Gemeenteraad Lochem stuurt provincie brandbrief over buslijnen

0
Bushalte aan de Zutphenseweg in Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/LAREN – De Lochemse gemeenteraad heeft een brandbrief gestuurd naar Gedeputeerde Staten van Gelderland over de dreigende opheffing van buslijn 56. De raad kaart ook het verdwijnen van lijn 54 van Laren, via Almen, naar Zutphen aan. GS wordt verzocht om, in overleg met Arriva, tot een heroverweging van het besluit te komen, dan wel de inwerkingtreding van de gewijzigde dienstverlening uit te stellen.

De gemeenteraad is verrast door het bericht dat via de media bekend is gemaakt. ‘Omdat zo’n verstrekkende maatregel de Lochemse inwoners heel direct raakt heeft de gehele gemeenteraad een brandbrief gestuurd aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. In deze brief worden de zorgen kenbaar gemaakt en het ongenoegen uitgesproken over de wijze waarop de maatregel tot stand is gekomen’, zo is te lezen in een persbericht dat donderdag (21/10) verscheen.

Geen overleg

In de brief aan GS is onder meer te lezen dat de raad uit een besluitenlijst van dat college opmaakt dat Arriva de voorgestelde – en inmiddels door de provincie geaccordeerde – wijzigingen voor advies heeft voorgelegd aan de betrokken gemeenten en dat deze hiermee akkoord zijn gegaan. Lochem ontkent dat er (voor)overleg is geweest, laat staan dat er een positief advies is gegeven. Arriva heeft de gemeente zelfs niet actief geïnformeerd over het besluit. Het nieuws kwam via de media tot de gemeente.

GS zou dus op basis van verkeerde informatie een besluit hebben genomen. De gemeenteraad schrijft dan ook: ‘Wij maken groot bezwaar tegen deze onzorgvuldige wijze van handelen.’ Inmiddels heeft al een eerste ambtelijk overleg plaatsgevonden met de provincie en Arriva. Dit heeft tot nu toe geleid tot het aanbod om onder andere vragen, die de gewijzigde dienstregeling oproepen, te beantwoorden. ‘De consequenties van het opheffen van de buslijnen in Lochem zijn nog lang niet duidelijk’, aldus de gemeenteraad.

Drempels

Wat betreft de extra drempels die de provincie wil aanleggen tussen Harfsen en Epse, en die als argument voor de opheffing van lijn 56 worden aangevoerd, vraagt de raad zich af of hier zorgvuldig onderzoek en afstemming tussen provincie en Arriva heeft plaatsgehad.

In de brief worden een aantal (mogelijke) consequenties voor de inwoners en ondernemingen in Lochem opgesomd:
– de bereikbaarheid van bedrijven op de route richting Deventer. Deze wordt veel slechter. Dit geldt voor werkenden vanuit Lochem en omgeving maar ook voor werkenden vanuit Deventer en omgeving naar de kernen in de gemeente Lochem;
– de bereikbaarheid van onderwijsinstellingen, zowel naar Lochem als naar Deventer;
– het aantal bussen waar gebruik van gemaakt kan worden. In de nieuwe dienstregeling wordt afgeschaald naar een frequentie van 1 keer per uur. Op dit moment zet Arriva op piekmomenten juist extra bussen in!
– de bereikbaarheid van het gemeentehuis vanuit de kernen Epse en Harfsen.

Signaal

Om een krachtig signaal af te geven heeft de raad ervoor gekozen om niet te wachten tot de volgende raadsvergadering om dit punt te maken, maar om direct een gezamenlijke brief te sturen naar de verantwoordelijken. Deze is namens de voltallige raad ondertekend door griffie Miranda Veenbergen en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Marja Eggink (GB).

De brief van de gemeenteraad is HIER te lezen (pdf-bestand).