Raad Lochem voor RES maar voorlopig tegen wind

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeenteraad van Lochem heeft maandagavond, enigszins mokkend, de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) vastgesteld. Tijdens dezelfde raadsvergadering besloot een meerderheid om een brief naar provincie Gelderland te sturen, waarin wordt aangegeven dat de gemeente geen windmolens wil tot dat daar nieuwe landelijke regels voor zijn. Dat kan nog wel anderhalf jaar duren, zo is de verwachting.

Het CDA en Meedenken met Lochem verwerpen het regionale plan omdat ze vinden dat het proces niet democratisch was en dat door Lochem voorgestelde aanpassingen het in regionaal verband niet hebben gehaald.

Onvoldoende

Van de overige fracties zijn de meeste het eens dat het participatieproces van de RES onvoldoende was en dat ook de communicatie te wensen overliet. De RES Cleantech Regio is één van dertig landelijke strategieën waarmee regio’s een ‘bod’ doen op wat ze willen bijdragen aan de energietransitie. De status van deze strategieën is gaandeweg steeds meer onder druk komen te staan.

De Lochemse voorstemmers vinden dat het verwerpen van het stuk ook niet helpt. “Het glas is wat ons betreft half vol”, zo verwoorde fractievoorzitter Jos Israel van de PvdA het. GB en CDA vinden dat het lokale gesprek moet worden gevoerd over de energietransitie. GB vindt verder dat nu ‘nee’ zeggen zorgt voor een carte blanche voor de provincie.

Provincie

De VVD stemde, ondanks veel kritiek, eveneens voor. Dat de bovengenoemde motie werd aanvaardt speelde daarbij een grote rol. De provincie heeft de beslissingsbevoegdheid bij windprojecten tussen 5 en 100 megawatt. Lochem hoopt door de brief te voorkomen dat de provincie de gemeente overruled.

D66 vindt overigens dat partijen die het, zonder duidelijke voorwaarden, aandurven om windprojecten te ontwikkelingen hun gang moeten kunnen gaan. Voor de procedure zijn volgens de Democraten immers meerdere jaren nodig. De motie werd dan ook overbodig geacht omdat het Lochemse college al heeft aangegeven geen aanvragen in behandeling te nemen. Dat vindt eigenlijk ook GroenLinks maar volgens die fractie kan het geen kwaad om een signaal richting provincie af te geven.

De motie werd met 12 tegen 8 stemmen aangenomen, dus er gaat binnenkort een brief naar Arnhem.