Politieke aandacht voor kinderopvang Epse en Eefde

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

EPSE/EEFDE – Het was toeval, maar dinsdagavond gingen twee kinderopvanglocaties in de gemeente Lochem over de tong tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad. Het CDA vroeg aandacht voor de problematiek rond kinderopvang Het Boshoekje in Epse en LochemGroen! stelde vragen over buitenschoolse opvang (BSO) de Zeekraaibaai in Eefde.  Beide locaties worden – om heel verschillende reden – in hun voortbestaan bedreigd.

De kinderdagopvang (KDO) in Epse is van de organisatie Partou, dat een klaslokaal huurt in de Dr. J. v.d. Hoevenschool. Het overkoepelende bestuur van de basisscholen in de gemeente Poolsterscholen zegt het lokaal zelf nodig te hebben in verband met een groeiend leerlingenaantal. Het conflict met Partou escaleerde en kwam bij de rechter terecht. Een uitspraak wordt volgende week verwacht.

Rechtszaak

Het CDA stelde bij monde van Willem Achtereekte vragen aan wethouder Marja Eggink. Die gingen onder meer over hoe het tot een rechtszaak kon komen en waarom er geen overleg is gevoerd met Partou. Eggink antwoorde dat diverse pogingen zijn gedaan om in gesprek te komen maar dat de uitnodigingen steeds werden afgeslagen. De organisatie – met vele locaties in de regio – koos voor de juridische weg en wil volgens Eggink eerst de uitspraak van de rechter afwachten.

Inzet van de juridische strijd is de mogelijkheid om een noodlokaal bij de school te plaatsen waar de dagopvang dan verder kan als het ‘t de huidige stek ontruimd. Zo’n noodvoorziening – die maximaal vijf tot tien jaar wordt gebruikt – kan vaak vergunningsvrij worden gebouwd. De wethouder meldde dat er tot nu toe alleen een onvolledige aanvraag is gedaan.

Maatwerk

Op de vraag van het CDA of ‘maatwerk’ kan worden geleverd om de problemen op te lossen antwoorde Eggink dat hiervoor de bereidwilligheid van alle betrokkenen noodzakelijk is.  Die bereidwilligheid is er volgens haar niet bij Partou. De wethouder vindt het in ieders belang is dat er snel duidelijkheid komt. Dat is in het belang van de kinderdagopvang, de school en de omwonenden. De voorziening levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp.

D66 vroeg nog aandacht voor de tijdelijke voorziening die er wellicht komt. Deze moet eventuele uitbreiding van de school niet in de weg staan. Door geplande woningbouw neemt het aantal leerlingen van de Van der Hoevenschool mogelijk nog verder toe.

BSO Eefde

In Eefde draait het om de BSO Zeekraaibaai. Eigenaresse Ineke Kleisen overleed afgelopen november plotseling. Een dochter van de perceeleigenaar wil de opvang voortzetten maar ondervindt hierbij problemen. Een GGD-inspectie leverde een aantal tekortkomingen op en de dochter kreeg pas na enige tijd te horen dat ze geen vergunning krijgt omdat ze niet woont op de locatie zelf maar in Nijmegen. Verder is er sprake van een (dreigende) strijdigheid met het bestemmingsplan.

LochemGroen! is verbolgen over de aanpak van de gemeente. Tjitske Ypma vroeg onder meer waarom de familie niet per omgaande te horen kreeg dat wonen op de locatie een vereiste is voor het verkrijgen van een vergunning. Door dit pas later te doen ging veel tijd verloren, zo luidde haar oordeel.

Bestemming

De GGD-inspectie is, ook bij een wisseling van het eigenaarschap, wettelijk verplicht. Tijdens het onderzoek werden een aantal gebreken op het gebied van gezondheid en veiligheid geconstateerd. Wat het bestemmingsplan betreft is sprake van een ontheffing dit in november van dit jaar afloopt. Vanaf dat moment mag niet meer dan 25 procent van het vloeroppervlak in het betrokken pand worden gebruikt voor ‘bedrijvigheid’.

Het pand heeft de bestemming wonen. Een combinatie van wonen en kleinschalige bedrijfsactiviteiten is toegestaan, maar met de restrictie van de genoemde 25 procent van het vloeroppervlak. Wethouder Wendy Goodin zei dat de gemeente de wettelijke procedures volgt. Ze gaf aan ‘binnen de kaders’ te willen meedenken over met name het probleem met het bestemmingsplan. Wijziging van wonen naar bijvoorbeeld agrarisch en/of maatschappelijk kan een oplossing zijn.

Snelheid

LochemGroen! drong aan op snelheid omdat het gaat om een bijzondere en in Eefde zeer gewaardeerde BSO waar veel activiteiten zich buiten, in een natuurlijke omgeving, afspelen.