Lochem bij 175 gemeenten die Griekse vluchtelingenkinderen willen opvangen

0
De overhandiging van de petitie aan Kamerleden in Den Haag (foto: Vluchtelingenwek Nederland)

LOCHEM – Lochem voegde zich maandagavond bij de inmiddels 175 gemeenten in het land waar een meerderheid van de gemeenteraad zich uitspreekt voor de opvang van 500 vluchtelingen uit Griekse opvangkampen. Een motie van GroenLinks, PvdA en D66 kreeg ook de steun van het CDA en haalde het daardoor nipt met 12 tegen 11 stemmen. VVD, GB en Meedenken met Lochem (MmL) stemden tegen.

De motie houdt vooral in dat het college van B&W wordt opgeroepen om bij de regering en de initiatiefnemers kenbaar te maken dat de gemeente Lochem de bereidheid heeft om een aandeel te leveren in de opvang van deze alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekenland. Het initiatief is van Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children.

Humanitaire ramp

De motie vraagt aandacht voor de kinderen die erbarmelijke omstandigheden leven in Griekenland en voor de vraag van dat land aan andere Europese landen om te helpen. Er wordt gesproken van een humanitaire ramp in Griekenland bij de opvang van vluchtelingen, die door de brand in vluchtelingenkamp Moria nog is verdiept.

Brief Vluchtelingenwerk

De raad heeft een brief heeft ontvangen van vluchtelingenwerk Nederland waarin opgeroepen wordt om steun uit te spreken voor de opvang van 500 kinderen. Op 28 september werd een petitie met meer dan 100.000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. Daar is geen meerderheid voor opvang in Nederland.

Linda Sanders van Groenlinks zei in een toelichting op de motie dat het niet de bedoeling is dat de betrokken kinderen ook automatisch een verblijfsstatus in Nederland krijgen. Het gaat er vooral om dat de minderjarigen in veiliger en betere omstandigheden de behandeling van hun asielaanvraag kunnen afwachten.

Geen ervaring

Wethouder Eric-Jan de Haan ontraadde de motie om dezelfde reden die het college eerder dit jaar gaf bij vragen over hetzelfde onderwerp. Die luidt dat de gemeente geen ervaring of faciliteiten heeft met de opvang van minderjarige asielzoekers. Ook heeft recent overleg met regiogemeenten en Vluchtelingenwerk het college ertoe gebracht om de motie af te raden.

De Haan zei wel sympathie te voelen voor het voorstel. Ook zei hij dat, als de kinderen naar Nederland worden gehaald en de gemeente krijgt een taakstelling voor opvang, het daar met enthousiasme aan zal meewerken.

Ethisch dilemma

De tegenstanders spraken van een ethisch dilemma maar stemden tegen omdat ze eventuele opvang vooral als een taak van de regering zien of omdat ze vinden dat je alleenstaande kinderen niet in een voor hen geheel vreemde cultuur moet opvangen.

Als de kinderen naar Nederland worden gehaald is het nog maar de vraag of een klein aantal daarvan daadwerkelijk in Lochem terecht zal komen. Omdat ze minderjarig zijn moet dan de voogdij geregeld worden. Daarvoor is Stichting Nidos verantwoordelijk, dat al heeft aangegeven dat de opvang geen probleem moet zijn.