Rapport Rekenkamer over woonbeleid ontketent discussie

0
Detail van de voorpagina van het rekenkamerrapport 'Een wakker woonbeleid'

LOCHEM/GORSSEL – De rapportage ‘Een wakker woonbeleid’ van de Rekenkamercommissie heeft een discussie ontketend in de Lochemse gemeenteraad. Er worden vraagtekens gezet bij de constatering dat Lochem in de periode 2016-2020 (bijna) de eigen beleidsdoelen heeft gehaald als het gaat om de bouw van ‘goedkope woningen’. Dat zou 30 procent moeten zijn en volgens het rapport werd 26 procent gehaald.

Het rapport van Rekenkamer werd maandagavond gepresenteerd aan de raad. Het was eerder al verspreid onder raadsleden en dat leidde vooraf al tot vragen. Eerst werd de Rekenkamer om uitleg gevraag. De voorzitter verwees echter naar het college van B&W omdat de cijfers daar vandaan kwamen. Wel werd een fout in de rapportage erkend. Het rapport gaat over de jaren 2018-2022, terwijl de genoemde 26 procent de periode van 2016 tot en met 2018 bestrijkt.

1,9 ton

Over de laatste twee onderzochte jaren blijkt achteraf 22 procent van de gebouwde woningen onder de noemer goedkoop te vallen. Daaronder vallen nieuwbouwwoningen met een prijs tot 190.000 euro. Door de stijging van bouwprijzen staat die ‘standaard’ ter discussie. Er is bijna geen woning meer te vinden onder de 2 ton. Het college heeft de vaste maximumprijs dan ook vervangen door ‘zo realistisch mogelijke prijsklassen’.

Het eigen beleid van de gemeente is hoe dan ook niet gehaald. De PvdA stelde eind vorige week vragen aan het college over waar die ‘betaalbare’ woningen precies zijn gerealiseerd. Adressen willen de sociaaldemocraten zien. Gevraagd werd om de antwoorden voor maandag (14/2) te leveren, met het oog op de presentatie van het Rekenkamerrapport.

Geen twijfel

Wethouder Robert Bosch liet daarop weten dat het aanleveren van de gevraagde gegevens veel meer tijd vergt. Dat kost volgens hem bovendien veel ambtelijke capaciteit omdat iedere ontwikkelaar moet worden benaderd om te vragen tegen welke prijs in de afgelopen 4 jaar is gebouwd. Waarop de cijfers, die aan de Rekenkamer zijn verstrekt, zijn gebaseerd is onduidelijk. Rekenkamervoorzitter Daan Nijland zei maandag overigens dat er geen moment is getwijfeld aan de door het college aangeleverde cijfers. Ook tijdens interviews met nauw betrokkenen werden ze niet in betwist of ter sprake gebracht, zo liet hij maandag weten.

Jos Israel van de PvdA vindt dat het hele rapport op drijfzand is gebouwd. De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zijn echter helder. De gemeenteraad heeft geen goede informatiepositie om te kunnen sturen. De raadsleden worden vaak pas in een laat stadium geïnformeerd, zo luidt een constatering. Ook meer kennis van de woningmarkt kan de positie van de raad versterken. Een monitor die jaarlijks de trends inzichtelijk maakt wordt aanbevolen.

Dilemma

Nijland benoemde ook het dilemma van het college. “Vraag je eerst de burgers in de kernen of informeer je eerst de gemeenteraad? Eerst naar de burger voor de kernvisies is goed voor de burger maar minder goed voor de informatiepositie van raad. Andersom voelt de burger zich wellicht te kort gedaan”, zo zei hij. De raad kan vooraf kaders stellen en achteraf controleren of de ambities zijn gehaald. Wat in de tussentijd gebeurt is momenteel diffuus.

Sommige raadsfracties willen graag verder praten over het Rekenkamerrapport, in aanwezigheid van de wethouder. Omdat het gisteren om een presentatie ging en er geen raadsvoorstel op tafel ligt, moet het onderwerp eerst opnieuw door de agendacommissie van de raad worden geagendeerd.

Het gehele rapport van de Rekenkamer is HIER te lezen (pdf).