Politiek voor extra steun schouwburg maar GB blijft tegen

0
Schouwburg Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De Schouwburg Lochem lijkt zich niet heel veel zorgen te hoeven maken over de extra steun die het de komende jaren van gemeente hoopt te krijgen. Op die manier moet de voorziening in stand worden gehouden. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad staat achter het voorstel om de subsidie te verhogen. GroenLinks is kritisch en Gemeentebelangen (GB) is ronduit tegen.

Door Henri Bruntink

GB kwam twee weken geleden ook al met veel kritiek op de uitgave van ruim 5 ton per jaar in de komende 3 jaar. Naast steun om de huidige crisis te doorstaan en daarvan te herstellen is daarbij sprake van een investering in een nieuwe trekkenwand. De huidige hijsinstallatie in het theater is afgekeurd en mag vanaf volgend najaar niet meer worden gebruikt.

Arjan Boeijink van GB vroeg zich maandagavond af waarom de schouwburg niet zelf geld heeft gereserveerd voor de investeringen die het al lang kon zien aankomen. Daarnaast wees hij op hoe de gemeente omgaat met verenigingen die een investering moeten doen. Dan is de bijdrage van de gemeente maximaal 25 procent.

Kritiek

Die laatste opmerking kwam GB op kritiek te staan van andere partijen. De schouwburg is niet te vergelijken met een vereniging, zo betoogden onder meer D66 en de PvdA. Hamp Harmsen van D66 wees op de bijzondere positie van de schouwburg. Het gaat om een prestatiesubsidie. De gemeente heeft de schouwburg onder meer opgedragen om een regisserende rol te spelen als het gaat om cultuur in de kernen. Volgens Harmsen is de schouwburg een betrouwbare partner die de opgelegde taken prima uitvoert.

De VVD en PvdA wezen op het economische en maatschappelijke belang van de schouwburg. Karin ter Maat (VVD) zei dat elke euro die wordt uitgegeven voor een schouwburgkaartje zorgt voor besteding van drie euro bij plaatselijke ondernemers. Bezoekers combineren theaterbezoek vaak met eten in een restaurant of cafébezoek na afloop van de voorstelling.

Vestigingsklimaat

Ruben Otemann (PvdA) wees op het belang van het theater voor het vestigingsklimaat. De aanwezigheid van de schouwburg speelt vaak een rol bij de keuze op een bedrijf te vestigen of een woonplaats te kiezen. ”De investering in de schouwburg verdient zich op een andere manier terug”, zo zei hij.

Lex de Goede van Meedenken met Lochem vroeg of de vervanging van de trekkenwand niet kan worden uitgesteld, zoals zoveel vooruit wordt geschoven in coronatijd. Volgens wethouder Henk van Zeijts is dat niet het geval. Bovendien is de volgende zomer – als er geen voorstellingen zijn – het ideale moment om het werk uit te voeren. Dan is het net voor definitieve afkeuringsdatum klaar.

Voordeel inwoners

De Goede zinspeelde ook nog op een manier waarop inwoners van Lochem bevoordeeld kunnen worden ten opzichte van bezoekers die buiten de gemeente wonen. Die laatsten profiteren van de voorziening zonder daar belasting voor te betalen. In het verleden zijn wel eens pogingen gewaagd om buurgemeenten mee te laten betalen aan de schouwburg maar dat is nooit gelukt.

Vrijkaarten

GroenLinks vindt het bedrag erg hoog maar zegt de waardevolle voorziening wel te blijven steunen. Wel vraagt de partij zich af waar de grens ligt als het gaat om de instandhouding van het theater. GroenLinks wil graag invloed op de besteding van het geld. Het theater zou er iets voor terug moeten doen. Fractievoorzitter Linda Sanders pleitte voor vrijkaartjes voor jongeren en de minima. Daar ontstond discussie over omdat weggeven de schouwburg niet vooruithelpt.

Motie

Na een verduidelijking dat het zou moeten gaan om kaartjes voor niet-uitverkochte voorstellingen kreeg GroenLinks bijval. Andere fracties denken dat het de drempel kan verlagen voor de genoemde doelgroepen. Wethouder Henk van Zeijts vindt dat verbreding van de doelgroep van de schouwburg prima bij het collegebeleid past. Maar in plaats van het zelf op te pakken vroeg hij om een motie waarin de opdracht van de raad is verpakt. Die komt er vermoedelijk in de volgende raadsvergadering.

Het CDA gaf aan ook voor het voorstel te zullen stemmen maar vroeg zich af of een nieuw steunpakket van de provincie de financiële pijn van Lochem nog kan verzachten. Daarover is echter nog te weinig bekend om rekening mee te houden in het voorstel.