Lochem laat koppeling woningprijzen en grens hypotheekgarantie los

0
Afbeelding ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeente Lochem wil de koppeling tussen de kostengrens van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) en de eigen doelstellingen voor de prijzen van ‘betaalbare woningen’ loslaten. Het prijsniveau wordt bevroren op de NHG-kostengrens van dit jaar. Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt hiermee in te stemmen, al zijn er ook bedenkingen.

De Nationale Hypotheekgarantie geeft, zoals de naam al zegt, garanties en voordelen. Zo wordt een eventuele restschuld meestal kwijtgescholden als het buiten de schuld van de eigenaar tot verkoop komt en de woning minder opbrengt dan de hoogte van de hypotheek. Mensen die met NHG kopen krijgen korting op de hypotheekrente en het is mogelijk om verduurzaming van de woning mee te financieren tot 106 procent van de waarde.

Maximale koopprijs

De overheid stelt jaarlijks de NHG-kostengrens vast. Dat is de maximale koopprijs om voor de NHG in aanmerking te komen. Dit gebeurt op basis van de prijsontwikkeling. In 2023 stijgt de NHG-kostengrens fors: van € 355.000 naar € 405.000. De grens voor betaalbare nieuwbouwwoningen blijft landelijk € 355.000. De definitie van ‘betaalbare koopwoningen’ was tot nu toe gelijk aan de NHG-kostengrens.

De inkomens zijn het afgelopen jaar echter veel minder gestegen dan de huizenprijzen. Mensen kunnen minder lenen door de zeer hoge inflatie en de sterk gestegen hypotheekrente. Minister Hugo de Jonge schrijft in de kamerbrief dat in 2023 de grens voor betaalbare nieuwbouwwoningen € 355.000 blijft. Hierover maakt het rijk woningbouwafspraken met de provincies en de regio’s. Met het besluit om de betaalbaarheidsdoelstellingen te bevriezen, sluit Lochem aan bij deze landelijke ontwikkeling.

Categorieën

De categorisering van woningen blijft dan als volgt:
• Goedkope koop: tot € 220.100
• Betaalbare koop: € 220.100 tot € 266.250
• Middeldure koop: € 266.250 tot € 355.000
• Dure koop: boven € 355.000

Lochem trekt de zogeheten ‘Strategische keuzes woningbouw gemeente Lochem’ van 8 maart 2022 in. De geactualiseerde versie wordt – na goedkeuring van de gemeenteraad – gepubliceerd op 12 december.

Wethouder Marja Eggink kreeg maandag onder meer de vraag of het automatisch volgen van de kostengrens van de NHG nu is losgelaten. Dat blijkt het geval. In feite moet de raad nu elke wijziging van de prijzen in de verschillende categorieën bekrachtigen. Dit tot het moment dat eventueel wordt besloten om weer aan te haken bij de NHG-systematiek zoals die tot nu toe werd gevolgd.

Onhaalbaar

Als de gemeente nu zou meegaan met de stijging van de NHG-grens wordt een koopwoning, nog meer dan nu al het geval is, onhaalbaar voor mensen met een smallere beurs. In toekomstige bouwplannen moet steeds een vast percentage woningen in de categorieën goedkoop en/of betaalbaar vallen en dus minder dan 266.250 euro kosten.

De VVD gelooft niet erg in het bevriezen van de kostengrens. Fractielid Jan de Vries zei maandag geen enkel effect van de maatregel op de woningprijs te verwachten. Het college wil toch het advies van minister De Jonge volgen en de eigen prijsdoelstellingen ongemoeid laten. Het duurt vermoedelijk nog een paar jaar voordat in de gemeente bouwprojecten van de grond komen op basis van de woonvisie van de gemeente, dus met de genoemde categorisering.

Kosten

Indirect kan de maatregel de gemeente geld gaan kosten. Het heeft mogelijk gevolgen voor het grondbeleid en voor instrumenten om lage- en middeninkomens te ondersteunen bij het kopen van een woning.