Raad Lochem komt met laat protest tegen windmolens bij Eefde

0
Foto ter illustratie:. (foto: pixabay.com)

LOCHEM/EEFDE – Een meerderheid van de Lochemse gemeenteraad wil dat het college van B&W alsnog bij de provincie gaat aandringen op meer aandacht voor de belangen van de inwoners van Eefde-West bij de plannen voor 3 grote windturbines op Zutphens grondgebied. En om er in Arnhem op aan te dringen om in overleg te treden met het Rijk over afstands- en geluidsnormen en gezondheidsrisico’s van de beoogde turbines. GroenLinks, LochemGroen! en D66 vinden het ‘symboolpolitiek’. Ook de PvdA stemde tegen.

Provinciale Staten stemde onlangs in met het inpassingsplan dat de komt van de windmolens mogelijk moet maken. Dat plan ligt sinds vorige week ter inzage en daartegen kan bezwaar worden gemaakt bij de Raad van State. De verwachting is dat individuele omwonenden en belangenorganisaties die ook daadwerkelijk gaan doen. Voor de provincie is het dus een gepasseerd station en de vraag is of de actie van VVD, GB, CDA en MmL nog zin heeft.

Punt gezet

Wethouder Lex de Goede betwijfelt dat in ieder geval. Hij wees erop dat de Provincie Gelderland in feite een punt heeft gezet en dat het nu aan de Raad van State is om te oordelen over het plan. Gezien de tijd die de Kroon momenteel neemt om bezwaren te behandelen, acht De Goede de kans aanwezig dat er al een nieuwe richtlijn van het Rijk ligt, voordat er een uitspraak komt.

De kans de rijksoverheid nu zou ingaan op vragen van de Provincie Gelderland over de genoemde normen is klein. Door een eerdere uitspraak van de Raad van State moet het Kabinet met landelijk beleid komen over geluid, afstand en gezondheidsrisico’s. Dat kost vermoedelijk nog tijd en dat Den Haag gaat vooruitlopen op de inhoud ligt niet voor de hand.

Dubbel overbodig

GroenLinks noemde het verzoek in de motie daarom ‘dubbel overbodig’ en pure symboolpolitiek. Met name GroenLinks, LochemGroen! en D66 wezen maandagavond op de noodzaak om, naast besparende maatregelen, energie te produceren en dat dit niet alleen met zon kan. “Beter 3 grote windmolens in publiek bezit dan meer dan 90 kleintjes op particuliere grond”, zei Tjitske Ypma namens LochemGroen! Ze verwees naar Lochems beleid om windmolens tot 45 meter toe te staan op particuliere grond.

De actie van de indieners is opvallend tegen het licht van een informerende bijeenkomst van begin oktober. Toen waren er maar weinig vragen en opmerkingen naar aanleiding van een presentatie van de plannen door gedeputeerde Jan van der Meer en projectleider Duco van Dijk van het project IJsselwind waarin vier energiecoöperaties, waaronder LochemEnergie, samenwerken.

Aangepast

Het zijn aangepaste plannen, nadat de Raad van State een eerdere versie, van de gemeente Zutphen, terugfloot. Zutphen besloot een aangepast plan niet meer zelf in behandeling te nemen. De provincie, officieel het ‘bevoegd gezag’ bij dergelijke projecten, nam het over.

Bij uitvoering van het nieuwe plan komen 6 woningen tussen twee geluidszones met 45 en 47 dB te liggen. Bij de berekeningen is uitgegaan van luidruchtige turbines, zodat de geluidsbelasting in de praktijk mogelijk lager uitvalt. Wat slagschaduw betreft is de norm teruggebracht naar nul uur per dag voor alle omliggende panden. Dit kan in de praktijk tussen 0 en 1 uur worden, omdat het uitschakelen van een turbines, op momenten dat er sprake is van slagschaduw, enige tijd vergt. Ook nabijheid van vleermuizen zorgt voor uitschakeling.

Twentekanaal

De twee molens van de gezamenlijke energiecoöperaties komen ten noorden van het Twentekanaal te staan, dus dicht bij de gemeentegrens bij Eefde. De derde, van het Waterschap, komt ten zuiden van het kanaal, op bedrijventerrein De Mars, te staan. Direct omwonenden krijgen een individuele vergoeding die is gerelateerd aan de afstand tot het windpark. Ook wordt een fonds ingericht voor eventuele onvoorziene planschadeclaims. Het verwijderen van de molens, na 25 jaar, wordt eveneens door de exploitant betaald. De opbrengst wordt via een gebiedsfonds gedeeld met omwonenden. Inwoners kunnen verder aandeelhouder worden.

Lees HIER een recent achtergrondartikel over dit onderwerp…