FAB-cluster Laren naar volgend level

0
Dit is de omstreden plek bij de entree van Laren (archieffoto: MLZ)

LAREN/LOCHEM – FAB-cluster Laren. Het onderwerp staat al zo’n tien jaar met enige regelmaat op de agenda van de Lochemse gemeenteraad. Een soap waarvan je verwacht dat de uiterste houdbaarheidsdatum nu wel voorbij zou zijn. Maar nee, maandagavond ging het een nieuwe fase in. En als het aan een meerderheid van de raad ligt volgen er zo mogelijk nog meer levels.

Een motie van Meedenken met Lochem (MmL), D66 en GroenLinks wilde dat de gemeente Lochem er het bijltje erbij neer gooit als de gang naar Raad van State opnieuw wordt gemaakt en wanneer dit hoge rechtsorgaan opnieuw kritiek heeft haalde het maandagavond niet. De motie werd met 8 tegen 15 stemmen verworpen. Het raadsvoorstel dat de bedenkingen van diezelfde Raad van State moet wegpoetsen haalde het overigens maar net, met 12 stemmen voor en 11 tegen. GB en VVD en een deel van de CDA-fractie stemden voor.

Sloop agrarische gebouwen

Wat was dat ook alweer, die FAB-clustering? Het is voor de normale sterveling geen swingend onderwerp maar voor de betrokkenen, aan beide zijden, wel degelijk belangrijk. Emotioneel dan wel financieel. FAB staat voor Functieverandering Agrarische Bebouwing. Het stelt boeren die met hun bedrijf stoppen in staat om gebouwen die niet meer nodig zijn te slopen. Het maatschappelijk belang is het tegengaan van verpaupering van het platteland. Er mag dan een woning voor in de plaats worden gebouwd. De opbrengst/waarde daarvan compenseert de sloopkosten ruimschoots zo is de gedachte.

Niet elke ex-agrariër zit te wachten op een nieuwe woning op eigen erf. Daarom is het ook mogelijk om een aantal van deze bouwrechten in te brengen in een cluster. Dan kan elders een plukje woningen worden gebouwd. Voor sommige kleine kernen is zo’n zogeheten FAB-cluster een uitkomst.

Ondernemers

In Laren – en niet alleen daar – zagen een aantal ondernemers er brood in. Zij willen de bouwrechten van een aantal boeren overnemen en aan de rand van de kom van Laren, aan de Zutphenseweg, een viertal woningen bouwen. De grond hebben ze al in bezit. De gemeente moet echter zorgen dat alles planologisch en procedureel in orde komt.

Het plan is tegen het zere been van omwonenden, verenigd in ‘Mooi Laren Zuid’ (MLZ). Zij willen die woningen niet en beweren bij hoog en bij laag dat er in Laren ook geen behoefte is aan dit soort huizen. Deze omwonenden zijn nu al 10 jaar succesvol in het tegenhouden van de plannen. Ze jubelden bij de uitspraak van de Raad van State in februari. De gemeente had in de ogen van de Kroon fouten gemaakt en zette een streep door het goedkeuringsbesluit van de raad.

Herstelbesluit

Te vroeg gejuicht, zo bleek al snel. Een door de gemeente in de arm genomen jurist die is gespecialiseerd in dergelijke zaken adviseerde het college van B&W om een herstelbesluit te nemen en het opnieuw te proberen met het verder nagenoeg ongewijzigde bestemmingsplan. Het is niet ondenkbaar dat dit tot succes leidt want de kritiek van de Raad van State spitste zich toe op de argumentatie van de gemeente, die in strijd was met het eigen beleid. Inhoudelijk klonk er (nog) geen kritiek op het plan.

Tegenover elkaar

Dus staan omwonenden en gemeente opnieuw tegenover elkaar. Via de motie, die het dus niet haalde, wilde een deel van de gemeenteraad er bij een nieuwe oorwassing van de Raad van State ‘tussenuit piepen’. De tegenstemmers vinden dat geen voorschot kan worden genomen op wat komen gaat en dat de raad zich moet beperken tot het bewaken van het proces.

Pas als de omwonenden daadwerkelijk weer naar de Kroon stappen, en als de gemeente daar opnieuw bot vangt, lijkt er bredere bereidheid om nog eens te kijken of de zaak nog moet worden doorgezet. Dat is niet eens heel raar in een kwestie waarbij de loopgraven inmiddels zo zijn uitgesleten dat bijna niemand nog over de rand kan kijken.