Gemeenteraad wil iets doen om jaarwisseling op te fleuren

0
Afbeelding ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De jaarwisseling dreigt dit jaar opnieuw niet te worden wat het moet zijn. In ieder geval de traditionele ontmoeting om de beste wensen uit te wisselen lijkt weer flink beperkt te worden. Op voorspraak van de VVD wil de Lochemse gemeenteraad iets doen om het gemeenschapsgevoel toch nog enige inhoud te geven. De kernen in de gemeente worden opgeroepen om ideeën aan te dragen. Daar komt een beperkt budget voor beschikbaar.

De VVD stelt dat de viering van oud en nieuw een traditie is, waarbij elkaar ontmoeten en nieuwjaar wensen in de eigen straat of wijk een belangrijke plaats inneemt. Net als vorig jaar zijn deze spontane ontmoetingen minder vanzelfsprekend door de corona-richtlijnen en -beperkingen. Weliswaar volgt in december nog een ‘weegmoment’ maar veel wordt daar niet van verwacht als het gaat om contacten. En zeker niet in grote groepen.

Saamhorigheid

‘Elkaar ontmoeten op een moment als de jaarwisseling draagt bij aan het gevoel van binding en saamhorigheid in de straat, buurt, wijk of kern’ zo schrijft de VVD in de motie die maandagavond werd behandeld. De liberalen vinden dat een goed gevoel hard nodig is in deze tijden van corona en het risico van verharding van de samenleving.

Het is niet bedoeling dat er fysieke ontmoetingen worden gegenereerd maar het is wel denkbaar om alternatieve online-ontmoetingen te organiseren of om bijvoorbeeld iets bij de mensen door de brievenbus te gooien. Maar de echte ideeën moeten van onderop komen, zo is het idee.

Sympathiek idee

Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve vindt het idee sympathiek en gaf aan dat het college wel wil meewerken aan de uitvoering ervan. Zo moet een oproep worden gedaan en een selectie van ideeën worden gemaakt. Wat dat laatste betreft wil Van ‘t Erve voorkomen dat er een stortvloed aan voorstellen komt. Hij pleit ervoor dat bijvoorbeeld de verenigingen voor Plaatselijk Belang een coördinerende rol per kern gaan spelen. Dit om te voorkomen dat veel verenigingen afzonderlijk gaan acteren.

Door per kern te handelen worden ook de kosten beperkt. De VVD stelt 500 euro per idee voor. De burgemeester wil naar 500 euro per kern. Dan is in totaal 6000 euro nodig. Dat zit niet meer in het beoogde gemeentelijk potje, maar Van ‘t Erve rekent erop dat de raad akkoord gaat met een lichte overschrijding van het budget.

Kernen

Hoe het moet met de nogal uiteenlopende grootte van de kernen in de gemeente is nog niet duidelijk. De kern Lochem is niet alleen de grootste maar heeft bovendien geen centraal overlegorgaan. En een wijkbenadering zou de kosten weer doen oplopen.

De motie werd met 16 tegen 7 stemmen aangenomen. CDA, LochemGroen! en PvdA stemden tegen.