Raad dwingt college Lochem tot verduurzaming van gemeentelijk vastgoed

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeenteraad van Lochem heeft maandagavond met algemene stemmen een motie aangenomen die het college van B&W opdraagt om bij renovatie of nieuwbouw van gemeentelijk vastgoed oog te hebben voor verduurzaming en over te gaan tot plaatsing van energiebesparende en/of -opwekkende middelen. Er zijn overigens nog wel een tweetal ‘ontsnappingsclausules’ ingebouwd.

De motie werd ingediend de Meedenken met Lochem (MmL), PvdA, D66, CDA, GB en GroenLinks. Alleen de handtekening van de VVD ontbrak. Die kwam er na een tekstuele aanpassing alsnog onder te staan. Hierdoor werd stemming overbodig. De motie wordt geacht unaniem te zijn aangenomen.

Brandweerkazerne

Het initiatief van MmL komt nadat bleek dat het college bij de plannen voor een nieuwe brandweerkazerne in Almen wil afzien van zonnepanelen op het dak. Daarmee zou het beschikbare budget worden overschreden. Dat zonnepanelen zichzelf in de regel terugverdienen bleef daarbij buiten beschouwing. Ook daar moest een motie aan te pas komen om het college te dwingen om alsnog voor zonnepanelen op het dak te gaan.

De PvdA had eerder al eens een motie met ongeveer dezelfde strekking als die van maandagavond ingediend maar die kreeg toen onvoldoende steun. Doordat GB dit keer mede-indiener was, was bij voorbaat duidelijk dat de motie de eindstreep met gemak zou halten.

Aanpassing VVD

Fractievoorzitter Erik Haverkort van de VVD zei dat het een motie is waar je niet tegen kunt zijn, maar dat de financiële dekking ontbrak. Hij stelde een aanpassing aan de tekst voor en beloofde zich dan volledig achter de motie te scharen. De aanvulling luidt: ‘…de investeringen te dekken uit de besparing op de exploitatie.’ Hiermee is duidelijk dat investeringen in duurzaamheid uiteindelijk geen geld hoeven te kosten.

Addertje

Wethouder Bert Groot Wesseldijk, die aangaf goed met de motie te kunnen leven, ziet nog wel een mogelijk addertje onder het gras. Het gevaar bestaat dat de gemeente investeert en dat de besparing ten gunste komt van een andere partij. Dit moet vooraf geregeld goed worden. In het voorbeeld van de brandweerkazerne in Almen bouwt de gemeente de accommodatie maar wordt de Veiligheidsregio (VNOG) de gebruiker.

Er zit nog tweede ontsnappingsclausule in de motie. Als evident is dat investeringen niet zinvol zijn kan verduurzaming achterwege blijven bij de renovatie van gemeentelijke gebouwen.