwamen de eerste signalen over een mogelijke verschuiving van middelen van het platteland naar stedelijke gebieden. Het zou gaan om 80 tot 100 euro per inwoner. Dat is onder normale omstandigheden al fors, maar in deze tijd een bijna ondraaglijke last. Potentieel gaat het voor Lochem om een aderlating van 3,5 miljoen euro.

Overigens wordt de soep niet zo heet gegeten als het lijkt, want van de vergoeding uit het Gemeentefonds is zo’n twee derde bestemd voor het sociaal domein; dus zaken als zorg en bijstandsuitkeringen. Het lijkt erop dat dit deel van de rijksbijdrage voor gemeenten buiten schot blijft. De dreigende korting betreft dus dat andere derde deel, wat voor Lochem neerkomt op 16 miljoen. Wat daar eventueel van af gaat wordt vermoedelijk pas in december bekend. Het gaat om geld dat bestemd is voor infrastructuur, sport, cultuur en dergelijke.

Lobbymachine

Tijd dus om de lobbymachine krachtig aan te slingeren. En dat is precies waar het Lochemse college inmiddels mee is begonnen. Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve had onlangs de kans om met de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) te spreken en heeft daarbij aandacht gevraagd voor de zorgen. En Bert Groot Wesseldijk heeft gebeld met gedeputeerde Jan Makkink. De Borculoër kan er onder meer voor zorgen dat het thema ter sprake komt bij het Interprovinciaal Overleg, al zal daar ook oog zijn voor de noden van de grote steden.

Verder is een adhesiebetuiging gegaan naar de P-10. Anders dan de naam doet vermoeden gaat het om een netwerk van de 22 grootste plattelandsgemeenten in het land. Lochem valt daar net buiten, maar in de regio zijn bijvoorbeeld wel Bronckhorst, Berkelland en Hof van Twente vertegenwoordigd. Deze organisatie wil zich krachtig laten horen in Den Haag.

Voorzieningen bedreigd

In het donderdag verspreide persbericht over de Kadernota is sprake van potentiële bedreigingen als sluiting van Schouwburg, bibliotheken, zwembaden en andere voorzieningen. Wethouder Groot Wesseldijk: “Dat is het zwartste scenario en we zullen onze stinkende best doen om dit te voorkomen. Maar het leek ons goed om zowel onze inwoners als provincie en Rijk erop te wijzen wat de bedreigingen zijn.”

Wat betreft de corona-crisis in nog lang niet duidelijk wat de financiële gevolgen voor de gemeente zijn. Dat kan ook nog wel enige tijd duren. Groot Wesseldijk hoopt dat er tegen de tijd dat de begroting wordt afgerond, meer is te zeggen. De wethouder zegt te hopen dat er door versoepeling van maatregelen deze zomer toch nog wat kan worden verdiend door de ondernemers. Volgende week wordt de gemeenteraad bijgepraat over alle beleidsvelden die worden geraakt door de crisis.

Collegeprogramma

Los van corona probeert het college zo goed en zo kwaad als het gaat door te gaan met de uitvoering van het collegeprogramma. Onder meer versterking van de economie, recreatie en toerisme en de facelift van de Lochemse binnenstad zijn of komen in uitvoering. Veel daarvan kan doorgaan omdat er door een gerechtelijke uitspraak nu duidelijkheid is over de zogeheten precario-gelden. Hierdoor kan de gemeente bijdragen vragen van nutsbedrijven die hun kabels en leidingen in gemeentelijke grond hebben liggen.

Verder moet in de komende jaren sowieso een stevige greep in de reserves worden gedaan. Op die manier zijn de begrotingen tot en met 2023 sluitend te krijgen, maar dan moeten de beren op de weg wel getackeld worden.

Mening inwoners gevraagd

De gemeenteraad gaat op 8 juni in gesprek met inwoners over de accenten die moeten worden gezet bij de Kadernota. Dat kan dit keer niet fysiek in de kernen, maar er komt een digitaal alternatief. Hierover binnenkort meer.

De Kadernota 2021 is HIER te lezen…