Lochem presenteert plan voor meer biodiversiteit

0

LOCHEM/GORSSEL – ‘Lochem Natuurlijk – Kansen benutten voor biodiversiteit’. Dat is de titel van het biodiversiteitsplan dat het college van B&W naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Via een bijbehorend uitvoeringsprogramma moet de afname van de biodiversiteit een halt worden toegeroepen en moet de weg terug naar een rijkdom aan plant- en diersoorten worden ingeslagen.

‘Zonder diversiteit in de natuur, gaat ook de kwaliteit van ons leven achteruit. Bijen en hommels zorgen bijvoorbeeld voor bestuiving en daarmee voor ons voedsel. De gemeente wil haar verantwoordelijkheid nemen voor de soorten die bij ons landschap horen. Met dit plan geven we biodiversiteit een steviger plek in onze gemeente’ zo schrijven B&W in een persbericht.

Bijna elke plek

Wethouder Henk van Zeijts: “We kunnen op bijna elke plek in onze gemeente soorten meer leefruimte geven en leefomstandigheden verbeteren. Denk aan in bermen, in sloten, langs akkers, op bedrijventerreinen, in tuinen en zelfs op daken. Dat doen we niet alleen, maar samen met inwoners, bedrijven, boeren en natuurorganisaties. Verschillende lokale initiatieven laten zien dat de natuur veerkrachtig is en dat kleine ingrepen al een positief effect kunnen hebben. Zoals aanleg van poelen, inzaaien van bloemrijke akkerranden en ecologisch bermbeheer.”

Leefomgeving

Het mes snijdt aan meer dan twee kanten. Een groene leefomgeving is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de eigen inwoners maar een aantrekkelijk landschap heeft ook aantrekkingskracht op toeristen. Verder heeft de landbouw baat bij bestuiving, vruchtbare bodems en een natuurlijk evenwicht ter voorkoming van ziektes en plagen.

Biodiversiteit krijgt een plek in de omgevingsvisie waaraan de gemeente momenteel werkt. Op dit moment kunnen inwoners hun mening geven via een vragenlijst op LochemSpreekt. Volg DEZE LINK voor meer uitleg en de vragenlijst.

Lopende projecten

De gemeente wil zelf het goede voorbeeld geven bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Ook ondersteunt de gemeente initiatieven vanuit de samenleving. Voorbeelden van bewegingen die al gaande zijn:
– Omvormen van verschillende groenvakken naar gevarieerder en inheems groen, de zogenaamde groenrenovaties
– Buurten slaan de handen ineen, bijvoorbeeld aan de Schoolstraat in Eefde waar de buurt gazons omvormt tot bloemrijke grasvelden
– Via tipclips voor en door inwoners op het Youtubekanaal van de gemeente wordt getoond hoe mensen in hun eigen tuin zelf een steentje kunnen bijdragen aan meer biodiversiteit
– De vleermuiskastenactie met de vrijwilligers van Vleermuiswerkgroep VleGel
– Aanleg en herstel van landschapselementen, onder andere met subsidie vanuit Vitaal Gelderland

60 mille per jaar

Een aantal maatregelen uit het biodiversiteitsplan lopen al of worden in 2021 en 2022 gestart. Daarvoor is elk jaar € 60.000 beschikbaar op de gemeentebegroting. Hiervan is een deel beschikbaar voor initiatieven van inwoners.

De verwachting is dat de raad tijdens een Politieke Avond in januari of februari 2021 een besluit neemt over het plan.

Het biodiversiteitsplan van de gemeente Lochem is HIER in zijn geheel te lezen (pdf-bestand).