Invoering Ja-Ja-sticker weer nipt weggestemd

0

LOCHEM/GORSSEL – Een tweede poging om Lochem aan de Ja-Ja-sticker te krijgen mislukte maandagavond nipt. Het voorstel van LochemGroen! werd mede-ingediend door CDA, PvdA en GroenLinks en kreeg ook de zegen van D66. Hoofdindiener Calle Janssen van LochemGroen! dacht zich ook van de steun van Meedenken met Lochem (MmL) te hebben verzekerd maar dat pakte anders uit. De poging om vele papier uit de afvalstromen te houden strandde voor de tweede keer.

De vorige poging stamt uit oktober 2021. Toen was de stemverhouding 9 voor en 13 tegen. Toen tekenden naast LochemGroen! ook D66, PvdA, GroenLinks en MmL voor de motie. MmL koos dit keer voor de kant van de coalitie met VVD en GB waarvan het deel uitmaakt. Deze fracties volgen de lijn van wethouder Eric-Jan de Haan. Hij ziet nog veel vragen rond de invoering van de sticker, hoewel hij de gedachte erachter steunt.

Begrijpelijk

De Haan vraagt zich onder meer af hoe het systeem op een voor iedereen begrijpelijke manier kan worden ingevoerd. De opzet van de Ja-Ja-sticker is vrij simpel: mensen moeten een sticker op een brievenbus plakken en krijgen dan zowel ongeadresseerd (reclame)drukwerk als huis-aan-huisbladen op de deurmat. Wie geen sticker plakt krijgt nog steeds kranten, maar dus geen ander drukwerk meer.

De gedachte van de indieners van de motie is dat het oude systeem met nee-ja- en nee-neep-stickers eveneens intact kan blijven. Dat maakt het mogelijk wat ingewikkelder. De nee-ja-sticker heeft dan geen functie meer, want weekbladen blijven immers zowel met als zonder sticker wel komen. De nee-nee-sticker geeft mensen nog wel de mogelijkheid om álle papier uit de bus te weren.

Handhaving

De wethouder ziet ook nog niet hoe een nieuwe regel, die in de APV moet worden opgenomen, gehandhaafd moet worden. En hij wees op de positie van kleine ondernemers die via flyers of folders potentiële klanten willen bereiken. De Haan wees er verder op dat bijvoorbeeld ook dorpsraden de inwoners in de kernen niet via een flyer in de bus kunnen informeren. De wethouder wil de gevolgen eerst uitzoeken. Hij zei: “We hebben het streven naar een circulaire economie in ons collegeakkoord staan. Deze motie gaat ons alleen net iets te snel.”

Er ontstond een aanvaring tussen Calle Janssen en Bertus Karssenberg. De eerste beschuldigde MmL van draaikonterij. Karssenberg wilde daar niets van weten en zei dat hij goed had geluisterd naar de wethouder en daarom liever wacht met goedkeuring. Ook wees hij erop dat het slecht is dat veel mensen niet meer bereikt worden door de gemeente, al zal de Ja-Ja-sticker daar niet veel aan veranderen.

Besparing

De sticker is, volgens informatie van LochemGroen!, in 34 gemeenten in Nederland ingevoerd. Voor zo ver bekend heeft alleen Amsterdam het systeem grondig geëvalueerd. Daaruit zou een besparing van 33 kilo per huishouden per jaar zijn gekomen. Negatief effect kan zijn dat de verspreiding van huis-aan-huisbladen duurder wordt omdat er geen ander drukwerk meer mag worden toegevoegd. Overigens wilde LochemGroen! de sticker uitgerekend via de Berkelbode laten verspreiden, zodat niemand de deur uit hoeft om er ergens eentje te scoren.

De stemming mondde uit in 9 stemmen voor en 12 tegen. De stemmen van 2 afwezige raadsleden (GB en PvdA) hadden elkaar in evenwicht gehouden. Dat betekent dat de stemmen van MmL de doorslag gaven. Calle Janssen zei na afloop van de vergadering: “Driemaal is scheepsrecht”, ten teken dat hij het nog niet opgeeft.