Meerderheid voor omstreden motie Gorsselse Accommodaties

0
Foto ter illustratie (bron: pixaby.com)

GORSSEL/LOCHEM – Een meerderheid van de Lochemse gemeenteraad heeft dinsdagavond voor een motie gestemd van GroenLinks, Gemeentebelangen en D66. Daarin wordt de werkgroep Gorsselse Accommodaties (GA!) opgedragen om variant 2 verder uit te werken. Dat brengt rust in het ernstig verdeelde dorp, zo denken de voorstanders. De tegenstemmers vrezen dat het tegendeel het geval is en dat nu een extra klap is gegeven op de wig die al in het dorp was geslagen.

Een beschrijving van de in dit artikel genoemde varianten is HIER te vinden.

Liefhebbers konden de afgelopen tijd getuige zijn van een uniek politiek en bestuurlijk proces. Een werkgroep, waarvan ook de wethouder tot gisteravond lid was, kan niet tot een eensluidend voorstel komen voor de toekomst van de plaatselijke accommodaties en vraagt de gemeenteraad om de knoop door te hakken. Een ‘richtinggevend besluit’ werd gevraagd. Maar in feite nam de raad nu een onomkeerbaar besluit waarmee slechts een deel van het dorp tevreden is.

Omgekeerde wereld

De omgekeerde wereld. De raad is gewend om te oordelen over voorstellen van het college waarin de relevante informatie is verpakt die nodig is voor een goede afweging. De voorstanders van de motie van GL, GB en D66 – naast deze fracties waren dat 2 van de 3 CDA-leden – vinden dat er genoeg is gepraat. De motie kreeg 14 van de 23 stemmen die in de gemeenteraad zijn te vergeven.

Een tweede motie kreeg logischerwijs 14 stemmen tegen en 9 voor. Hierin riep Pieter Bas te Maat (CDA) op om nog eens met iedereen om de tafel te gaan zitten en alle standpunten te delen. Na een kleine aanpassing schaarden PvdA, VVD en MmL zich achter deze oproep. Ter Maat kreeg de rest van zijn eigen fractie dus niet mee.

Emoties

Uit het debat over de moties kwam andermaal naar voren dat de emoties in Gorssel hoog zijn opgelopen en dat er duidelijk twee kampen zijn ontstaan. In een toelichting op de motie kwam fractievoorzitter Linda Sanders met een duiding van de actie van Gorsselse jongeren die ruim 600 handtekening onder een nog lopende petitie verzamelden. Volgens haar vermengt die peiling de wens voor een multifunctionele accommodatie (MFA) met woningbouwbeleid. “Dat moeten we apart benaderen”, aldus Sanders.

Integrale aanpak

De jongeren die motie zijn gestart wezen de afgelopen twee weken nadrukkelijk op de wenselijkheid van juist zo’n een integrale aanpak. Dan kun je volgens hen echt vooruitkijken en nu dingen doen waar het dorp decennialang van kan profiteren. Bij clustering van accommodaties komt in het dorp meer ruimte vrij voor inbreiding, op de plek het ‘t Trefpunt en de Vullerschool. Woningbouw zou ook het financiële plaatje gunstig kunnen beïnvloeden, zo is het idee.

Lees HIER een artikel waarin onder meer de jongeren aan het woord komen.

Ook Gemeentebelangen zei de inbreng van de jongeren te waarderen en de geluiden gehoord te hebben. Ook D66 liet een soortgelijk geluid horen. Dat de petitie van de jongeren aantoont dat het verhaal van ‘geen draagvlak voor de MFA’ mogelijk niet klopt, is niet geland bij deze fracties.

Tegenstanders

De tegenstanders van de motie gebruiken woorden als onverstandig, ontijding en ongewenst. Fractievoorzitter Jos Israel van de PvdA zei dat het wat hem betreft de meest onzorgvuldige en knullige procedure ooit is. “Gorssel gooit een probleem over de muur”, zo klonk het. Volgens Israel brengt een keuze van de raad geen rust. Volgens hem speelt GroenLinks met vuur en moet de raad rust nemen en zorgvuldig oordelen.

Ook fractievoorzitter Erik Haverkort was kritisch op de motie. Volgens wordt de tweespalt alleen maar vergroot. De VVD is ondanks de kritiek niet per sé voorstander van de MFA, zo benadrukte Haverkort. Hij wees de coalitiegenoten van GroenLinks en GB op het ‘regeerakkoord’ waar de partijen voor tekenden. Daarin staat dat er wordt gestreefd naar behoud van voorzieningen en dat draagvlak daarbij van belang is. “Een stelt nu één helft van het dorp teleur”, zo klonk het.

Raadsvoorstel

VVD en PvdA willen dat het college de zaak oppakt en, zoals het hoort, met een raadsvoorstel komen. Hierin zou duidelijk moeten worden wat wel en wat niet kan en vooral wat de consequenties zijn van alle drie varianten die tot nu toe op tafel lagen.

De rol van wethouder Bert Groot Wesseldijk kwam ook ter sprake. Sommige partijen vinden het lastig te bepalen met welke pet het spreekt. De wethouder maakte daarop bekend dat hij uit de werkgroep verlaat om geen misverstand te laten bestaan over zijn rol als wethouder. Onder meer Lex de Goede van Meedenken met Lochem had kort daarvoor gepleit voor ‘zuiverheid van functies’. De raad moet ook op de eigen rol letten, zo vindt De Goede.

Zorgen over vervolg

Bij de stemming bleek dat GL, GB en D66 een meederheid aan hun zijde kregen. Wat dit betekent voor het proces in Gorssel moet blijken. Veelzeggend was een bijzin van wethouder Groot Wesseldijk. Hij zei dat hij nog moet zien dat de werkgroep GA! nog met een voorstel komt. “Ik maak mij ernstig zorgen over het vervolg”, zo zei hij.