Noodpotje voor bestrijding corona-kosten komt er niet

0
Zo zag de eerste digitale gemeenteraadsvergadering er voor de kijkers thuis uit (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Met 13 tegen 10 stemmen is maandagavond een motie om een financiële voorziening van 500.000 euro te treffen om de kosten van corona te bestrijden verworpen. De meerderheid van de gemeenteraad vond de intentie sympathiek maar voorziet problemen of zelfs gevaren, zo bleek uit de discussie.

LochemsNieuws publiceerde eerder DIT bericht over de motie van Gemeentebelangen, D66 en CDA. 

De indieners wilden dat het college een voorziening van een half miljoen opnemen in de in mei verschijnende kadernota. Daarmee kan het college dan de (eerste) extra kosten van de crisis bestrijden, zo lang niet duidelijk is hoeveel Provincie en Rijk uiteindelijk aan compensatie uitkeren aan gemeenten.

Voorlopig geen cijfers

Ook wethouder Bert Groot Wesseldijk, die financiën in zijn portefeuille heeft, sprak van een sympathieke motie. Hij zei dat hij niet de illusie heeft dat er al snel concrete cijfers zijn te presenteren over de werkelijke kosten van de crisis. Hij hoopt dat bij de indiening van de begroting in het komende najaar wat duidelijker te hebben.

De wethouder zei verder: “We laten via de VNG nu al een krachtig geluid horen zodat duidelijk is welke impact dit heeft. Het is wel duidelijk dat als alle consequenties bij de gemeenten worden gelaten, we het niet gaan redden.” Met de vereniging van gemeenten wordt nu al geïnventariseerd welke werkvelden in financiële zin worden geraakt door corona.

Gevaar

Groot Wesseldijk ziet ook een gevaar in het treffen van een gemeentelijke voorziening. “De kans bestaat dat men dan achteraf zegt: ‘oh, jullie hebben al een bedrag gereserveerd voor de kosten, dus dat hoeven we niet meer te compenseren.'” Die waarschuwing kwam aan bij de uiteindelijke tegenstemmers.

Ook waren er vragen over de hoogte van het bedrag en kritiek op het ontbreken van criteria die bij het uitgeven van het geld een rol spelen. Overigens vinden ook de partijen die tegen de motie stemden dat het college snel moet kunnen handelen als er acute nood is. Het college krijgt wat dat betreft het vertrouwen dat het dit op een goede manier zal doen.

Open eind

De VVD bracht nog in dat de bestrijding van de kosten – los van compensatie door het Rijk – toch door de gemeente moet worden betaald of voorgeschoten en dat dit in feite een open-eindverhaal is. Fractievoorzitter Erik Haverkort schat in dat 5 ton niet genoeg is. Volgens mede-indiener van de motie, Hamp Harmsen van D66, moet het bedrag ook niet worden gezien als een maximum. “Als er meer nodig is kunnen we daar als raad verder over praten met het college”, zo zei hij.

Uiteindelijk stemden de indieners GB, D66 en CDA, minus Pieter Bas Ter Maat, voor. VVD, GroenLinks, Meedenken met Lochem, PvdA en de genoemde CDA-dissident stemden tegen.