Oppositie mist vooral dingen in coalitieakkoord

0
Gemeentehuis Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – De Lochemse politiek deed maandagavond iets nieuws. GB, VVD en MmL legden een concept-coalitieakkoord voor aan de gemeenteraad. De oppositie mocht er iets van vinden. Dat was duidelijk even wennen. De coalitie sloeg piketpaaltjes, zoals Marja Eggink van GB het noemde. De oppositie was duidelijk op zoek naar meer details. Die kwamen er nog nauwelijks.

Lees ook het bericht over de inhoud van het conceptakkoord…

Een samenvatting van het commentaar van de oppositie is lastig te geven. Of het zou moeten zijn dat de woningbouwparagraaf de nodige steun lijkt ten vinden. Maar verder viel het woord ‘missen’ opvallend vaak tijdens het debat. De meeste partijen toetsten het stuk duidelijk aan het eigen verkiezingsprogramma.

Consistent beleid

Eggink zei bij de presentatie van het akkoord dat twee partijen uit het vorige college ook deel uitmaken van de nieuwe ploeg. Dat moet voor consistent beleid zorgen. GB en VVD gaan verder, MmL is de nieuwe partner. Overigens levert GB wel twee nieuwe wethouders. Alleen die van de VVD – Eric-Jan de Haan – blijft op zijn post.

Op veel opmerkingen van de oppositie moest Marja Eggink antwoorden dat veel nog niet is uitgewerkt, en zeker niet in detail. En ze wees ook meerdere malen op voortzetting van huidig beleid en dat ook dit nu niet uitgebreid is beschreven. D66 telde maar weinige keren woorden als kinderen, jeugd en scholen. Dat zijn volgens Eggink voorbeelden van thema’s die nog verder moeten worden uitgewerkt of waar al sprake is van staand beleid.

Sociaal

De sociale gevolgen van de oorlog in Oekraïne, die voor sommige inwoners tot ‘energiearmoede’ leiden, zijn nog niet altijd even duidelijk om al beleid op te formuleren. En op de vraag hoe een zin over samenwerkingsverbanden, op met name het sociale domein, moest worden geduid, zei Eggink dat gemeenten soms tot elkaar veroordeeld zijn en dat nut en noodzaak niet altijd duidelijk zijn. Het CDA vroeg aandacht voor de vergrijzing. Niet alleen inwoners worden steeds ouder. Dit geldt inmiddels ook voor mantelzorgers en andere vrijwilligers.

Het loslaten van het jaartal 2030 voor het bereiken van energieneutraliteit werd meermaals genoemd. Het jaartal is vervangen door 2050. De coalitie gaf aan dat dit niet betekent dat men nu achterover gaat leunen, maar dat gedaan wordt wat mogelijk is om doelen zo snel mogelijk te halen. De suggestie van de PvdA om in ieder geval in te zetten op een energieneutrale gemeentelijke organisatie voor 2030 lijkt, gezien de reactie, kans van slagen te hebben.

Woningbouw

Op het gebied van woningbouw kwam de vraag of de gemeente een verlies op de grondexploitatie voor lief wil nemen als daardoor betaalbaar en voor de juiste doelgroep gebouwd kan worden. Daarover moet de coalitie zich nog buigen, maar uitgesloten lijkt dit niet.

Ook landschap en landbouw kwamen vrij uitgebreid aan bod. GroenLinks, LochemGroen! en D66 willen meer aandacht voor behoud en herstel van landschap, biodiversiteit en natuur-inclusieve landbouw of kringlooplandbouw. LochemGroen! stelde overigens met genoegen vast dat gezonde grond en water het al tot geaccepteerde waarden hebben geschopt bij de coalitie.

Duurzame doelen

D66 riep op tot aansluiting bij de Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties. Volgens Marleen van der Meulen is een deel van die doelen nu al terug te vinden in het coalitieakkoord.

Interessant was verder een vraag van de PvdA naar wat de bestuurscultuur van de komende jaren. Fractievoorzitter Jos Israel wilde weten of de raad te maken krijgt met dichtgetimmerde voorstellen of dat er ruimte is voor inbreng van de oppositie. Marja Eggink reageerde door de wijzen op de transparantie die nu rond het coalitieakkoord wordt betracht. Wat er met de input van maandagavond gaat gebeuren moet de komende weken duidelijk worden. Het definitieve akkoord volgt naar verwachting op 30 mei.