Mogelijk vrijdag al contouren nieuwe coalitie Lochem

0
De nieuwe gemeenteraad kijkt toe hoe Marja Eggink van GB als eerste de belofte aflegt (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – Donderdag en vrijdag praat Gemeentebelangen met de 7 andere partijen die tijdens de verkiezingen van 16 maart zetels in de Lochemse gemeenteraad bemachtigden. Mogelijk leidt dit vrijdagavond al tot de contouren van een nieuwe coalitie. De verwachting is dat, naast GB, in ieder geval VVD hier deel van uit gaat maken. Voor een meerderheid moet nog een derde partij aanschuiven.

Net als elders in het land werd de nieuwe gemeenteraad van Lochem woensdagavond geïnstalleerd. Liefst 13 nieuwe gezichten bevolken de bankjes in de raadszaal vanaf nu. Ook een groot aantal fractievertegenwoordigers legden de eed of gelofte af.

Informateur

Na de installatie van de raadsleden deed informateur Jan Bart Wilschut verslag van zijn bevindingen van een snelle gespreksronde met alle partijen. Dat deed hij op initiatief van Gemeentebelangen dat met 8 zetels (2 winst) enig recht van spreken heeft. De tweede partij, de VVD, volgt op grote afstand met 3 zetels (-1). De overige 6 partijen haalden allemaal 2 zetels. Er valt wat te kiezen voor GB.

Wilschut ging op pad met de opdracht om te onderzoeken hoe de partijen het politieke landschap overzien en hoe ze hun eigen rol hierin zien. De informateur begon zijn betoog met een voorstel. Tijdens een raadsconferentie zouden de partijen de onderlinge verhoudingen en de omgangsvormen tegen het licht moeten houden. En hoe de onderlinge samenwerking eruit zou moeten zien. Ook de wisselwerking tussen raad en college moet daarbij aan bod komen.

Luisteren

Wilschut deed ook nog de suggestie aan alle raadsleden om een cursus luisteren te volgen. Tijdens zijn informatieronde hoorde hij dat er soms sprake is van ‘elkaar de vliegen afvangen’. Niet alleen het eigen gelijk maar vooral ook het luisteren naar elkaar is volgens hem belangrijk. “Het moet niet gewoon worden om meteen wat te vinden van iets. Je kunt beter eerst luisteren”, zo luidt het advies. Dat is bij een meer versnipperde oppositie extra van belang. Anders ontstaat bij partijen wellicht het gevoel niet gehoord te worden.

Ook het praten met en luisteren naar inwoners en geledingen buiten de politiek is van belang. Bij de behandeling van actuele onderwerpen is het bovendien zinvol om verder vooruit te kijken. Wilschut gaf een (virtueel) tekort aan parkeerplaatsen als voorbeeld. “Je kunt dan veel parkeerplaatsen gaan aanleggen. Maar als je 15 jaar vooruit probeert te denken, voer een je ineens een discussie over mobiliteit.”

Stabiel bestuur

Enorme verschillen in opvattingen hoorde Wilschut niet. Daarom was zijn advies aan GB ook om donderdag en vrijdag met alle partijen te praten. Dan kan de formatie zaterdag al beginnen. Hij constateerde wel dat GB hecht aan een stabiel en daadkrachtig bestuur, dat kan bogen op onderling vertrouwen. Daarbij is duidelijk dat GB de VVD graag als partner wil behouden. Wilschut houdt het voor mogelijk dat voor half mei een nieuw college aan de start kan verschijnen.

Het in de campagne door een aantal partijen geopperde raadsakkoord, waarbij alle raadspartijen samen aangeven waar ze het min of meer over eens zijn, komt er niet. Lochem gaat vooralsnog voor het klassieke coalitieakkoord.

Versnippering

Het als debat aangekondigde vervolg van de avond was in werkelijkheid een reactie van alle lijsttrekkers op het verslag van de informateur. Lijsttrekker Marja Eggink herhaalde nog eens dat GB zelf ook verrast werd door de winst van 2 zetels. “Dat is heel mooi, maar we vroegen ons wel af wat dit gaat betekenen. De versnippering van de oppositie kan leiden tot minder slagvaardigheid.”

Eggink beaamde dat haar partij gaat voor een stabiel bestuur dat de vraagstukken van de komende 4 jaar te lijf gaat. Wie daar, naast de VVD, nog bij zou passen liet ze wijselijk nog niet los. Maar wel: “De programma’s van sommige partijen staan wat ver van de onze. Maar het is ook een kwestie van intuïtie.”

VVD en MmL

Eric-Jan de Haan schikte zich namens de VVD van harte in de rol van ‘stabiele factor’. “Dat zijn we de afgelopen 4 jaar geweest en die rol willen we ook graag blijven spelen”, zo klonk het. Lex de Goede riep Meedenken met Lochem (MmL) uit als ‘de grootste van de kleintjes’ en gaf aan graag Meedoen met Lochem te willen worden. De partij durft de verantwoordelijkheid wel aan. “We hebben bewezen constructief en betrouwbaar te zijn. En lokaal liberaal Lochem, met GB, VVD en MmL zien we wel zitten.”

GroenLinks

Henk van Zeijts is momenteel wethouder namens GroenLinks. Zijn partij is in zetels de grote verliezer, hoewel hij aangaf dat het qua aantal stemmen nog altijd de op een na beste uitslag bij lokale verkiezingen ooit was. “Wij zijn beschikbaar maar bescheiden”, zo zei hij. Hij liet niet na om te constateren dat LochemGroen! en GroenLinks samen goed zijn voor 20% van de stemmen en pleitte dan ook voor een stevige groene paragraaf in het nieuwe coalitieakkoord.

LochemGroen!

Calle Janssen van LochemGroen! sloot zich daarbij aan en sprak van een groen blok. Hij hield een pleidooi voor meer aandacht voor duurzaamheid en klimaat. Daar zijn de meeste mensen volgens LochemGroen! meer gebaat dan bij economische groei. Hij sloeg bovendien aan op de aanbeveling dat een nieuw college divers moet zijn. “GB en VVD, samen met LochemGroen!. Diverser kan niet”, aldus Janssen.

D66

Namens D66 sorteerde Marleen van der Meulen voor op een eventuele rol in een nieuwe coalitie. Haar partij was de enige van de landelijke partijen zonder zetelverlies. D66 bleef gelijk. Ze vindt het belangrijk dat er, naast GB en VVD, tenminste één partij komt te staan die duurzaamheid in het vaandel heeft staan. “De natuur en de landschappelijke waarden zijn de belangrijkste dingen waarom mensen kiezen om in deze gemeente te gaan wonen.”
Van der Meulen is voor de voorgestelde raadsconferentie en liefst als daarbij ook ambtenaren bij aanschuiven. En, ze wil af van een college dat uitsluitend uit mannen bestaat. Die werd 4 jaar geleden als eens ‘de herensociëteit genoemd.

PvdA en CDA

Jos Israel (PvdA) zei zich te verheugen op de eerste signalen van informateur over samenwerking. “De PvdA wil een stap naar voren zetten als de gevraagd wordt. Wij zijn beschikbaar in bescheidenheid”, zei hij, verwijzend naar het verlies van een zetel. Henk Datema van het CDA memoreerde dat zijn partij momenteel de kleinste is in absolute stemmenaantal. “We gaan eraan werken dat iedereen ons ‘klein maar fijn’ noemt. Datema zei een consistent beleid voor te staan, waarbij de inwoners het als eerste horen als er veranderingen op stapel staan. “We moeten een koersdocument opstellen en elk jaar op hoofdlijnen kijken of we nog op koers liggen.”

Vervolg

GB kan mogelijk al vrijdagavond melden met welke partijen het verder praat, op weg naar een nieuwe coalitie. De partij moet overigens ook nog een wethouderskandidaat naar voren schuiven. Zaterdag kunnen de beoogde coalitiepartners dan al beginnen aan de formatie.