Controverse over financiering extra slagkracht ‘t Baken

0
t Baken werkt vanuit het Lochemse gemeentehuis bron: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – In de Lochemse politiek is een controverse ontstaan over hoe de noodzakelijke extra slagkracht voor ‘t Baken gefinancierd moet worden. Twee coalitiepartijen (GB en VVD) en de PvdA kwamen dinsdag met een wijzigingsvoorstel waarmee ze een structurele formatie-uitbreiding willen financieren met ‘incidenteel geld’. Volgens wethouder Henk van Zeijts is dat onuitvoerbaar.

Het amendement druist in tegen een advies uit een evaluatierapport van bureau Berenschot. Daarin staat dat de formatie van ‘t Baken dringend structureel moet worden versterkt, nadat medio vorig jaar al inhuurkrachten waren opgetrommeld. Het gemeentelijke loket voor werk, inkomen, jeugd en zorg maakte een lastige eerste jaar door en kampte met veel verzuim.

Zes formatieplaatsen

In het evaluatierapport is ook te lezen dat een klein jaar eigenlijk te kort is om de organisatie goed te beoordelen. Vooral dit gegeven grijpen PvdA, VVD en GB aan om een extra bijdrage van 458.000 euro voor zes formatieplaatsen niet structureel maar in eerste instantie eenmalig uit te geven. In afwachting van een nieuwe evaluatie. Dan kan volgens de indieners ook het effect van een verbeterplan, dat inmiddels deel uitmaakt van het raadsvoorstel, worden gemeten. Zo’n nieuwe evaluatie, aan het einde van dit jaar, komt volgens Van Zeijts nog steeds te vroeg om de effecten goed te meten.

De wethouder ontraadde de motie met kracht. Hij probeerde uit te leggen dat je met een incidenteel bedrag minder inhuurkrachten kunt betalen dan mensen in vaste dienst. Hij gaf daarbij aan dat er nu een aantal goede in ingewerkte mensen op tijdelijke basis bij ‘t Baken werken die hij graag wil behouden. Volgens hem laten die mensen zich alleen verleiden door een vaste aanstelling en mogelijk niet door een nieuw tijdelijk contract.

Pleidooi gehoord

Het pleidooi van de wethouder kwam duidelijk over bij GroenLinks, CDA minus Pieter-Bas ter Maat en Meedenken met Lochem (MmL). Deze fracties vinden dat ‘t Baken nu rust moet krijgen en het college het vertrouwen dat het de aanloopproblemen onder controle brengt.

Fractievoorzitter van GB en mede-indiener Marja Eggink kwam door de woorden van Van Zeijts aan het twijfelen en vroeg een schorsing voor overleg met VVD en PvdA. Dat leidde ertoe dat de raad in gesprek gaat met het college en de over twee weken de draad weer oppakt. De wethouder moet in die tijd uitleggen waarom hij het amendement onuitvoerbaar acht.

Verder op 25 mei

Door de verdaging blijft ook motie van MmL boven de markt hangen. Die fractie stelt daarin voor om eind volgend jaar een nieuwe allesomvattende evaluatie te houden. Een amendement van de PvdA over samenwerking met externe partijen werd ingetrokken.

De volgende raadsvergadering is op maandag 25 mei.