Politiek ‘shopt’ in scenario’s voor afvalinzameling

0
Centraal inzamelpunt bij de Molenstraat/Julianaweg (archieffoto: LochemsNieuws - 2020)

LOCHEM/GORSSEL – De Lochemse gemeenteraad vroeg eind vorig jaar aan het college van B&W om een aantal scenario’s voor de toekomst van de afvalinzameling te laten opstellen. Opdat er iets te kiezen zou zijn. Dat laatste valt nogal tegen. Met name de financiële verschillen tussen de drie opties die op tafel liggen zijn marginaal. Het lijkt erop dat de politiek nu wil gaan ‘shoppen’ in de scenario’s.

De scenario’s die er liggen hebben elk een ander uitgangspunt. Het accent ligt op service, milieu dan wel kosten.

De gemeenteraad besprak de scenario’s maandagavond en stelde er vragen over aan wethouder Henk van Zeijts. De wethouder kreeg ook veel adviezen. Die lopen nogal uiteen zodat het nogal een uitdaging lijkt te worden om een aanpak te formuleren waar iedereen mee kan leven. Zeker omdat sommige eisen mogelijk botsen, zoals ‘geen hogere lasten voor de burger’ en ‘de best mogelijke service en kwaliteit’.

Weinig verschil

Fractievoorzitter Erik Haverkort van de VVD merkte op dat tussen de gepresenteerde scenario’s maximaal een ton verschil zit. Dat is niet erg veel op de totale begrotingspost van zo’n drie miljoen. Wat de VVD betreft moet de focus liggen op relevante service. En de kosten voor de burger mogen niet omhoog. Wat Haverkort betreft is de BEST-tas geen relevante service en moet de aparte luierinzameling worden gestaakt tot er een verwerkingsmogelijkheid beschikbaar komt.

Gemeentebelangen liet bij monde van Tonnie Verwoerd nog maar eens weten nooit voor de invoering voor gedifferentieerde afvaltarieven (diftar) te zijn geweest. Maar de fractie ziet in dat afschaffing tot kapitaalsvernietiging zou leiden. Suggesties van GB zijn om de inzameling in het buitengebied onder de loep te nemen. Daar rijdt de vuilniswagen nu op afroep. Of dat goedkoper is dan het rijden van vaste routes moet worden onderzocht. GB wil verder de rentabiliteit van de BEST-tas nader onderzocht zien, net als de noodzaak dat de chemokar alle kernen aandoet.

Prijs-kwaliteit

Ook Lex de Goede van Meedenken met Lochem (MmL) bepleit de beste kwaliteit voor de laagste prijs. Hij stelt tegelijkertijd vast dat dit lastig wordt omdat duidelijk is geworden dat heel veel kosten niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. Zijn uitgangspunt: “Houden wat we hebben en bijsturen waar mogelijk”. Het streven naar minder restafval is wat MmL betreft uitstekend. De Goede vraagt zich of dit op termijn kan leiden tot het minder vaak ophalen van de grijze container.

De PvdA vindt vermindering van service niet acceptabel. Fractievoorzitter Jos Israel heeft het sterke vermoeden dat bij de uitvoering door Circulus-Berkel nog wel de nodige efficiencywinst is te behalen. Hij noemde als voorbeeld dat het wagenpark van de inzamelaar mogelijk efficiënter is in te zetten.

Groene container

Concreet ziet de PvdA mogelijkheden tot besparing door de groene container in de winter minder vaak te ledigen. En bij de brengpunten kan de dienstverlening worden verbeterd door vaker op te zijn op momenten waarop veel mensen vrij zijn, zoals in de weekeinden en ‘s avonds.

Wethouder Henk van Zeijts wees op de tegenstrijdigheid van sommige wensen van de fracties. Er ontstond een discussie over de wenselijkheid om een preventieve afvalreserve van 3 ton te vormen. De VVD is daar in ieder geval op tegen. De wethouder waarschuwde dat tegenvallers zonder zo’n reservepot uit de algemene reserves moeten worden betaald. Dat is in tegenspraak met het uitgangspunt dat afval in financieel opzicht een ‘gesloten systeem’ moet zijn. De PvdA is om die reden wel voor een bescheiden reserve.

Oud-papier

Tenslotte werd nog even de oud-papierinzameling besproken en de rol die verenigingen daarbij nog spelen. De VVD vindt het niet verstandig om de garantieprijs te handhaven. Door de gekelderde papierprijs kost dit de gemeente al bijna structureel geld. De liberalen willen de betrokken verenigingen echter niet laten vallen en pleiten voor een andere vorm van ondersteuning.

Het onderwerp komt binnenkort opnieuw op de agenda van de gemeenteraad.

<advertentie>
Bescherming tegen virussen en malware nodig? Check deze aanbieding bij Amazon

McAfee Total Protection 2020 |3 apparaten |1 jaar | antivirussoftware, internetbeveiliging, wachtwoordbeheer, Mobile Security, meerdere apparaten| PC/Mac/Android/iOS| per post