Meldplicht carbidschieten tot 5 bussen is definitief

0
Carbid-schieten (archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – De eerder aangekondigde, maar toen nog niet definitieve, meldplicht voor carbidschieten met maximaal 4 bussen, gaat voor de komende jaarwisseling gelden. Een poging van Gemeentebelangen en de VVD om de plicht uit de APV te houden mislukte maandagavond. Een meerderheid vindt de meldplicht wél een goed idee.

Een vergunning is niet nodig, maar via een meldplicht wil de gemeente zicht houden op het aantal locaties en de melders informeren over de regels en voorwaarden met betrekking tot veiligheid en als de coronamaatregelen tussentijds wijzigen. Vorig jaar werd gewerkt met een vrijwillige meldplicht. Toen was sprake van een toename van het aantal locaties. Dit was mogelijk het gevolg van het vuurwerkverbod dat toen, net als dit jaar, gold.

Betuttelend

GB en VVD vinden de meldplicht betuttelend en een slecht voorstel omdat het vorig jaar zonder verplichting ook goed ging. Ook wezen ze erop dat met betrekking tot de veiligheid toch al regels zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. De beide grootste coalitiepartijen beten met hun wijzigingsvoorstel echter in het stof omdat de rest van de partijen wél goede argumenten zag voor de meldplicht.

Mooie traditie

Overigens was bijna iedereen het er wel over eens dat het om een mooie traditie gaat die vooral in stand moet blijven. Of je dat met meer of juist minder regels kunt bereiken leidde tot discussie. Meedenken met Lochem wees erop dat er in den lande toch wel heftige ongelukken gebeuren met carbidschieten en dat via een melding ook de hulpdiensten vooraf geïnformeerd zijn over de plekken waar geknald wordt.

Beginnelingen

Het CDA wees op de druk op de zorg en dat de meldplicht zicht biedt op waar en op hoeveel locaties carbid wordt geschoten. Dat bracht MmL nog tot de aanvulling dat juist het nieuwe verbod op consumentenvuurwerk ertoe kan leiden dat meer ‘beginnelingen’ zich aan de melkbus wagen.

Carbidschieten met 5 of meer bussen geldt als een evenement en hiervoor is een vergunning nodig.