Raad unaniem voor opvang asielzoeker, maar weet niet waar

0
Gezin in een woonunit op een AZC (foto: COA/Inge van Mill)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeenteraad van Lochem was maandagavond eensgezind. Het college van B&W moet wat de politiek betreft op zoek naar alternatieve woningen en locaties voor het huisvesten van statushouders en/of de opvang van asielzoekers. Daarbij is creativiteit gewenst. Leegstaande kantoren voor tijdelijk gebruik gelden als voorbeeld. Aansturen op samenwerking in de regio is ook een goede optie, zo vindt de raad. 

Wethouder Robert Bosch, die gaat over volkshuisvesting, gaf aan dat bijna iedereen na de beelden uit het overvolle opvangcentrum in Ter Apel snapt dat er iets moet gebeuren. “De druk is toegenomen. In Lochem kwamen we tijdens de vluchtelingenpiek in 2015 en 2016 ook tot die conclusie, maar mogelijkheden voor opvang vonden we toen niet. Wat dat betreft is er nu niet veel veranderd.” De wethouder wees er nog eens op dat de ‘gewone’ taakstelling voor huisvesting van statushouders momenteel al niet wordt gehaald. Hij betreurt dat, temeer omdat huisvesting van die groep de doorstroming in AZC’s op gang helpt.

Veel verzoeken

De motie noemde hij een steuntje in de rug bij het kijken naar vastgoed in de gemeente. De gemeente kreeg inmiddels verzoeken om hulp binnen van Rijk, provincie, COA en de veiligheidsregio.

Ondanks de uiteindelijke unanimiteit ging er wel enig debat aan de stemming vooraf. Daarbij bleek onder meer dat inzetten op de tijdelijke opvang van asielzoekers – momenteel vooral Afghanen – kansrijker wordt geacht dan het creëren van opvang voor statushouders. Daarvoor moet in dezelfde vijver worden gevist als andere woningzoekenden en woningen zijn momenteel schaars. Statushouders zijn gebaat bij een plek waar ze aan hun inburgering kunnen beginnen. Asielzoekers kunnen gemakkelijker worden opgevangen in tijdelijke voorzieningen. Onder meer Gemeentebelangen is die mening toegedaan.

Samenwerking

De VVD en Meedenken met Lochem (MmL) waren als enige partijen geen mede-indiener van de motie, maar stemden uiteindelijk wel voor. De VVD gaf aan regionale samenwerking belangrijk te vinden. Het CDA wees op grote gebouwen in Zutphen die leeg staan. MmL wilde van de indieners weten of zij zelf suggesties voor locaties hebben. Ruben Otemann (PvdA) zei echter dat de locatiekeuze zorgvuldig moet gebeuren en dat de raad het college wat dat betreft niet voor de voeten moet lopen. De motie werd met 22 tegen 0 stemmen aangenomen. Een raadslid was afwezig.