Veel kritiek op visie nieuwkomers gemeente Lochem

0
Foto ter illustratie (bron: pixaby.com)

LOCHEM – De visie ‘een thuis in de gemeente Lochem voor nieuwkomers’ stuit op forse kritiek van inwoners. Een zestal insprekers gaf maandagavond deels ongezouten meningen. Hierbij moet worden aangetekend dat de visie over de hele gemeente en over meerdere doelgroepen gaat. De inspraakreacties versmalden zich vrijwel geheel tot de kwestie Ampsen. Daar wordt sinds begin dit jaar gesproken over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum (azc).

De insprekers kraakten de visie onder meer omdat er sprake zijn van ambities waarvan niet wordt gedefinieerd hoe die bereikt moeten worden. De visie werd ‘een schip zonder kompas’ genoemd. Een bewoner van de Ampsenseweg wees op het collegeprogramma waarin wordt uitgegaan van kleinschalige locaties. Ook vindt hij dat een azc, dat tot 30 jaar blijft bestaan, niet onder de druk van Spreidinsswet tot stand moet komen. “Dat is een crisiswet en vooral gericht op de korte termijn”, zo klonk het.

Beeld

Dezelfde inspreker verzetten zich tegen het beeld dat omwonenden van het Pactum-terrein in alle gevallen tegen opvang van asielzoekers zijn. Dat is volgens hem niet zo. Hij wees erop dat er wel draagvlak lijkt te zijn voor een kleinschaliger opvang. Hiervoor zouden sommige omwonenden zich zelfs willen inzetten als vrijwilliger.

De woordvoerder van bewoners van het bungalowpark Het Exelloo ziet niet hoe het met de integratie van een grote groep nieuwkomers moet gaan als er sprake is van slechts een kleine groep omwonenden. De balans is dan zoek, zo vindt hij. En weer een andere omwonende vindt dat omwonenden – naast asielzoekers, ontheemden en statushouders – als doelgroep in de visie moet worden opgenomen om te voorkomen dat hun belangen onvoldoende of te laat worden gezien.

Landgoed

Een woordvoerder van Landgoed Ampsen ziet weer andere bedreigingen, waaronder de druk op de natuur door meer mensen in de omgeving. Hij bood het college van B&W hulp aan om de visie beter te maken. Verder kwam nog de druk op zorg en onderwijs ter sprake. Daarbij werd erop gewezen dat huisartsen in Lochem en Laren nu al een patiëntenstop hebben.

In een brief van de huisartsen in de gemeente is te lezen dat een grote meerderheid juist voor een grotere locaties is, omdat het COA in dat geval de gezondheidszorg en het onderwijs zelf organiseert. Dit gebeurt in de regel bij locaties met meer dan 250 opvangplaatsen. De vertegenwoordiger van Welzijn Lochem was positief over de visie. Hij benadrukte dat samenwerking belangrijk is om de uitdagingen het hoofd te bieden. Bij meerdere (kleine) opvanglocaties is de kans groot dat meer wordt gevraagd van vrijwilligers van Welzijn Lochem.

Geen locaties

De visie kwam er na een motie van de gemeenteraad. Diezelfde raad had maandag de nodige vragen aan de wethouder. Met name grote of kleine locaties kregen veel aandacht. De wethouder zei dat nog geen concrete locaties in beeld zijn. “Eerst deze visie en dan pas de locaties”, zo zei ze. Als wethouder heeft ze een mandaat om beslissingen te nemen aan de regiotafel, waar gemeente uit de regio samenwerken aan opvang. Soms moeten daar snel beslissingen worden genomen. Het is denkbaar dat de gemeenteraad daar pas achteraf over wordt geïnformeerd, zo werd maandag duidelijk.

De Spreidingswet is voor Gelderse gemeenten het uitgangspunt, al staat die wet onder druk. De beoogde coalitie wil de wet liefst terugdraaien, maar voorlopig is de wet van kracht en dus het kader waarmee de gemeenten moeten werken. Dat geldt ook voor de aantallen die daarin worden genoemd. Lochem zou op basis van de actuele stand 211 asielzoekers moeten opvangen. Die komen bovenop de 77 statushouders die dit jaar nog gehuisvest moeten worden.

Jongeren

Uit een enquête via burgerpanel LochemSpreekt blijkt dat de inwoners zich het meest zorgen maken over sociale veiligheid rond opvanglocaties en over extra druk op de voorraad huurwoningen. Opvallend is dat jongeren het meest negatief zijn over het ‘meedoen’ van nieuwkomers. Mogelijk speelt ook daarbij de kans op huisvesting een rol. Op vragen van GroenLinks gaf wethouder Ria Leliveld aan met jongeren in gesprek te willen gaan over hoe zij in de wedstrijd zitten.

In de discussie tussen raadsleden en de wethouder ging het over draagvlak en participatie. Hoe en in welk stadium inwoners worden betrokken bij locatiekeuze en uitvoering van een plan, is niet voor iedereen duidelijk. Ria Leliveld zei dat die participatie ook voor het college ‘een worsteling’ is. Ze liet zich niet uit over wat groot of klein is. Dat is volgens de wethouder een subjectief begrip en voor iedereen anders. “We moeten locaties toetsen aan de criteria en daarbij moet ook worden betrokken voor hoeveel mensen de locatie passend is”, zo zei ze.

Ampsen

De mogelijke komst van een azc in Ampsen is vooralsnog een zaak tussen eigenaar Pactum en het COA. Er is een klankbordgroep met omwonenden. Een onderzoeksbureau heeft zich gebogen over onder meer de fysieke en sociale veiligheid in de omgeving. Hiervoor zijn onder andere gesprekken met omwonenden gevoerd. De rapportage van de onderzoekers wordt in juli verwacht. Dit staat los van visie voor opvang van verschillende doelgroepen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here