Dit was het nieuws van 2023

0
De Reudinkbrug/Hoevenbrug (bron: lochem.nl)

LochemNieuws wenst alle lezers een voorspoedig en vooral gezond 2024. We bieden hier een nieuwsoverzicht van het voorbije jaar. In 97 berichten schuift 2023 voorbij. Gesorteerd van nieuw naar oud. Blader door de berichten door op de pijlen links en rechts van een bericht te klikken. Op mobiele apparaten swipen naar links of rechts. Via de knop ‘lees meer’ wordt het originele bericht op LochemNieuws.nl geopend.

Hoogwater kijken bij Eefde en Gorssel
Hoogwater kijken bij Eefde en Gorssel

EEFDE/GORSSEL – De IJssel eiste de afgelopen tijd veel extra ruimte op. Tot ernstige problemen leidde dit nergens in de gemeente Lochem. Wel tot veel bekijks op plekken waar een goed uitzicht over de watervlakte bij Gorssel en Eefde bestaat. In Lochem bood de Berkel een bijzondere aanblik. Vooral onder de stuw bij Lochem stroomde het water snel. Het maaipad overstroomde waardoor de rivier een stuk breder dan normaal werd. Bekijk meer foto’s onder dit bericht… Mensen dromden onder meer samen bij de plek op de Ravensweerdweg bij Gorssel waar het water die weg overstroomde. Een dranghek dat gemeente of […]

Hobama wil dat raad stokje steekt voor zonnepark Barchem
Hobama wil dat raad stokje steekt voor zonnepark Barchem

BARCHEM/LOCHEM – Via onder meer advertenties en het zoeken van publiciteit is de Barchemse belangenvereniging Hobama een campagne gestart als ultieme poging om het geplande zonnepark Bekenschot, tussen Barchem en Ruurlo, tegen te houden. De gemeenteraad moet hierover binnenkort een besluit nemen. Hobama doet een beroep op de politiek om een stokje te steken voor het plan van TPSolar en de grondeigenaar. Hobama – dat het zonnepark ‘een ramp voor Barchem’ noemt – is onthutst en boos over het besluit van het college van B&W van Lochem om het plan goed te keuren en met een positief advies voor te […]

Hertenkamp Lochem kan verder door besluit minister
Hertenkamp Lochem kan verder door besluit minister

LOCHEM – De hertenkamp in Lochem kan blijven bestaan. Demissionair minister Adema (LNV) heeft houders van dam- en edelherten een permanente vrijstelling gegeven. Deze dieren staan niet op de ‘positieflijst’ van hobby- en huisdieren die komend jaar van kracht wordt. Dit zou de doodsteek van de hertenkampen in het land betekenen. Voorvechters van dierenwelzijn zijn overigens niet blij met de Haagse koerswijziging. De fractie van LochemGroen! heeft schriftelijke vragen gesteld over de toekomst van de hertenkamp. De partij trok eerder aan de bel omdat brood slecht is voor de gezondheid van de dieren. Nu wordt opnieuw gepleit voor borden met […]

Roofvogelopvang Barchem doet al 25 jaar goed werk
Roofvogelopvang Barchem doet al 25 jaar goed werk

BARCHEM – Sinds 1998 is de stichting Roofvogelopvang Barchem actief. Min of meer in stilte, want veel mensen kennen het bestaan ervan niet eens. Joke en Alfons Holtslag zien op jaarbasis tot wel 600 roofvogels en uilen binnenkomen. Gewond geraakt door diverse oorzaken. Ze worden verzorgd en gerevalideerd. Doel is altijd om ze weer terug te brengen naar de plek waar ze werden gevonden en ze daar weer vrij te laten. Er heerst een serene stilte rond de opvanglocatie. Bezoekers worden niet toegelaten en wie toch in een van de volières naar binnen mag, kan alleen door kijkgaatjes zien wat […]

Rekenkamer kritisch op meldsysteem ‘Melden op kaart’
Rekenkamer kritisch op meldsysteem ‘Melden op kaart’

LOCHEM/GORSSEL – De Rekenkamercommissie is kritisch op de manier waarop meldingen over problemen in de openbare ruimte worden afgehandeld. Via het systeem ‘Melden op kaart’ kunnen inwoners aangeven wat er volgens hen moet gebeuren aan onderhoud van wegen en straten en openbare groen. De doelen van het systeem zijn onvoldoende beschreven en de uitvoering is geheel overgelaten aan Circulus, in een periode dat de relatie met die organisatie ‘moeizaam’ was. De gemeenteraad kon de controlerende taak onvoldoende uitoefenen, zo luidt een conclusie. De Rekenkamercommissie – die ten dienste staat van de gemeenteraad – liet het onderzoek uitvoeren door I&O Research. […]

Raad kiest voor Gorsselse accommodaties op één locatie
Raad kiest voor Gorsselse accommodaties op één locatie

GORSSEL/LOCHEM – Door een maandagavond genomen raadsbesluit gaat Gorssel op weg naar een multifunctionele accommodatie op één locatie. Op en rond de plek van de huidige J.A. de Vullerschool aan de Veldhofstraat verrijzen op termijn een nieuwe school, kinderopvang, sporthal en bibliotheek. Ook is er ruimte voor een ontmoetingsfunctie. Belangrijk voor veel inwoners is dat de gemeenteraad kiest voor een volwaardige sporthal, waar ook kan worden gevoetbald en gehockeyd in competitieverband. Een voorstel van GroenLinks om de voorzieningen over twee locaties te spreiden haalde het niet. De fractie is bang dat het allemaal niet gaat passen op de gekozen locatie […]

‘Biomassacentrale ForFarmers draait al jaren zonder vergunning’
‘Biomassacentrale ForFarmers draait al jaren zonder vergunning’

LOCHEM – De biomassacentrale die ForFarmers in Lochem in 2019 in gebruik nam, blijkt al ruim vier jaar zonder geldige vergunning te werken. Dat stelt het onderzoeksjournalistieke platform Follow The Money in een maandag (18/12) verschenen artikel. Volgens het bericht stoot de centrale stikstof uit die neerkomt in gevoelige natuur. De aanvankelijk door de provincie verleende vergunning werd door de Raad van State vernietigd. Het gaat om een vergunning op basis van de wet Natuurbescherming. Lees HIER een bericht uit 2019 over de biomassacentrale De centrale, die wordt gestookt met houtsnippers bespaart het bedrijf – volgens eigen opgave uit 2019 […]

Scheggertdijk Almen dient zich aan als woningbouwlocatie
Scheggertdijk Almen dient zich aan als woningbouwlocatie

ALMEN/LOCHEM – De Scheggertdijk in Almen is bovenal een bedrijventerrein. In een door het Lochemse college gepresenteerde structuurvisie blijft dat ook grotendeels zo. Wel is er ruimte voor bijzondere woonvormen. Gezien de actualiteit dringt de vraag zich op of er niet ook ruimte moet komen voor reguliere woningbouw. Insprekers die zich maandag aandienden bij de Lochemse gemeenteraad zien dat deels wel zitten, zo bleek. Nieuw is de roep om woningbouw overigens niet. De vorige eigenaar van De (Nieuwe) Aanleg legde al eerder plannen voor aan de gemeente Lochem. Die hield de boot steeds af, om planologische redenen. Nu de woningnood […]

Crowdfunding moet Gorsselse Heide aan uitbreiding helpen
Crowdfunding moet Gorsselse Heide aan uitbreiding helpen

GORSSEL – Marke Gorsselse Heide is een crowdfundingactie begonnen voor de aankoop van 12 hectare natuur, die aan de heide kan worden toegevoegd. Het gaat om een bos-heide-terrein in Joppe, dat eigendom is van Natuurmonumenten. Er is overeenstemming om het gebied over te dragen. Het streefbedrag van de crowfundingactie is 60.000 euro. De rest van de benodigde 175.000 euro kan de Marke via andere weg bekostigen. Het terrein ligt bij Joppe, tussen de Eikenboomlaan, Veldhofstraat en Marsweg. Het maakt deel uit van de wandelroutes die de kernen Gorssel en Joppe verbinden met de Gorsselse Heide. Met de aankoop van het […]

Opvang jonge vluchtelingen in hotel Paasberg verloopt soepel
Opvang jonge vluchtelingen in hotel Paasberg verloopt soepel

LOCHEM – Tussen alle ruis rond de asielopvang in het land mag ook wel eens een positiever verhaal verteld worden. De opvang van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s) in Fletcher hotel Paasberg in Lochem leidt tot weinig klachten en met de meeste jongeren tot 18 jaar die er worden opgevangen gaat het goed. 45 van de 65 opvangplekken in het hotel werden op 20 april van dit jaar gevuld met jongens die daarvoor verbleven op het vakantiepark De Betteld in Zelhem. De rest druppelde in de periode daarna binnen, meest vanuit Ter Apel. De einddatum is vastgesteld op 1 juli 2024. […]

‘Slimme’ Nettelhorsterweg vrijdag open voor het verkeer
‘Slimme’ Nettelhorsterweg vrijdag open voor het verkeer

LOCHEM – De Nettelhorsterweg (N825) gaat vrijdag (8/12) weer open voor het verkeer. Vooral het gedeelte tussen Goorseweg en de Broekstraat heeft een metamorfose ondergaan. Dinsdag kwamen omwonenden en leerlingen van de Dalton Basischool Nettelhorst het resultaat in ogenschouw nemen. Ook werden een zestal kunstwerken onthuld. De Nettelhorsterweg is de eerste provinciale weg in Nederland waarbij omwonenden al vanaf de ontwerp- een aanbestedingsfase hebben mee gepraat. In het kader van het project ‘De Slimste Weg’ is vooral aandacht besteed aan de kruising met de Broekstraat. Daar moeten leerlingen van de school oversteken en dat was tot nu toe een gevaarlijke […]

Historisch Genootschap pakt uit met jubileumnummer Land van Lochem
Historisch Genootschap pakt uit met jubileumnummer Land van Lochem

LOCHEM – Het Historische Genootschap Lochem-Laren-Barchem komt deze week met een extra dik nummer van het eigen blad ‘Land van Lochem’. Aanleiding is het feit dat 40 jaar geleden een eerste historische vereniging ontstond in (de oude) gemeente Lochem. Onder diverse namen. Het Historische Genootschap van nu bestaat rond de 20 jaar. ‘Land van Lochem’ gaat uiteraard naar de ongeveer 600 leden, maar wordt ook groots gepresenteerd bij PLUS Mensink in Lochem. Daar is het voor iedereen te koop. Voorzitter Paul Roodbol en beoogd secretaris Sietze Pen melden dat de nieuwe ‘Land van Lochem’ enige vertraging heeft opgelopen, maar nu […]

Teleurstelling én tevredenheid over reactie gemeente op windpark
Teleurstelling én tevredenheid over reactie gemeente op windpark

LOCHEM/MARKELO – De gemeente Lochem wil de regie in eigen hand nemen bij de behandeling van Windpark Papenslagweg. Dit houdt in dat de gemeente optreedt als bevoegd gezag en niet de provincie. Lochem houdt echter ook vast aan de opvatting dat er eerst landelijke milieunormen voor windturbines moeten liggen, voordat eigen beleid wordt ontwikkeld. De initiatiefnemers zijn teleurgesteld over de vertraging die dit oplevert. Omwonenden, verenigd in de Stichting Slagkracht, zijn juist tevreden over de opstelling van de gemeente. Het college van B&W van Lochem wil zich nog niet uitspreken over de haalbaarheid van de ruimtelijke procedures of over de […]

Goed gesprek initiatiefnemers tiny village en gemeente Lochem
Goed gesprek initiatiefnemers tiny village en gemeente Lochem

LOCHEM/HARFSEN – De initiatiefnemers van het burgerinitiatief Wilde Woonweide hebben maandag een gesprek gehad met wethouder Marja Eggink en vertegenwoordigers van de afdeling bouwen van de gemeente Lochem. Na afloop gaven Bram Bloemers en Jan de Zwaan aan dat ze een goed gevoel overhielden aan het gesprek. Ook consulent Mieke Elzenga van LiberTerra sprak van een goede sfeer en een gemeente die zich wil inzetten voor de realisatie van een Tiny Village. Lange tijd leek er weinig te gebeuren met de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad om initiatieven rond tiny houses te ondersteunen. Dit leidde af en toe tot geprikkelde […]

Bloemenkamp tot eind 2024 beschikbaar voor Oekraïners
Bloemenkamp tot eind 2024 beschikbaar voor Oekraïners

GORSSEL/LOCHEM – Wooncomplex de Bloemenkamp in Gorssel blijft tot eind 2024 beschikbaar als opvanglocatie voor Oekraïners. De verlenging met een jaar is gevolg van overleg tussen eigenaar VGZ en de gemeente Lochem. Het gaat om woonruimte voor 100 mensen. De Bloemenkamp is sinds mei 2022 in gebruik als opvanglocatie. De verlenging geeft rust voor de bewoners, die zich volgens de gemeente thuis voelen in Gorssel. Het komt ook tegemoet aan de wens van actieve vrijwilligers in Gorssel. Ook de gemeenteraad stemt in met verlenging. De opvangplekken zijn onmisbaar, want de gemeente heeft de opdracht om voor langere tijd in totaal […]

VVD in gemeente Lochem nog nipt de grootste partij; PVV 5e
VVD in gemeente Lochem nog nipt de grootste partij; PVV 5e

LOCHEM/GORSSEL – Ondanks een fors verlies (-8,4%) ten opzichte van de Kamerverkiezingen van 2021, is de VVD ook na de verkiezingen van woensdag de grootste partij in de gemeente Lochem. In de voorlopige uitslag staan VVD, GroenLinks/PvdA, NSC, BBB en PVV op korte afstand van elkaar. De grote landelijke winnaar PVV komt in de gemeente ‘pas’ op de 5e plaats. De opkomst was hoog met 86,07 procent. De VVD haalde 4070 stemmen (17,01%, -8,4) van de stemmen, op de voet gevolgde door GL/PvdA met 3964 (16,57%, +4,7). Dan volgt BBB met 3519 stemmen (14,7%, +8,7). NSC van Omzigt volgt als […]

Erik Haverkort (VVD): ‘Achterhoeker is veel te bescheiden’
Erik Haverkort (VVD): ‘Achterhoeker is veel te bescheiden’

EEFDE – Erik Haverkort uit Eefde is nu bijna twee jaar Kamerlid voor de VVD. Voor de komende verkiezingen staat hij op plek 37 en hij hoopt te kunnen doorgaan met de dingen die hij heeft opgepakt. Daaronder circulaire economie en dierenwelzijn. Maar ook met het blijven promoten van de Achterhoek als een regio die ertoe doet. Dat laatste is heel erg nodig, zo heeft hij ervaren. De vraag of er in Den Haag sprake is van enig dedain richting Achterhoek beantwoord Haverkort bevestigend. “Dat komt ook door onwetendheid en vooroordelen. Zo constateert men soms met verbazing dat ik accentloos […]

Volgend jaar mogelijk controles op inhoud PMD-container
Volgend jaar mogelijk controles op inhoud PMD-container

LOCHEM – De gemeente Lochem gaat volgend jaar vermoedelijk inzetten op meer controle op de inhoud van de containers voor plastic en drankverpakkingen (PMD). In deze containers belandt vaak afval dat er niet in thuishoort. Dit leidt tot minder opbrengst voor de gemeente, en indirect mogelijk tot hogere kosten voor huishoudens. Gemeentebelangen (GB) stelde er maandag mondelinge vragen over aan wethouder Ria Leliveld. Aanleiding voor de vragen zijn signalen dat PMD-containers in steeds meer gemeenten worden gecontroleerd op inhoud. Er komt vaak afval in terecht dat er niet thuishoort. Mogelijk is dat moedwillig, omdat aanbieden van de container gratis is. […]

Nieuwe single met videoclip Jan Ottink Band is uit
Nieuwe single met videoclip Jan Ottink Band is uit

LOCHEM – De Jan Ottink Band heeft een nieuwe single met videoclip uitgebracht via YouTube. Het nummer ‘Sterrenbeuke’ is een voorloper op het nieuwe album ‘In dit Land’ dat later verschijnt. Komende zaterdag is de band te horen en te zien in schouwburg Amphion in Doetinchem, in het kader van de Dag van de Achterhoekse Popmuziek. ‘Sterrenbeuke’ is een typische Jan Ottink song, maar met een duidelijk country-inslag door toevoeging van de pedal steelgitaar van Rogier Brink. In de door Lochemer Bert Wittenberg geproduceerde videoclip vallen beelden op die werden gemaakt tijdens de tentoonstelling ‘The Fly’ van kunstenaar Jan M. […]

Marke Lochem wil meepraten over nieuwe wijk Lochem-Oost
Marke Lochem wil meepraten over nieuwe wijk Lochem-Oost

LOCHEM – Marke Lochem, een burgerinitiatief voor natuur- en landschapsbeheer, heeft het vizier gericht op de geplande woonwijk Lochem-Oost. De stichting wil graag van begin af aan meepraten over de groene inrichting van de wijk, maar vooral ook over natuur- en landschapselementen in de buurt. Het Mariabos en plannen van het Waterschap Rijn en IJssel met de Berkeloever kunnen volgens de Marke niet los van elkaar worden gezien. De stichting ontwikkelde een brochure, die naar de gemeente en andere betrokken organisaties en personen is gestuurd. Het gebied is ‘Langense Weiden’ gedoopt, naar de afwatering die door het gebied loopt. De essentie […]

Oprichter Museum MORE Hans Melchers (85) overleden
Oprichter Museum MORE Hans Melchers (85) overleden

GORSSEL/VORDEN – Vordenaar Hans Melchers (85) is afgelopen zaterdag overleden. De zakenman verwierf een fortuin met het door zijn vader opgerichte chemieconcern Melchemie maar vooral, na verkoop hiervan, met beleggingen. In de Achterhoek, waar hij sinds decennia woonde, is hij bekend als oprichter van Museum MORE in Gorssel en Kasteel Ruurlo. Zijn overlijden is maandag door het museum bekend gemaakt. Melchers was eigenaar en bewoner van Huis Onstein, op het gelijknamige landgoed in de buurtschap Linde, gemeente Bronckhorst. De kiem voor de musea in Gorssel en Ruurlo werd gelegd toen hij in 2012 zo’n 1000 werken uit de collectie van […]

Stijging afvalstoffenheffing door hogere kosten en minder opbrengst
Stijging afvalstoffenheffing door hogere kosten en minder opbrengst

LOCHEM/GORSSEL – Het vastrechttarief van de afvalstoffenheffing stijgt volgend jaar met zo’n 8 procent, oftewel 12,03 euro per huishouden. Het vaste deel van de heffing komt hierdoor uit op 164,01 euro. Oorzaken zijn de gestegen kosten van brandstof, lonen en de verwerking van restafval. Ook de opbrengsten van herbruikbare grondstoffen dalen, door onder meer de invoering van statiegeld. Dit leidt tot minder PMD-afval. Het CDA stelde tijdens de behandeling van de begroting vragen over de verhoging en met name of dat wel nodig is. Het college kon daar niet direct een antwoord op geven. Dat antwoord is er inmiddels wel. […]

Verloren puin Goorseweg bevat mogelijk asbest
Verloren puin Goorseweg bevat mogelijk asbest

LOCHEM – Woensdag (1/11) verloor een vrachtwagen puin op de Goorseweg en omgeving. Dit leidde tot een afsluiting van de weg voor langere tijd, zodat het puin van de weg kon worden gehaald. Dat verhaal krijgt een staartje. Het verloren puin bevat mogelijk – een volgens de provincie ongevaarlijke hoeveelheid – asbestdeeltjes. Een deel van de verloren lading ligt sinds woensdag in de berm. Dit wordt maandag opgeruimd. Enkele automobilisten hebben schade aan hun voertuig opgelopen door het incident. Er kwam ook puin terecht op de Stationsweg en de Kwinkweerd. De Omgevingsdienst Achterhoek (ADO) constateerde dat de risico’s van eventuele […]

Spoedeisende hulp Gelre in avond en nacht ‘spoedplein’
Spoedeisende hulp Gelre in avond en nacht ‘spoedplein’

ZUTPHEN/LOCHEM – Met ingang van 1 november verandert de spoedeisende hulp (SEH) van het Gelre ziekenhuis in Zutphen tussen 21.00 en 08.00 uur in een ‘spoedplein’. Dit is een samenvoeging van de huisartsenpost en de afdeling SEH van Gelre. De grootste verandering is dat ambulances in de late avond en nacht niet meer naar Zutphen, maar naar Apeldoorn rijden. Opname op verpleegafdelingen in Zutphen is dan niet meer mogelijk. Het fenomeen spoedplein is niet nieuw. Ook andere ziekenhuizen in het land werken ermee. Voor patiënten is er dan nog 1 ingang en 1 balie. Beide voorzieningen zitten al onder hetzelfde […]

Gorsselse Rus Dmitri K. veroordeeld voor overtreding sanctieregels
Gorsselse Rus Dmitri K. veroordeeld voor overtreding sanctieregels

GORSSEL – Dmitri K. uit Gorssel is veroordeeld tot 18 maanden cel voor de levering van microchips en drones naar Rusland. Hij overtrad daarmee de aan Rusland opgelegde sanctieregels, in verband met de oorlog in Oekraïne. Ook moeten hij of zijn bedrijf 200.000 euro boete betalen. De rechtbank rekent K. zwaar aan dat hij met zijn handel de aanvalsoorlog van Poetin steunde. Of de straf ten uitvoer kan worden gebracht is twijfelachtig, want K. verblijft vermoedelijk al sinds februari in Rusland. Via vervalste documenten en duistere omwegen, zoals via de Malediven, werden elektronische componenten voor oorlogstuig naar Rusland geleverd. De […]

Eerste Verbindingsaward IKL gaat naar LochemDoet
Eerste Verbindingsaward IKL gaat naar LochemDoet

LOCHEM – De Verbindingsaward, die de Industriële Kring Lochem (IKL) dit jaar voor het eerst uitloofde, is toegekend aan LochemDoet. Deze ‘beursvloer’ voor samenwerking tussen organisaties en bedrijven is een initiatief van SWL en Mepal. De uitreiking vond plaats tijdens een speciale ledenbijeenkomst van IKL in het Staring College. Naast winnaar LochemDoet waren de bedrijven Julia en Wila genomineerd. De eerste omdat zelf opgewekte stroom wordt geleverd aan ‘buurman’ SignSellers. Het pand De Tool van Wila aan de Kwinkweerd werd genomineerd voor het ontwerp van MaasKristinsson Architecten en de bouw door Kreunen Bouw. De award is bedoeld om de samenwerking […]

Lochemse begroting nog iets zonniger dan gedacht
Lochemse begroting nog iets zonniger dan gedacht

LOCHEM – De gemeentebegroting voor de komende jaren ziet er nog zonniger uit dan toen deze begin oktober werd gepresenteerd door B&W. De rijksoverheid liet zeer recent weten dat Lochem in de jaren tot 2026 in totaal zo’n 1,1 miljoen euro extra uitgekeerd krijgt via het Gemeentefonds. Dit is vrij te besteden geld. De gemeenteraad was maandag aan zet om vragen over de begroting af te vuren op het college. Al snel kwam wethouder en schatbewaarder Lex de Goede met het heugelijke nieuws over het extraatje. De 1,1 miljoen wordt in vier ongelijke tranches uitgekeerd. Lochem is financieel al heel […]

Lochem op twee na duurzaamste gemeente van Gelderland
Lochem op twee na duurzaamste gemeente van Gelderland

LOCHEM/GORSSEL – Lochem staat op de derde plaats op de lijst van duurzaamste gemeenten van Gelderland. Qua groene tuinen – dus zonder veel tegels of klinkers – staat de gemeente landelijk zelfs op de tweede plek, na Bloemendaal en net voor Wassenaar. Een derde van de particulieren in de gemeente heeft eigen zonnepanelen. Lochem scoort wel onder het landelijk gemiddelde als het gaat om het aantal aanvragen duurzaamheidssubsidie (ISDE) door particulieren. De duurzaamheidsindex is opgesteld door energiereus Vattenfall. Hiervoor werd data gebruikt van het CBS, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Cobra Groeninzicht. Er is gekeken naar duurzaamheidsmaatregelen van […]

Aangepast plan Natuurbegraven Kalenberg Barchem ter inzage
Aangepast plan Natuurbegraven Kalenberg Barchem ter inzage

BARCHEM/LOCHEM – Het aangepaste bestemmingsplan Natuurbegraven Kalenberg Barchem ligt momenteel ter inzage. Een eerdere versie werd door de Raad van State terugverwezen naar de gemeente Lochem. De Kroon vond twee onderdelen juridisch niet in de haak. Op die punten is het plan nu tekstueel aangepast. Bovendien is de omvang van het plangebied verkleind van 3 naar 2,7 hectare. Na de uitspraak van de Raad van State, van begin dit jaar, claimden zowel de initiatiefnemer Stichting Beheer Landgoed de Kalenberg (SBLK) als de in de Stichting Red de Kalenberg verenigde tegenstanders de (morele) overwinning. SBLK vond en vindt dat dat de […]

Normaal verruilt tractorpullingterrein voor openluchttheater
Normaal verruilt tractorpullingterrein voor openluchttheater

LOCHEM – Normaal keert in 2024 terug naar de plek waar het 49 jaar geleden allemaal begon: het openluchttheater van Lochem. Op Hemelvaartsdag (9 mei) en op de zaterdag daarna (11 mei) worden twee kleinschaliger concerten gegeven. In he theater is plaats voor zo’n 2000 bezoekers per concert. De voorverkoop begint vrijdag (13/10) om 10.00 uur via ticketmaster.nl. In samenwerking met concertpromotor Mojo werden in de afgelopen jaren – voor en na corona – drie grootschalige concerten gegeven op het terrein van de Stichting Tractorpulling Lochem aan de Brinkerinkweg tussen Lochem en Barchem. De samenwerking met Mojo wordt voortgezet. Een […]

Klimaatprotest voor deur van gemeentehuis
Klimaatprotest voor deur van gemeentehuis

LOCHEM -Ruim honderd mensen stonden maandagavond voor de ingang van het Lochemse gemeentehuis om met name het college van burgemeester en wethouders aan te sporen om bij al hun plannen meer en vaker rekening te houden met klimaat, milieu en natuur. Het initiatief was van LochemGroen! maar ook GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Grootouders voor Klimaat sloten zich aan. Net als de nodige individuele inwoners van de gemeente. Fractievoorzitter Calle Janssen van LochemGroen! sprak de aanwezigen toe. Volgens hem wordt Lochem meest als een kleine gemeente gezien. “Dat is misschien zo qua inwoners, maar we hebben een grote […]

Toeristische promotievideo ‘Landelyk Lochem’ gelanceerd
Toeristische promotievideo ‘Landelyk Lochem’ gelanceerd

LOCHEM/GORSSEL – Er is een video verschenen waarin ‘Landelyk Lochem’ wordt aangeprezen als toeristische trekpleister. Voor inwoners en vaste bezoekers zijn er veel bekende plekken te ontdekken. Het aardige van de productie is dat deze bijna geheel door ‘locals’ is bedacht en uitgevoerd. Het eindresultaat staat onder meer op de website van de VVV Lochem en wordt ook verspreid via social media. En uiteraard ook te zien bij dit bericht. Het idee is van Laura van de Linde, regiocoördinator gemeente Lochem bij Achterhoek Toerisme. Lochemer Jelle Schaap van Blacksheep Media werd in een vroeg stadium betrokken bij het meedenken over […]

Prikpost Lochem terug naar polikliniek Zwiepseweg
Prikpost Lochem terug naar polikliniek Zwiepseweg

LOCHEM – Na bijna 2,5 jaar keert de prikpost van Gelre Ziekenhuizen terug naar de polikliniek aan de Zwiepseweg 105. Vanaf 2 oktober kunnen mensen die bloed moeten prikken hier terecht. De tijdelijke locatie aan de Hoeflingweg komt dan te vervallen. In mei 2021 werd de prikpost weggehaald uit de polikliniek. Aanleiding van de coronapandemie. Door drukte bij de prikpost was het lastig om de voorgeschreven onderlinge afstand te bewaren. Sindsdien is ook een online-afsprakensysteem ingevoerd, waardoor drukte door spontane aanloop wordt vermeden. Dit systeem blijft ook na de komende verhuizing van kracht. Eurofins De prikpost en het laboratorium van […]

Herinrichting Walderpoort, Tramstraat, Larenseweg krijgt groen licht
Herinrichting Walderpoort, Tramstraat, Larenseweg krijgt groen licht

LOCHEM – De herinrichting van de Walderpoort, Tramstraat en Larenseweg krijgt over twee weken groen licht van de gemeenteraad. Wel werd maandagavond door sommige fracties nog aangedrongen op een tweede oversteekplaats ter hoogte het oude VVV-kantoor (hoek Tramstraat/Woerdstraat). Dit op verzoek van aanwonenden. GroenLinks is kritisch op het plan en komt op 2 oktober met een wijzigingsvoorstel dat de status als verblijfsgebied van de nieuwe Walderpoort benadrukt. De herinrichting laat al lang op zich wachten. Dit tot grote ergernis van omwonenden. Nachtelijk vrachtverkeer, drukte, gevaarlijke situaties en een slecht wegdek zijn enkele van de gehoorde klachten. Tot overmaat van ramp […]

Lochem zet flink in op aanpak oneigenlijk gebruik bermen
Lochem zet flink in op aanpak oneigenlijk gebruik bermen

LOCHEM/GORSSEL – Bermen die van de gemeente zijn maar door boeren of particulieren oneigenlijk worden gebruikt, zijn de laatste tijd landelijk nieuws. Dagblad Trouw bracht begin deze maand aan het licht dat het ministerie van landbouw loog over de omvang van het probleem. Richting Brussel werd gezegd dat het alleen speelde in Berkelland. Inmiddels blijkt het in veel meer gemeenten te spelen. In Lochem gaat naar schatting om 27 hectare berm. De gemeente wil die grond terug en komt met een plan van aanpak. GroenLinks en LochemGroen! stelden maandagavond vragen over de kwestie aan wethouder Lex de Goede. In landelijke […]

Erfgoedvereniging Heemschut bezorgd om monumentenbeleid Lochem
Erfgoedvereniging Heemschut bezorgd om monumentenbeleid Lochem

LOCHEM/GORSSEL – De Gelderse commissie van Erfgoedvereniging Heemschut maakt zich zorgen over de uitvoering van het monumentenbeleid van het college van B&W van de gemeente Lochem. In een brief aan de gemeenteraad somt de vereniging een aantal panden op die ter bescherming zijn voorgedragen. Dit leidde steeds tot een afwijzing van de gemeente. Het gaat onder meer om de Bloemenkamp in Gorssel, De Pessink in Epse en de boerderij Nijkampsweg 7 in Lochem. Aanleiding voor de brief van Heemschut zijn schriftelijke vragen de fractie van GroenLinks over het afwijzen van de monumentenstatus van de Bloemenkamp in Gorssel en Nijkampsweg 7 […]

‘Warm onthaal’ in Zwiep voor maar liefst 285 Saab’s
‘Warm onthaal’ in Zwiep voor maar liefst 285 Saab’s

LOCHEM/ZWIEP – Een ‘warm onthaal’ was zaterdag weggelegd voor NatSaab, een evenement van Saab Club Nederland. Warm vanwege het weer, maar ook door de opkomst en de entourage op het terrein van de firma Hoftijzer aan de Lindeboomsweg in Zwiep. Het evenement was totaal uitverkocht. Er waren meer dan 500 Saab-fans van de partij en in totaal 285 auto’s van het legendarische Zweedse merk. De organisatie moest door de enorme drukte noodgedwongen het tegenover het evenemententerrein liggende weiland bij het geheel betrekken. Er was ook een primeur voor Nederland te bewonderen: een geheel elektrische Saab 9-5, gebouwd door Saab-specialist J […]

Principe-akkoord over bouw sociale huurwoningen Zuiderbleek
Principe-akkoord over bouw sociale huurwoningen Zuiderbleek

LOCHEM – Lang stonden de voormalige panden van de Aldi en het Groene Kruis aan de Zuiderbleek leeg. De verpaupering sloeg toe en dat was velen een doorn in het oog. Maar nu ligt en dan toch een plan voor 47 sociale huurwoningen. Woningcorporatie Viverion en de gemeente hebben hierover een principe-akkoord bereikt. Eerder werd al duidelijk dat het parkeren rond de locatie een probleem vormt. Dat blijft ook nu een issue dat nog niet helemaal is opgelost. Viverion wil 38 appartementen voor jongen en ouderen bouwen en 9 zogeheten eco-studuo’s voor jongeren. Dit voor Viverion nieuwe concept behelst studio’s […]

Eerste Lochemse vredesprijs gaat naar Handwerklab Mix & Stitch
Eerste Lochemse vredesprijs gaat naar Handwerklab Mix & Stitch

LOCHEM – De eerste Lochemse vredesprijs gaat naar Handwerklab Mix & Stitch. Daar komen vrouwen van alle leeftijden en met verschillende culturele achtergronden eens in de twee weken samen. In Het Stadhuus delen ze handwerktechnieken en wat hen verder bezighoudt. Verbinding en van elkaar leren zijn belangrijke aspecten. De uitreiking van de vredesprijs is een onderdeel van de nationale Vredesweek (17 t/m 24 september). De Lochemse Vredesweek-werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van onder meer de plaatselijke kerken en moskeeën, Stichting Welzijn Lochem en Vluchtelingenwerk. De Lochemse Ambassade van de Vrede (in het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC), aan de Noorderwal, speelt een […]

Zwembaden Almen en Gorssel blijven… maar hoe?
Zwembaden Almen en Gorssel blijven… maar hoe?

GORSSEL/ALMEN – De zwembaden De Boskoele in Gorssel en De Berkel in Almen hebben hun bestaansrecht bewezen en het Lochemse college van B&W geeft volmondig aan dat ze behouden blijven. Ondanks die toezegging bestaan er zorgen bij de Stichting Gorsselse Zwembaden (SGZ). Zo bestaat de vrees dat het door de gemeente gestelde plafond voor de jaarlijkse onderhoudsbijdrage onvoldoende zal blijken te zijn. En het duurt allemaal te lang, zo verzuchtten de bestuurder Hans Tabak en Gerrit Ziggers. De gemeenteraad boog zich dinsdag over het collegevoorstel en praatte erover met de bestuurders van de stichting en met de wethouder. De concrete […]

Eric-Jan de Haan: Politiek gaat niet snel genoeg voor halve ADHD’er
Eric-Jan de Haan: Politiek gaat niet snel genoeg voor halve ADHD’er

LOCHEM – Wethouder Eric-Jan de Haan (VVD) is op 1 september wethouder af. Hij maakt de overstap naar Royal HaskoningDHV. Voor de fusie van de twee advies- en ingenieursbureaus was hij al eens werkzaam voor DHV. Hij wordt senior projectmanager en gaat zich bezighouden met de transitie op het gebied van klimaat, wonen, energie, landbouw en mobiliteit. De politiek verlaat hij met gemengde gevoelens. Enerzijds merkte hij dat je daadwerkelijk aan knoppen kunt draaien. Anderzijds is het hem te stroperig. Bestuurders die tussentijds vertrekken kunnen niet altijd op waardering rekenen. De Haan zegt daar niet veel van gemerkt te hebben. […]

Twee Lochemse leden van D66 maken overstap naar Omtzigt
Twee Lochemse leden van D66 maken overstap naar Omtzigt

LOCHEM – Sinds bekend werd dat Pieter Omtzigt met zijn nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) meedoet aan de verkiezingen, brengt dit heel wat te weeg. En niet alleen landelijk. Twee leden van D66 Lochem – die eerder dit jaar nog op de provinciale kieslijst van die partij stonden – kondigen de overstap naar NSC aan. Martinus Degen en Hazar Achkar stellen zich kandidaat voor de Tweede Kamer en hebben plannen om een plaatselijke en wellicht ook provinciale afdeling op te richten. Het Lochemse duo, dat samen ook het Ombudsteam Lochem vormt, voelt zich niet gesteund door D66 en is […]

Warmtenet wijk Molengronden voorlopig geen haalbare kaart
Warmtenet wijk Molengronden voorlopig geen haalbare kaart

LOCHEM – De gemeente Lochem liet onderzoek doen naar de mogelijkheden voor aardgasvrije warmteoplossingen voor woningen en gebouwen in de wijk Molengronden. Dit blijkt op dit moment geen haalbare kaart. Individuele oplossingen – op initiatief van de woningeigenaar zelf – is vooralsnog goedkoper en dit heeft minder impact op zowel de woning zelf als op de omgeving. Er wordt nog vervolgonderzoek gedaan naar een al bestaand kleiner warmtenet. Uiterlijk in 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. Dit vraagt om aanpassingen van de betrokken panden. In de Transitie Visie Warmte heeft de gemeente de wijk de Molengronden […]

Hoe zit dat met parkeren binnen de blauwe zone in Lochem?
Hoe zit dat met parkeren binnen de blauwe zone in Lochem?

LOCHEM – In en om het centrum van Lochem speelt van alles. Straten zijn of worden anders ingericht, waardoor de verkeerssituatie wijzigt. Dit heeft ook gevolgen voor het parkeerregime in de blauwe zone. Naar aanleiding van een opmerking van een lezer stelden we vragen aan de gemeente. De lezer wees op een kaart op de website van de gemeente waarop de blauwe zone wordt aangegeven. Die blijkt niet te kloppen. De informatie is verouderd en de gemeente laat weten dat er zeer binnenkort een geactualiseerde kaart online wordt gezet. De huidige blauwe zone rond het centrum is een stuk groter […]

De Vergulde Os Lochem: Kosmisch Ludiek Ontspanningscentrum
De Vergulde Os Lochem: Kosmisch Ludiek Ontspanningscentrum

LOCHEM – Kan een project binnen ongeveer anderhalf jaar legendarisch worden? En ook na 55 jaar nog op veler lippen bestorven liggen? Antwoord: Ja dat kan. Lochems allereerste jongerencentrum met de welluidende naam ‘In De Vergulde Os’ is er een voorbeeld van. Of: hoe vijf jonge knapen het voor elkaar kregen om de Amsterdamse hippiescene naar Lochem te halen. Een ingezonden stuk in de Graafschapbode in januari 1969 begint met de zinnen: ‘Wij, René, Frank, Paul, Peter en Gerth (Stichting Mouse), exploiterende het Kosmisch Ludiek Ontspanningscentrum ‘In de Vergulde Os’, nodigen jullie hierbij uit (clicheetje) om op 18 januari 1969 […]

Kadernota 2024 krijgt 30 moties en amendementen om de oren
Kadernota 2024 krijgt 30 moties en amendementen om de oren

LOCHEM – De eerste Kadernota van het huidige Lochemse college van B&W kreeg een jaar geleden 13 moties en amendementen te verduren. De versie voor 2024 krijgt er maar liefst 30 om de oren. Die werden maandag- en dinsdagavond besproken. Het lijkt vooral op een wedstrijdje ver plassen om wie de groenste is. En daar doen partijen van links tot rechts aan mee. Het aantal moties en wijzigingen heeft mogelijk te maken met het feit dat het college van GB, VVD en MmL, meer dan vorig jaar, eigen beleid heeft uitgestippeld. Maar ook met de brede oppositie van 5 partijen […]

Aanhoudingen in verband met drugshandel in Lochem en Zutphen
Aanhoudingen in verband met drugshandel in Lochem en Zutphen

LOCHEM/ZUTPHEN -De politie heeft dinsdag (20/6) vroeg in de ochtend invallen gedaan in woningen in Lochem en Zutphen. Hierbij zijn in totaal 4 personen aangehouden. Ze worden verdacht van de betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen. Bij de invallen zijn contant geld en zowel soft- als harddrugs aangetroffen. [update] Onderaan dit bericht is een tweet van de politie toegevoegd met videobeelden van de invallen. In Lochem ging het om woningen aan de Prins Bernhardweg en de Graaf Lodewijklaan. In Zutphen viel de politie een woning aan de Dr. Kuyperstraat binnen. Leden van de Ondersteuningsgroep (OG) voerden de acties uit. […]

Inwoners gemeente kopen lokale producten liefst in de supermarkt
Inwoners gemeente kopen lokale producten liefst in de supermarkt

LOCHEM/GORSSEL – Inwoners van Lochem kopen regelmatig lokale of regionale producten als eieren, brood en kaas. Maar liefst 87% wil deze producten bij voorkeur kopen in de supermarkt. 42% gaat hiervoor naar een boerderijwinkel en 41% koopt ze bij voorkeur op de markt. Dit komt naar voren uit de resultaten van een onderzoek via het inwonerspanel LochemSpreekt. Van 8 februari tot 7 maart 2023 liep het onderzoek over de Achterhoekse productbeleving. In totaal hebben 654 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. Volgens de onderzoekers zijn de uitkomsten hierdoor betrouwbaar en representatief voor de mening van alle inwoners van de gemeente. Kwaliteit […]

Mañana Mañana: Ronnie, de koning en de BBB
Mañana Mañana: Ronnie, de koning en de BBB

LAREN – Het moest vooraf onder de pet blijven, maar Mañana Mañana werd vrijdag vereerd met een bezoek van kopstukken van de BBB, inclusief Caroline van der Plas en een aantal leden die deze week tot lid van de Eerste Kamer zijn benoemd. Daaronder is ook gastheer Robert Croll van landgoed Oolde. Tijdens dat bezoek vertelde festivaldirecteur Ronnie Degen over een bijzondere ontmoeting met de koning waarmee hij tot nu toe niet te koop had gelopen. Op zondagmiddag, tegen het einde van het festival, blikte Ronnie Degen met een dubbel gevoel terug op het festival. “Voor mij persoonlijk was het […]

Veel hulpverleners naar brand bij FrieslandCampina
Veel hulpverleners naar brand bij FrieslandCampina

LOCHEM – Maandagochtend kwam een melding van een brand bij FrieslandCampina. Die werd vrij snel daarna opgeschaald tot zeer grote brand. Dit was vooral te merken aan de hoeveelheid brandweermaterieel en manschappen die zich snel daarna op de Goorseweg en de Kanaalstraat verzamelden. Na aanvankelijk forse rookontwikkeling kwam de situatie ogenschijnlijk tot rust. De bovenkant van een silo is zwartgeblakerd. Details over oorzaak en gevolg van de brand ontbreken nog. Ook is onduidelijk of de afname van de rookontwikkeling het gevolg was van ingrijpen van de brandweer of dat dit spontaan gebeurde. De rook kwam op grote hoogte uit het […]

Anja en Joop Cornelis dankbaar voor 28 jaar PLUS Lochem
Anja en Joop Cornelis dankbaar voor 28 jaar PLUS Lochem

LOCHEM – Anja en Joop Cornelis nemen na 28 jaar hard werken afscheid van hun PLUS-supermarkt aan de Albert Hahnweg in Lochem. Op 18 juni is het zo ver. Dan trekken voor de laatste keer de deur van de winkel achter zich dicht. Een dag later gaat opvolger Hans Mensink aan de slag. Tijd dus voor een terugblik. Joop (61) moet Anja (58) uit de winkel halen voor het interview. “Anja is meestal in de winkel te vinden, terwijl ik vaker op kantoor zit”, zo duidt Joop de rolverdeling. En tijdens het koffiehalen vertelt hij: “Ik ben de laatste jaren […]

Traverse Eefde na lang wachten met applaus begroet
Traverse Eefde na lang wachten met applaus begroet

EEFDE – Bewoners uit de omgeving van de Rustoordlaan, Doctor van de Hoevenlaan en Zutphenseweg in Eefde applaudisseerden woensdag bij de opening van wat de Traverse Eefde is gaan heten. De vroeger zo drukke doorgaande weg kon, na de komst van de rondweg N348, heringericht worden. Dit gebeurde in drie gedeelten. De laatste, meest zuidelijk, fase is nu afgerond. Afgezien van enkele punten van kritiek en zorg overheerst de tevredenheid. Het applaus gold met name de medewerkers van aannemer Schagen Infra, die kennelijk een goede relatie met de omwonenden hebben opgebouwd. Ze losten pijnpuntjes tijdens de uitvoering meestal snel op […]

Lintje voor organist Jaap Bax van Remonstrantse Kerk
Lintje voor organist Jaap Bax van Remonstrantse Kerk

LOCHEM/HOLTEN – Jaap Bax (77) uit Holten is afgelopen zondag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Jurgen van Houdt van de gemeente Rijssen-Holten reikte de onderscheiding zondag uit tijdens een dienst in de Remonstrantse kerk aan de Emmastraat in Lochem. Daar is Jaap Bax al 30 jaar organist. Bax levert al jarenlang belangrijke bijdragen aan het maatschappelijk leven en met name op kerkelijk gebied. In de jaren 1965-1990 was hij lid van de kerkenraad van de Nederlands Hervormde Kerk in Holten, ook fungeerde hij daar als plaatsvervangend organist. Mantelzorger Vanaf 1970 is hij mantelzorger voor een gezin […]

Peuters van kinderopvang Dreamzzz openen de Molenpoort
Peuters van kinderopvang Dreamzzz openen de Molenpoort

LOCHEM – Peuters van kinderopvang Dreamzzz aan de Noorderwal in Lochem tekenden donderdagmiddag voor de officiële opening van nieuwe Molenpoort en de vernieuwde Julianaweg. Dat deden ze door, samen met wethouder Eric-Jan de Haan, een zelfgemaakte slinger door te knippen. Aan de reconstructie van de Noorderwal, Julianaweg en de aanleg van de Molenpoort is ruim een jaar gewerkt. Veel asfalt is vervangen door stenen en er is meer ruimte voor groen. Dat laatste is volgens de wethouder steeds belangrijker, ter voorkoming van hittestress en voor klimaatadaptatie. Zebra De Haan herinnerde ook nog even over het zebrapad bij de Lidl, die […]

Bestuurlijk akkoord over verbetering fietsroute (F348) en provinciale weg (N348)
Bestuurlijk akkoord over verbetering fietsroute (F348) en provinciale weg (N348)

GORSSEL/LOCHEM – Er is bestuurlijke overeenstemming bereikt over verbetering van de fietsroute (F348) en provinciale weg (N348) tussen Zutphen en Deventer. Een groot deel van deze route voert over Lochems grondgebied, via de kernen Eefde, Gorssel en Epse. Een consultatie van heeft brede steun voor de voorgestelde oplossing opgeleverd. Een aantal voorgestelde verbeterpunten – met name ook in en rond Epse – worden nog nader onderzocht. De verwachting is dat de werkzaamheden eind 2025 van start gaan. Lees HIER een bericht uit februari 2023 met meer details over de stuurgroep voorgestelde plannen… De Stuurgroep Verkenning FN348, bestaande uit de wethouders […]

Legging Stolpersteine in Lochem, met een bijzonder verhaal
Legging Stolpersteine in Lochem, met een bijzonder verhaal

LOCHEM – In Lochem zijn woensdagmiddag (24/5) opnieuw 8 Stolpersteine gelegd. Vijf ter hoogte van Markt 25 – het pand van Zeeman – en drie bij de Brouwhuissteeg 1. Aan die laatste locatie kleeft een bijzonder verhaal. Niet zo lang geleden meldde zich Marijke de Gooijer uit Wijk bij Duurstede met twee brieven die Janny (Jannetje) Leverpoll aan haar moeder schreef. Het zijn aangrijpende brieven van een toen 10-jarige meisje die nog niet weet wat haar te wachten te staat, maar de argwaan en onzekerheid zijn voelbaar. Volgende week volgt meer informatie over de brieven… De Stolpersteine bij de Brouwhuissteeg […]

Eindelijk klap op kernvisies wonen voor Gorssel, Eefde, Epse en Barchem
Eindelijk klap op kernvisies wonen voor Gorssel, Eefde, Epse en Barchem

LOCHEM/GORSSEL – Het Lochemse woningbouwdossier heeft veel weg van een tv-uitzending waarin wordt getracht om groeiend gras op boeiende wijze in beeld te brengen. Maar sinds maandagavond is dan toch eindelijk zo ver. Alle kernen hebben nu een eigen woonvisie. Die van Gorssel, Eefde, Epse-Joppe en Barchem waren de laatste in de rij waar een klap op werd gegeven. De echt lastige en potentieel lange procedures moeten nu nog beginnen. Belangrijkste onderdelen van de kernvisies zijn uitbreidingslocaties die aansluiten aan de bestaande kernen. Een aantal hiervan is niet onomstreden, of zoals het maandag klonk: ‘Allemaal hebben ze mitsen en maren’. […]

Woningbouw Dorpsstraat Laren nog niet rijp voor groen licht
Woningbouw Dorpsstraat Laren nog niet rijp voor groen licht

LAREN/LOCHEM – Wie graag wil wonen in het plan dat ‘Laornes Kwartier’ is gedoopt – op de plek van voormalig horecabedrijf Stegeman in Laren – moet nog minimaal het spreekwoordelijke ‘Lochems kwartiertje’ geduld hebben. Bijna alle gemeenteraadsfracties zitten nog met te veel vragen en twijfels om al heel snel een klap te geven op het bestemmingsplan voor 21 koopwoningen. Over twee weken wordt verder gepraat, nadat hopelijk een aantal vragen zijn beantwoord. Het lijkt erop dat geen van de partijen grote bezwaren maakt tegen een verzoek van GroenLinks om een stedenbouwkundige nog eens naar het plan te laten kijken. Het […]

Verzet tegen aanpak van de Lochemseweg in Epse
Verzet tegen aanpak van de Lochemseweg in Epse

EPSE/LOCHEM – De bewoners van een twintigtal adressen aan de Lochemseweg in Lochem verzetten zich tegen de werkzaamheden aan de weg, die al eind deze maand moeten beginnen. Zij vrezen verslechtering in plaats van verbetering van de situatie op de drukke weg. De bewoners voelen zich niet gehoord en stellen dat de gemeente in een persbericht een veel te positief beeld schets van overleg dat zou hebben plaatsgehad. (lees HIER een eerder bericht over de voorgenomen aanpak van de Lochemseweg in Epse…) Overleg met de Dorpsraad Epse-Joppe, waar de gemeente in het persbericht mee schermt, is er slechts in beperkte […]

Relatief veel lage energielabels in gemeente Lochem
Relatief veel lage energielabels in gemeente Lochem

LOCHEM/GORSSEL – Er is nog veel werk aan de winkel als het gaat om verduurzaming van woningen en het verbeteren van de energielabels. In de gemeente Lochem is nog bijna 1 op de 10 woningen voorzien van de slechtste energielabels F en G. Dat komt neer op 10,8 procent. Het Gelderse gemiddelde ligt op 7,7. In de gemeente Lochem is 45% van de woning voorzien van energielabel A of B. Ook dat is slechter dan het provinciaal gemiddelde van 50,9 procent. Dit blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer op basis van data van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en […]

Dure school in Laren: Raad wil vinger aan de pols
Dure school in Laren: Raad wil vinger aan de pols

LOCHEM – De Lochemse gemeenteraad schaarde zich maandagavond unaniem achter een motie van de VVD waarin wordt gepleit voor een andere procedure als er weer eens een nieuwe school moet worden gebouwd. De procedure rond de nieuwbouw voor de PWA, Branink en Bartimeus was volgens de raad ondoorzichtig en rommelig. Bovendien stegen de kosten tot ongekende hoogte. Het voorstel voor – andermaal – een extra krediet van 1,3 miljoen euro werd in maart terugverwezen naar het college van B&W. De raad wilde meer onderbouwing en kreeg dit via een nieuw voorstel ook. Het extra bedrag komt bovenop de 10,3 miljoen […]

Geen IJsseljazz Gorssel in 2023; bezinningsjaar
Geen IJsseljazz Gorssel in 2023; bezinningsjaar

GORSSEL – Er komt dit jaar geen nieuwe editie van het IJsseljazz festival in Gorssel. Dit laat de organisatie weten via de eigen website en via een brief aan sponsors en vrijwilligers. Uit de uitleg blijkt dat onder meer de stijgende kosten en financiële onzekerheden die sinds de Covid-periode zijn ontstaan de aanleiding zijn. Ook een onderbezetting van bestuur en vrijwilligers speelt een rol. Dit jaar wordt gebruikt voor beraad over de vraag of er toekomst van het gratis festival. De Stichting IJsseljazz laat weten dat met pijn in het hart is besloten om dit jaar af te zien van […]

Lochem in Gelderse top-3 toeristenbelasting voor hotel
Lochem in Gelderse top-3 toeristenbelasting voor hotel

LOCHEM/GORSSEL – De gemeente Lochem staat in de top-3 van Gelderse gemeente waar de meeste toeristenbelasting per hotelovernachting moet worden betaald. Het Gelderse gemiddelde is 1,73 euro per nacht. Lochem rekent dit jaar 2,60 euro. De gemeente staat hiermee op de derde plaats, na Nijmegen (3,17) en Apeldoorn (2,71). Dit blijkt uit onderzoek van bungalowparkoverzicht.nl, dat de cijfers over toeristenbelasting in Nederland jaarlijks tegen het licht houdt. De 2,60 per overnachting geldt in Lochem overigens alleen voor een hotel met minimaal 3 sterren. Voor andere accommodaties gelden lagere bedragen (zie tabel hieronder). Onderaan dit bericht staat meer over de gehanteerde […]

Lintjesregen: Negen gedecoreerden in de gemeente Lochem
Lintjesregen: Negen gedecoreerden in de gemeente Lochem

LOCHEM/HARFSEN – Acht inwoners van de gemeente Lochem zijn op woensdag (26/4) verrast door burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve. Hij kwam hen een koninklijke onderscheiding uitreiken, in het kader van de jaarlijkse lintjesregen aan de vooravond van Koningsdag. Het gaat om acht keer de titel Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één Ridder. Een negende lintje werd uitgereikt aan een inwoner van Kring van Dorth, door de burgemeester van de gemeente Deventer. De burgemeester reikte de bijbehorende versierselen uit bij de gedecoreerden thuis of op een door naasten gekozen locatie. Een persoon is op vakantie. Hij kreeg de blijde […]

Burgemeester sluit ‘drugswoning’ Jan Steenlaan Lochem
Burgemeester sluit ‘drugswoning’ Jan Steenlaan Lochem

LOCHEM – Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve sluit met ingang van vandaag (26 april) de woning aan de Jan Steenlaan 15 in Lochem. Aanleiding is de vondst van harddrugs in de woning, waarbij de politie de bewoner heeft aangehouden voor handel in harddrugs. Het gaat om een sluiting voor de duur van 3 maanden. Eind februari 2023 hield de politie een drugsactie, waarbij de huurder van de woning werd aangehouden. De handel in drugs leidde tot overlast en zorgde ervoor dat mensen zich niet prettig meer voelen in hun buurt. Daarom gaat de burgemeester over tot sluiting, op grond van […]

Kraamafdeling van ziekenhuis Zutphen per direct dicht
Kraamafdeling van ziekenhuis Zutphen per direct dicht

ZUTPHEN – Eind vorige week werd bekend dat de afdeling verloskunde van het Gelre ziekenhuis in Zutphen in de weekenden gesloten blijft. Maandag (24/4) bleek dat de afdeling helemaal niet meer opengaat. De raad van bestuur laat weten dat het verzuim is opgelopen naar bijna 50 procent. Hierdoor zou de bezetting niet meer rond zijn te krijgen, waardoor veiligheid, kwaliteit en continuïteit niet meer te waarborgen is. In een persbericht staat – ondanks enorme inzet van de overgebleven medewerkers – een ‘situatie van overmacht’ is ontstaan. Daarom is de afdeling per direct gesloten. Het was de bedoeling dat de kraamafdeling […]

Vogelwerkgroep vreest gevolgen windmolens voor wespendief
Vogelwerkgroep vreest gevolgen windmolens voor wespendief

LOCHEM/EXEL – De Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek kijkt met zorg naar de mogelijke komst van drietal grote windturbines in het Ampsense Broek, ten noorden van Exel. Het open gebied, dat voornamelijk in gebruik is als landbouwgrond, is van belang voor vogels, die er broeden, doortrekken of overwinteren én als foerageergebied voor onder andere de wespendief. Hans van Hoorn en Peter van Waveren geven de vogels ‘een stem’ en hopen dat bestuurders die over dit soort plannen moeten beslissen zich bewust zijn van de gevolgen. Windmolens; voor het klimaat zijn ze goed, voor de natuur lang niet altijd. Samen met andere leden van de […]

Jonge asielzoekers tijdelijk opgevangen in Hotel Paasberg
Jonge asielzoekers tijdelijk opgevangen in Hotel Paasberg

LOCHEM – Van 20 april aanstaande tot 1 juli 2024 worden maximaal 65 asielzoekers tussen 15 en 18 jaar opgevangen in Fletcher Hotel Paasberg in Lochem. Het gaat om zogenoemde Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’ers). Hiervoor zijn landelijk enkele duizenden plaatsen nodig. Op 20 april komt in eerste instantie een groep van 45 jongeren naar Lochem. Zij verblijven nu in vakantiepark De Betteld in Zelhem en krijgen onderwijs in Neede. De omwonenden van het Lochemse hotel zijn dinsdag per brief geïnformeerd. Donderdag is er een besloten inloopavond voor buurtbewoners. Zij krijgen van de gemeente de verzekering dat de einddatum vaststaat en […]

Cor van Wees en de kunst van de Pinkpopposters
Cor van Wees en de kunst van de Pinkpopposters

LOCHEM – Pinkpop gaat al 53 jaar mee. Door corona beleefde het fameuze Limburgse festival tot nu toe 51 edities. Cor van Wees (1952), sinds ruim 2 jaar inwoner van Lochem, maakte van 1978 tot en met 2019 in totaal 42 festivalposters. De laatste was voor de 50e aflevering. Toen hij aangaf te willen stoppen, kwam de vraag of hij nog 5 jaar als curator andere vormgevers wilde uitnodigen, in afwachting van een definitieve opvolger. Al zijn posters hangen nog tot en met 13 mei in Het Stadshuus. Wie geluk heeft treft daar de maker zelf en krijgt uitleg en […]

IJsseldal Wonen: bouwen, verduurzamen en samenwerken
IJsseldal Wonen: bouwen, verduurzamen en samenwerken

GORSSEL/TWELLO – Woningcorporatie IJsseldal Wonen is actief in het westelijke deel van de gemeente Lochem. Of in de voormalige gemeente Gorssel, voor wie een nadere geografische duiding wil. IJsseldal bezit 900 woningen in de gemeente. Directeur-bestuurder Dave van Zalk en beleidsadviseur Peter Jansen geven een toelichting op de werkwijze en de plannen van de corporatie. In Twente en een deel van de Achterhoek werken 13 corporaties sinds kort samen via de website woninghuren.nl. De Lochemse woningstichting Viverion – met veel woningen in Twente – is daar een van. Alle andere 9 corporaties in de Regio Stedendriehoek – waarvan de gemeente […]

Strijd om monumentenstatus De Bloemenkamp Gorssel
Strijd om monumentenstatus De Bloemenkamp Gorssel

GORSSEL/LOCHEM – Er is een strijd ontbrand rond wooncomplex De Bloemenkamp in Gorssel. Een aanvraag om de gemeentelijke monumentenstatus toe te kennen werd in december door het Lochemse college van burgemeester en wethouders afgewezen. Dit leidde tot een bewaarschrift. Dinsdag (4/4) werden de betrokken partijen gehoord voor de commissie bezwaarschriften. De aanvraag van voor de monumentenstatus komt van architect Bart Jan van den Brink en Marlies Gommers, initiatiefnemer van een petitie voor behoud van De Bloemenkamp die duizend keer werd ondertekend. De bezwarencommissie moet onder meer vaststellen of de aanvragers ontvankelijk zijn. Niet onbelangrijk lijkt de steun van de erfgoedvereniging […]

Inspraak kernvisies Wonen: veel klachten over participatie
Inspraak kernvisies Wonen: veel klachten over participatie

GORSSEL/LOCHEM – Maandagavond kreeg de Lochemse gemeenteraad te maken met dik 30 insprekers die hun mening gaven op de kernvisies Wonen voor Gorssel, Eefde, Epse en Barchem. Daarbij werd opvallend vaak geklaagd over het gebrek aan overleg met betrokkenen en over de communicatie die onvolledig, te laat of zelfs helemaal afwezig was. In vergelijking met een soortgelijke avond rond de kernvisies van Lochem, Laren en Harfsen viel op dat er duidelijk minder sprake was van insprekers die hun betoog begonnen met: ‘natuurlijk moet er gebouwd worden, maar… niet in mijn achtertuin’. Ze waren er wel, maar de meeste reacties waren […]

Hotel De Lochemse Berg: nieuwe eigenaren, nieuw elan
Hotel De Lochemse Berg: nieuwe eigenaren, nieuw elan

LOCHEM/BARCHEM – Hotel De Lochemse Berg is niet alleen van buiten een plaatje. De nieuwe eigenaren Marlies Rood en Steven Rotscheid hebben ook binnen, letterlijk en figuurlijk, een frisse wind laten waaien. Hier en daar een lik verf en veel ruimte voor kunst aan de muren zorgen voor een uitnodigende sfeer. Het restaurant, de bar en het terras moeten niet voorbehouden blijven aan hotelgasten, zo is het idee. Mensen uit de omgeving, wandelaars en fietsers zijn van harte welkom. De overname van het hotel is tot nu toe tamelijk geruisloos gegaan. Met uitzondering van een korte onderbreking bleven hotelgasten ook […]

Zorgen om aanrijtijden ambulances steeds groter
Zorgen om aanrijtijden ambulances steeds groter

LOCHEM/GORSSEL – De zorgen om de aanrijtijden van ambulances in de gemeente Lochem worden steeds groter. Ook zonder plannen van Gelre ziekenhuizen om de acute spoedeisende hulp weg te halen uit Zutphen lukt het steeds minder vaak om de norm van 15 minuten te halen. De fractie van Meedenken met Lochem (MmL) in de Lochemse gemeenteraad stelde er maandagavond vragen over. Wethouder Wendy Goodin deelt de zorg. In de Wet Toelating Zorg Instellingen (WTZi) is vastgelegd dat een patiënt die acute zorg nodig heeft (A1 urgentie) binnen 45 in een ziekenhuis moet kunnen zijn. Daarvan geldt 15 minuten als aanrijtijd, […]

‘Onmogelijke’ crash van vrachtwagen op Goorseweg [update]
‘Onmogelijke’ crash van vrachtwagen op Goorseweg [update]

LOCHEM – Een vrachtwagen heeft vrijdag rond 13.00 uur een enorme crash gemaakt op de Goorseweg. De wagen raakte vier of vijf bomen en kantelde daarna. De cabine werd compleet vernield maar de chauffeur kwam er – zoals het zich laat aanzien – van af met een verwonding aan het hoofd. Hij stond naast het wrak te telefoneren toen de hulpdiensten arriveerden. [update 16.15u] De politie meldt dat de vrachtwagen vermoedelijk met de wielen in de berm terecht is gekomen. Daarna raakte de wagen enkele bomen en kantelde. De bestuurder, een 44-jarige man uit Westerhaar, liep lichte verwondingen op. De […]

Lochemse kunstschilder Toon Klaver (90) overleden
Lochemse kunstschilder Toon Klaver (90) overleden

LOCHEM – De bekende Lochemse kunstschilder Toon Klaver is afgelopen vrijdag (17 maart) op 90-jarige leeftijd overleden. Hij was tot het laatst aan het werk in zijn atelier aan de Blauwe Torenstraat in de binnenstad van Lochem. De laatste jaren was hij nagenoeg blind, maar het schilderen kon hij naar eigen zeggen niet laten. Toon Klaver is 90 jaar geworden. Toon Klaver werd op 20 januari 1933 geboren in Hengevelde. Al snel bleek dat hij goed was in tekenen. Op de Ambachtsschool in Enschede kon hij het goed vinden met tekenleraar Bram Middelhoek, die hij bewonderde. Na die opleiding werkte […]

Gemeente Lochem: 35 procent voor grote winnaar BBB
Gemeente Lochem: 35 procent voor grote winnaar BBB

LOCHEM/GORSSEL – De BBB kreeg ook in de gemeente Lochem verreweg de meeste stemmen bij de verkiezingen voor Provinciale Staten. Ruim een derde (35,27%) van alle kiezers kleurde een vakje van de partij rood. Het is daarmee drie keer groter dan de nummer twee, de VVD. Dat is de grootste verliezer. De partij ging van 21,8 procent in 2019 naar 11,1 procent nu (-10,7). Onder dit bericht staat een tabel met het absolute aantal stemmen per partij. De opkomst in de gemeente was met 72,78% hoog. Vier jaar geleden was dit nog 64,4 procent. Grote verliezers zijn verder Forum voor […]

Brede steun en sympathie voor school Nettelhorst
Brede steun en sympathie voor school Nettelhorst

LOCHEM/NETTELHORST – De school van Nettelhorst is in gevaar omdat het leerlingenaantal onder de opheffingsnorm is gezakt. Stichting Poolsterscholen wil de Dalton basisschool in 2024 laten fuseren met De Barchschole in Barchem. Dat zou het einde voor Nettelhorst betekenen. Maandagavond was morele steun vanuit de Lochemse politiek breed aanwezig, maar dat geeft nog geen garanties. De gemeente heeft niet veel invloed op de onderwijskundige kant van de zaak. Bjay uit groep 4 gaf de school maandagavond een gezicht door een tekening met hartenkreet te overhandigen aan burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve. Hij vertelde dat hij zich erg thuis voelt op […]

Perceel Zutphenseweg voor huisvesting statushouders en Oekraïners
Perceel Zutphenseweg voor huisvesting statushouders en Oekraïners

LOCHEM – Op het terrein naast Zwem- en sportcentrum De Beemd komen tijdelijke woningen voor statushouders en ontheemde Oekraïners. Op het terrein staat ook een woonhuis, dat nu als kantoor in gebruik is. Dit wordt aangepast zodat het weer geschikt is om te wonen. Het Lochemse college van burgemeester en wethouders wil Oekraïense ontheemden en statushouders huisvesten aan de Zutphenseweg 106. De gemeente wil met een ontheffing voor 10 jaar, 6 tot 8 flexibele wooneenheden voor maximaal 56 Oekraïners plaatsen op het terrein. Het woonhuis wordt geschikt voor maximaal 12 statushouders. Binnen de termijn van 10 jaar is de locatie […]

Kunstroute Lochem stoomt zich klaar voor de toekomst
Kunstroute Lochem stoomt zich klaar voor de toekomst

LOCHEM/GORSSEL – De Kunstroute Lochem, die jaarlijks met Pasen wordt gehouden, is bezig zichzelf opnieuw uit te vinden. In plaats van een, door een paar mensen georganiseerd, evenement wil de Stichting Kunt in Lochem een platform zijn voor kunstenaars in de gemeente. Daarbij gaat het om kunst in al z’n verschijningsvormen. Het is de bedoeling dat de activiteiten niet beperkt blijven tot de kunstroute. Gemikt wordt op meer, zoals open-atelier-routes in het toeristenseizoen. Dit artikel gaat met name over de organisatie achter de Kunstroute Lochem. Een inhoudelijke aankondiging van het evenement, dat wordt gehouden op 8, 9 en 10 april, […]

Paul Wansink nieuwe predikant Protestantse gemeente Lochem
Paul Wansink nieuwe predikant Protestantse gemeente Lochem

LOCHEM/DORDRECHT – P.L. (Paul) Wansink (1962) wordt de nieuwe predikant van de Protestantse gemeente in Lochem. Tijdens een zondag gehouden dienst in Grote Kerk in Dordrecht, waar hij sinds 2015 werkzaam is, heeft hij bekend gemaakt dat hij de beroeping vanuit Lochem heeft aanvaard. Dit is wereldkundig gemaakt door Dordrecht.net. Het nieuws wordt bevestigd door het Lochemse kerkbestuur. De Protestantse gemeente was al enige tijd op zoek naar een dominee. Het was aanvankelijk dat bedoeling om de vacature per 1 januari te vervullen. Dat is dus niet helemaal gelukt. Uitdaging Paul Wansink heeft even moeten nadenken voordat hij de beroeping […]

Bouw TKF-fabriek Eemshaven heeft gevolgen voor Lochem
Bouw TKF-fabriek Eemshaven heeft gevolgen voor Lochem

LOCHEM/HAAKSBEGEN – TKF laat momenteel een gloednieuwe fabriek bouwen aan de Beatrixhaven in Eemhaven, bij Delfzijl. De bedoeling is dat daar onderzeekabels worden geproduceerd die windparken op zee met de wal verbinden. Dit soort kabels wordt momenteel in Lochem gemaakt. Op de vraag of de nieuwe fabriek in Groningen gevolgen heeft voor TKF Lochem, is het antwoord: “Ja.” De fabriek in Lochem gaat op termijn vooral landkabel voor midden- en hoogspanning produceren. “Door de energietransitie is ook daar grote behoefte aan”, aldus een woordvoerster van TKF in Haaksbergen. Tot grote verbouwingen van de Lochemse fabriek komt het niet. Enkele interne […]

Aanbod sociale huurwoningen Achterhoek-Twente op één website
Aanbod sociale huurwoningen Achterhoek-Twente op één website

LOCHEM/LAREN – Dertien woningcorporaties in Oost-Nederland gaan het aanbod aan sociale huurwoningen in de Achterhoek en Twente bundelen op de nieuwe website WoningHuren.nl. Vanaf eind maart hoeven woningzoekenden zich maar één keer in te schrijven om in de hele regio te kunnen zoeken naar een geschikte woning en daar direct op reageren. Doordat IJsseldal Wonen niet meedoet, is het echter niet mogelijk om in de hele gemeente Lochem te zoeken. De bundelen der krachten is handig voor woningzoekenden die in verschillende gemeenten een woning zoeken of als meerdere corporaties woningen aanbieden in de zoekgemeente. In de gemeente Lochem doet de […]

Boek ‘Met de pet rond’ mikt op oprechte verbinding
Boek ‘Met de pet rond’ mikt op oprechte verbinding

RUURLO/LOCHEM – Verbinding. Het is een beetje een modewoord geworden, dat helaas niet uit ieders mond heel oprecht klinkt. Hoe anders is dat bij Erika Klein Kranenbarg en Roy Amerongen. Zij zijn de bedenkers en makers van het boek ‘Met de pet rond’, waarin boerenkinderen vertellen over hun toekomst. Verbinding tussen boeren en niet-boeren, tussen platteland en stad en tussen mensen in het algemeen. De twee vertellen er met passie over en hebben het tot hun missie gemaakt om de boodschap uit te dragen. Tot aan de landelijke en Europese politiek toe. Zoals eerder gemeld werd het boek ‘Met de […]

Vechten vóór en tégen windmolens in Laren
Vechten vóór en tégen windmolens in Laren

LAREN/EXEL – Naar schatting zo’n 150 mensen kwamen donderdagavond af op een inloopbijeenkomst waar Pure Energie, LochemEnergie en Walow BV hun plannen voor drie grote windturbines aan de Papenslagweg bij Exel presenteerden. Tegenover het vurige pleidooi vóór het plan, dat binnen in het Larense Kulturhus klonk, stond het ferme tegengeluid dat buiten was te horen en te zien. De initiatiefnemers kregen heel veel vragen op zich afgevuurd. Dat leidde tot geanimeerde discussies. De actievoerders buiten kwamen heel even binnen om de aandacht op te eisen voor met name de gezondheidsaspecten van windturbines en door een stapel artikelen en rapporten hierover […]

Voorzitter CDA Lochem wil senator voor BBB worden
Voorzitter CDA Lochem wil senator voor BBB worden

LAREN/LOCHEM – Zelf noemt hij het ‘brisant nieuws’ en dat is het ook wel. Robert Croll (68) uit Laren was de afgelopen tijd voorzitter van Lochemse afdeling van het CDA. Was…, want woensdag (8/2) kwam het bericht dat hij zo goed als zeker senator wordt voor de Boer Burger Beweging (BBB). Hij staat op de vierde plaats op de kandidatenlijst, dus het moet gek lopen wil hij geen zetel in de Eerste Kamerlid bemachtigen. De opmerkelijke switch heeft geen lange voorgeschiedenis. Croll, samen met zijn vrouw eigenaar en bewoner van Huis Oolde bij Laren, kent de lijsttrekker van het CDA […]

Reudinkbrug Lochem zo slecht dat onmiddellijke maatregelen nodig zijn
Reudinkbrug Lochem zo slecht dat onmiddellijke maatregelen nodig zijn

LOCHEM – De Reudinkbrug over de Berkel bij de Graaf Ottoweg in Lochem is zo slecht dat onmiddellijke maatregelen worden getroffen. Een deze week gehouden inspectie wees uit dat er sprake is van flinke beton- en wapeningsschade. Vrachtwagens die de supermarkten aan het Graafschapterrein en winkels in de binnenstad bevoorraden mogen per direct niet meer van deze brug gebruik maken. Ander verkeer mag niet stilstaan op de brug. Dat de brug slecht was en voor onderhoud in aanmerking komt, wist de gemeente als sinds een onderhoudsinspectie van afgelopen najaar. Nadere inspectie was nodig om de exacte staat van de brug […]

Nieuwe maatregelen tegen sluipverkeer Ampsenseweg
Nieuwe maatregelen tegen sluipverkeer Ampsenseweg

LOCHEM – De Ampsenseweg is een populaire (sluip)route bij automobilisten. Bewoners klagen al jaren steen en been over de verkeersdrukte die tot overlast en onveilige situaties leidt. De gemeente Lochem verwacht dat de drukte afneemt als het ontbrekende deel van de rondweg klaar is. Op aandringen van aan- en omwonenden worden in afwachting hiervan nu toch maatregelen getroffen. Weggebruikers worden via waarschuwingsspandoeken en snelheidsdisplays aangesproken op hun gedrag. De weg wordt veel gebruikt door verkeer dat de Kwinkweerd wil vermijden. Daar is het druk met vrachtverkeer en geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Op de Ampsenseweg is dit […]

Fietsverbinding Zutphen-Deventer: samenhangende lappendeken
Fietsverbinding Zutphen-Deventer: samenhangende lappendeken

GORSSEL/ZUTPHEN – Er wordt al jaren over gepraat: een veiliger fietsverbinding tussen Zutphen en Deventer. Nu ligt er het resultaat van een verkenning die volgens de makers kans maakt op uitvoering. Gemikt wordt op een start in 2025. Denk niet aan een fietspad dat als een streep van Zutphen langs Eefde, Gorssel en Epse naar Deventer voert. Het gaat om een lappendeken aan maatregelen. Die maatregelen lijken samen wel te gaan zorgen voor meer veiligheid voor fietsers. Omdat ook de weg N348 op een aantal fronten worden aangepast, verandert er ook voor gemotoriseerd verkeer wel het een en ander. Er […]

Facebookbotsing raadsleden leidt tot hartenkreet burgemeester
Facebookbotsing raadsleden leidt tot hartenkreet burgemeester

LOCHEM – Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve begon de raadsvergadering maandagavond met een persoonlijke hartenkreet. Die was ingegeven door een botsing tussen twee raadsleden op Facebook. Hij noemde het voorval en de betrokken raadsleden overigens niet impliciet. “We staan in deze gemeenten voor grote opgaven. U bent lid van het hoogste orgaan in de gemeente en we hebben het nodig dat we van uw ideeënrijkdom gebruik maken en hier het debat op het scherpst van de snede te voeren. Daarin wil ik u maximaal faciliteren. Dus wees scherp op de inhoud; volgens mij maken we daar een mooiere gemeente mee.” […]

‘Dagrecreatie en horeca mogen wel wat diverser’
‘Dagrecreatie en horeca mogen wel wat diverser’

LOCHEM/GORSSEL – Uit onderzoek blijkt dat de dagrecreatie en horeca in de Achterhoek en de gemeente Lochem overwegend ‘vitaal’ zijn. Het aanbod is ook fors, maar zijn ook wel uitdagingen. Zo mag het aanbod wel wat diverser worden. Er is nu vooral veel van hetzelfde. Dat maakt dat vooral ondernemers, die inspelen op de behoeften van doelgroepen die nog niet goed worden bediend, kansrijk zijn. De gemeenteraad besprak maandag een memo over dit onderwerp. Dagrecreatie en horeca zijn belangrijk omdat het lokken van toeristen een samenspel is tussen verblijfsrecreatie en aantrekkelijke mogelijkheden om de dag door te komen. Die mogelijkheden […]

Invoering Ja-Ja-sticker weer nipt weggestemd
Invoering Ja-Ja-sticker weer nipt weggestemd

LOCHEM/GORSSEL – Een tweede poging om Lochem aan de Ja-Ja-sticker te krijgen mislukte maandagavond nipt. Het voorstel van LochemGroen! werd mede-ingediend door CDA, PvdA en GroenLinks en kreeg ook de zegen van D66. Hoofdindiener Calle Janssen van LochemGroen! dacht zich ook van de steun van Meedenken met Lochem (MmL) te hebben verzekerd maar dat pakte anders uit. De poging om vele papier uit de afvalstromen te houden strandde voor de tweede keer. De vorige poging stamt uit oktober 2021. Toen was de stemverhouding 9 voor en 13 tegen. Toen tekenden naast LochemGroen! ook D66, PvdA, GroenLinks en MmL voor de […]

Exel wakker geschud door plan voor windturbines
Exel wakker geschud door plan voor windturbines

EXEL/LOCHEM – In Exel en omgeving zijn de oren gespitst – en de nekharen overeind gaan staan – door berichten dat Pure Energie samenwerkingsovereenkomsten heeft getekend met een aantal grondeigenaren en energiecoöperatie LochemEnergie. Niets staat nog vast, maar feit is dat wordt onderzocht of drie grote turbines haalbaar zijn in het gebied tussen Papenslagweg en Bolksbeek, tegen de gemeentegrens met Hof van Twente. Omgevingsmanager Matthijs Oppenhuizen van Pure Energie bevestigt de samenwerking met grondeigenaren. Het initiatief komt van de Enschedese energieleverancier zelf. “We zijn voortdurend op zoek naar geschikte locaties. Daarbij kijken we in eerste instantie naar wat we ‘technische […]

Lochemse dierenvoedselbank Kwispel officieel geopend
Lochemse dierenvoedselbank Kwispel officieel geopend

LOCHEM – Lochem heeft sinds dinsdag een dierenvoedselbank. Het is een initiatief van inwoonster Monique Schutte en bedoeld voor mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en daardoor de kosten van hun huisdier als last ervaren. Fractievoorzitter Calle Janssen van LochemGroen! knipte dinsdagochtend het lintje door en sprak de hoop uit dat het een succes wordt, maar dat tegelijk ook zo min mensen gebruik hoeven te maken van de nieuwe voorziening. Monique Schutte heeft zelf financieel moeilijke tijden gekend en ondervond toen dat voeding en andere zaken voor een huisdier best duur zijn. Nu de inflatie […]

Burgemeester in nieuwjaarsrede: ‘Meer partijen is meer ideeën’
Burgemeester in nieuwjaarsrede: ‘Meer partijen is meer ideeën’

LOCHEM – In zijn nieuwjaarsrede hield burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve maandagavond een pleidooi voor samenwerking tussen alle krachten in de samenleving. “We moeten niet tegenover elkaar staan maar naast elkaar. Niet om het altijd met elkaar eens te zijn. Het debat mag best stevig zijn.” Volgens Van ‘t Erve geeft Den Haag vaak niet het goede voorbeeld. Hij voorspelt dat dit de komende tijd niet veel beter wordt. Met de provinciale verkiezingen op komst – en de direct daaraan gekoppeld strijd om de zetels in de Eerste Kamer – vermoedt hij dat Haagse politici de komende maanden weer volop […]

Verknipt journaal-item bezorgt burgemeester ongezouten kritiek
Verknipt journaal-item bezorgt burgemeester ongezouten kritiek

LOCHEM/ALMEN – Afgelopen woensdagochtend kwam burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve aan het woord in een reportage in het NOS Radio 1 Journaal over de bevolkingscijfers van het CBS. Dat werd een mooi item vanuit Hotel Landgoed Ehzerwold in Almen. Later die dag verscheen Van ‘t Erve op verzoek van de NOS ook voor de camera van het Journaal. In die opname werd zodanig geknipt dat het lijkt of Lochem weinig moet hebben van ouderen die vanuit de Randstad hier hun oude dag komen slijten. De burgemeester werd doelwit van een heuse ‘shitstorm’ op met name Twitter. Ten onrechte, vindt hij […]

Regionale bibliotheken verder als ‘BIJ de bieb’
Regionale bibliotheken verder als ‘BIJ de bieb’

LOCHEM/GORSSEL – De Graafschap Bibliotheken en de Bibliotheek Brummen|Voorst vormen sinds 1 januari een nieuwe organisatie. De naam is Bibliotheek Berkel & IJssel. Voor bezoekers een leden is de roepnaam voortaan ‘BIJ de bieb’. De B staat voor Berkel en de IJ voor IJssel. Per 1 januari is een organisatie ontstaan met zowel beroepskrachten als 500 vrijwilligers. De bibliotheek is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Diensten worden aangepast aan de vraag vanuit de gemeenschap. De bibliotheek is een plek waar mensen telkens nieuwe vaardigheden leren en zich blijven ontwikkelen op allerlei gebieden, ook na de schoolperiode. Die rol past de bibliotheek […]

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow