Politiek worstelt nog met laatste kernvisies Wonen

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

GORSSEL/LOCHEM – De Lochemse politiek worstelt nog met de laatste vier woonvisies voor de kernen Gorssel, Eefde, Epse en Barchem. Dinsdag werden gedurende anderhalf uur vragen afgevuurd op wethouder Marja Eggink. Een meerderheid koos daarna voor nog een tussenstap, voordat de visies voor besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad terechtkomen. Over twee weken gaan de partijen eerst nog met elkaar in debat.

In de wandelgangen is al te beluisteren dat er de nodige wijzigingsvoorstellen op komst zijn. Als die worden aangenomen moeten ze worden verwerkt in de visies en ook dat kost weer tijd en ambtelijke capaciteit. En dat terwijl de kernvisies ‘slechts’ de opmaat zijn voor het echte werk: concrete woningbouwplannen.

Keuzes

Er moet nu worden gekozen tussen vaart maken en zoveel mogelijk recht doen aan de inspraakreacties uit de genoemde kernen. Die zijn deels niet mals en op een aantal onderdelen best met steekhoudende argumenten onderbouwd. Twijfel over locaties, ontsluiting, verkeersveiligheid en klachten over de participatie zijn niet allemaal even gemakkelijk opzij te schuiven.

Aan de andere kant is het algemeen belang gebaat bij snelheid, voor zo ver daar nog sprake van kan zijn. De gemeenteraad zelf verspeelde veel tijd door de spelregels tijdens de wedstrijd te veranderen. De wethouder wreef dat er dinsdagavond op subtiele wijzen tot twee keer toe in. Opmerkingen over lange periodes van stilte richting gesprekspartners in de kernen – waaronder dorpsraden – hadden volgens Eggink mede te maken met door de raad gekozen weg: eerst de gemeentelijke woonvisies updaten en dan pas terug naar de kernen. Hierdoor tikte een dik jaar weg.

Afschieten

Iedereen is er inmiddels wel van doordrongen dat de planologische procedures enkele jaren gaan kosten. Zeker omdat het gaat om veel locaties. Bouwen op uitbreidingslocaties in de gemeente laat nog wel ‘even’ op zich wachten. Wel is van verschillende kanten te horen dat het ‘afschieten’ van een of meerdere kernvisies als contraproductief wordt gezien. Met name uit Eefde komen verzoeken om de visie niet in de huidige vorm vast te stellen. Proberen bij te sturen via amendementen, en dan tijdens de uitwerking van de plannen de plooien gladstrijken, lijkt een voor veel partijen begaanbare weg.

In de kernvisies worden met name de uitbreidingslocaties en de doelgroepen, waarvoor moet worden gebouwd, benoemd. Die locatiekeuzes en de argumenten daarvoor worden niet door iedereen begrepen. Wat betreft de doelgroepen zijn er duidelijke verschillen van inzicht. Wel of geen sociale huurwoningen in alle kernen? Hoeveel wooneenheden voor jongeren? En, is het in deze tijd überhaupt nog mogelijk om betaalbaar te bouwen voor starters? Kun je als gemeente op de eerste rij zitten bij projecten die door externe (commerciële) partijen worden ontwikkeld? Dat zijn slechts enkele van de vele vragen die spelen.

Leren

De wethouder moest veel antwoorden schuldig blijven, al was het maar omdat veel besloten ligt in de toekomst. Wel gaf ze toe dat van het gevolgde participatietraject nog het een en ander geleerd kan worden. Al vindt ze die in z’n algemeenheid ‘best goed verlopen’. En wat verder opviel was de erkenning dat Eefde een lastige kern is als het gaat om uitbreiding.

Op 24 april volgt een meningsvormend debat, waarin de raadsfracties hun beoogde wijzigingsvoorstellen kunnen prijsgeven om af te tasten wat de collega’s daarvan vinden.