Zware zomer voor Doornberg Almen én college Lochem

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Het wordt een zware zomer voor Doornberg Recycling in Almen. Maar mogelijk ook voor het Lochemse college van B&W. Een motie van treurnis van de PvdA kreeg maandag geen enkele steun, maar de andere raadsfracties maakten duidelijk dat ze het college wél gaan houden aan de uiterste vertrekdatum van Doornberg op 1 augustus. Overigens houdt het college daar zelf ook aan vast.

De motie van treurnis was het sluitstuk van een door de PvdA aangevraagd interpellatiedebat over het hoofdpijndossier. De fractie stelde 11 vragen en wethouder Bert Groot Wesseldijk voorzag deze van de antwoorden. De sociaal-democraten tilden zwaar aan het feit dat de gemeenteraad niet eerder werd geïnformeerd dat de datum van 1 mei niet werd gehaald. Dat was dag dat het terrein aan de Scheggertdijk in Almen ontdaan zou moeten zijn van de voorraad oude autobanden.

Cruciale datum

Groot Wesseldijk zei hierop dat niet 1 mei maar 1 augustus de cruciale datum blijft. Hij heeft twee weken geleden, na vragen van GroenLinks, wel laten weten dat 1 mei niet gehaald zou worden en dat de gemeente uit voorzorg al de messen slijpt voor het geval het tot een juridische strijd komt.

Dat Doornberg 1 mei voorbij heeft laten gaan en zelfs maandag nog banden kreeg aangevoerd is volgens Lex de Goede van Meedenken met Lochem (MmL), zelf jurist, een teken dat het bedrijf zich niet aan een gesloten overeenkomst wenst te houden en deze het liefst wil verscheuren. Uit een recente brief van de advocaat van Doornberg lijkt ook deze aan te sturen op ontbinding van het contract. Doornberg zelf vroeg herhaaldelijk om gesprekken over uitstel.

Klem

De nog steeds doorgaande aanvoer van banden is volgens de wethouder het gevolg van contractuele verplichtingen van Doornberg. Omdat er nu geen vergunning meer is om het materiaal ter plaatsen te shredderen, zit de ondernemer klem. Een nieuwe locatie is nog steeds niet gevonden, al meldde Groot Wesseldijk maandag dat er momenteel nadrukkelijk een terrein in beeld is. Hij verwacht hierover binnen enkele dagen duidelijkheid.

De wethouder gaf ook aan dat er ontzettend veel tijd en energie is gaan zitten in pogingen om Doornberg aan een andere vestigingsplek te helpen. Hij sprak van 15 locaties in 12 gemeenten. Toen de overeenkomst tussen gemeente en bedrijf werd gesloten leek vertrek naar Fort de Pol in Zutphen nagenoeg rond. De stikstofcrisis gooide roet in het eten.

Miljoenen

Tijdens het vraag- en antwoordspel in de raad werd ook duidelijk dat Doornberg een van drie termijnen al heeft ontvangen van de in totaal toegezegde 2,77 miljoen euro. De tweede en derde termijn houdt de gemeente voorlopig in de knip. De overeengekomen grondtransactie kwam volgens afspraak tot stand. De gemeente is nu eigenaar van de ondergrond en wil de uitgave via woningbouw terugverdienen. Hoeveel inmiddels is betaald is onduidelijk.

De PvdA vroeg het college ook wie er voor de kosten opdraait als Doornberg niet kan of wil ‘leveren’ op 1 augustus. De rekening is dan voor de ondernemer. Groot Wesseldijk speculeerde over afvoer van alle opgeslagen materiaal via weg of water. Dat moet gezien de enorme bergen met banden een kostbare klus worden. Omdat de genoemde termijnen nog niet zijn betaald heeft de gemeente daar eventueel geld voor achter de hand. De wethouder zei verder dat uitstel tot na 1 augustus wat hem betreft geen optie is.

Treurnis

De motie van treurnis was gericht aan het hele college en dus niet uitsluitend aan het adres van Groot Wesseldijk. De PvdA bleef echter alleen staan, hoewel iedereen de teleurstelling over het verlopen van de datum van 1 mei deelt. Er bestaat echter ook nog breed vertrouwen in het college – en deels ook nog in Doornberg – dat er een spoedige oplossing komt. De motie werd deels ook verworpen omdat fracties het college niet voor de voeten willen lopen.