Fietsverbinding Zutphen-Deventer: samenhangende lappendeken

0
De N348 tussen Eefde en Gorssel. Er ligt niet een voorstel voor verbetering van de veiligheid voor met name fietsers (Bron: Provincie Gelderland)

GORSSEL/ZUTPHEN – Er wordt al jaren over gepraat: een veiliger fietsverbinding tussen Zutphen en Deventer. Nu ligt er het resultaat van een verkenning die volgens de makers kans maakt op uitvoering. Gemikt wordt op een start in 2025. Denk niet aan een fietspad dat als een streep van Zutphen langs Eefde, Gorssel en Epse naar Deventer voert. Het gaat om een lappendeken aan maatregelen.

Die maatregelen lijken samen wel te gaan zorgen voor meer veiligheid voor fietsers. Omdat ook de weg N348 op een aantal fronten worden aangepast, verandert er ook voor gemotoriseerd verkeer wel het een en ander. Er komen snelheidsbeperkingen en aanpassingen om dit af te dwingen.

Een stuurgroep – die ‘Verkenning FN348’ heet – met bestuurders van de provincie en de gemeenten Lochem, Zutphen en Deventer startte de verkenning in maart 2021. Daarnaast is er een klankbordgroep met onder meer dorpsraden en vertegenwoordigers van ondernemers- en agrarische organisaties.

Samenhangend

Doel was te komen tot één samenhangende oplossing voor zowel de fietsroute als de provinciale weg N348. De verkenning wordt de komende weken afgerond met het ophalen van reacties van de omgeving. Iedereen die de behoefte voelt kan op verschillende manier reageren. Zo komen er twee inloopbijeenkomsten, waarover hieronder meer.

lees verder onder de afbeelding…

Klik op de kaart voor een grotere versie met extra toelichting (externe link naar website provincie)

De maatregelen aan de FN348 op een kaart. De stippellijnen zijn wel onderzochte maar niet voorgestelde varianten (bron: Provincie Gelderland)

De fietsroute voert van Zutphen door de kom van Eefde. De eveneens onderzochte alternatieve route, de zogenaamde combi-route, valt af. Deze varianten liepen ten zuiden van Gorssel, via het buitengebied, richting de rondweg Eefde en De Mars. Er komst dus geen fietspad langs de rondweg. De nu gepresenteerde oplossingen richten zich op de weggedeelten tussen rotonde bij Eefde en de kruising met de Lochemseweg in Epse.

Kom Eefde

De kom van Eefde is grotendeels al gereconstrueerd, met aandacht voor de veiligheid van fietsers. Het gedeelte ten noorden van spoorlijn Zutphen-Deventer tot aan de komgrens moet nog onder handen worden genomen. Dit moet de gemeente Lochem, als eigenaar van dit weggedeelte, doen. Het voorstel is om hier een 30-kilometerzone van de te maken.

Gemotoriseerd verkeer moet zich voorbereiden op een definitieve verlaging van de maximumsnelheid naar 60 kilometer per uur, tussen de rotonde bij de rondweg Eefde tot aan de bebouwde kom van Gorssel. In 2018 en 2019 werd al een half jaar geëxperimenteerd met die verlaagde snelheid. Dat leverde weliswaar positieve reacties op van aanwonenden en fietsers, maar omdat een toename van de veiligheid niet in cijfers was uit te drukken, kon er na de proef weer gewoon 80 worden gereden.

Snelheid

De weg wordt anders ingericht, zodat dit helpt de nieuwe maximumsnelheid af te dwingen. Hierbij is van belang dat het verkeer goed blijft doorstromen maar dat het optisch geen ‘racebaan’ is. Gedacht wordt aan een oplossing van scheiding der rijstroken door een ‘ruggetje van klinkers’ in het midden van de weg. Daar overheen rijden kan, maar prettig is het niet. Ook worden de vele in-/uitritten langs de weg benadrukt.

De bomenrij langs de weg blijft intact. Omdat sommige inritten, met name in het zuidelijke deelt van Gorssel, verscholen liggen achter bomen, wordt nog met bewoners overlegt hoe het zicht kan worden verbeterd.

Kom Gorssel

Tussen Hoofdstraat-Zuid en Hoofdstraat-Noord in Gorssel wordt een nieuw stuk fietspad aangelegd. Op dat gedeelte ligt nu helemaal geen fietspad. Fietsers rijden door het centrum van het dorp. Tussen de aansluiting Hoofdstraat-Noord en de Elfuursweg ligt al wel een stuk fietspad. Besloten is om dit gedeelte ongewijzigd te laten. Aanpassingen zouden volgens een woordvoerder van de provincie erg ingrijpend en duur zijn.

Tussen Gorssel en Epse komt een nieuw fietspad dat breder is dan de huidige variant. Deze wordt ook iets verschoven zodat er meer ruimte tussen provinciale weg en fietspad ontstaat. Op de weg blijft de maximumsnelheid van 80 kilometer gehandhaafd. Ruim voor de kruising met de Lochemseweg in Epse komt een nieuwe fietstunnel. Dit is nodig omdat het hele beschreven fietstracé ten oosten van de N348 loopt, maar alleen het laatste deel, van Epse tot aan de A1, loopt westelijk van de weg. Voordeel van de nieuwe tunnel is dat fietsers niets meer te maken hebben met de verkeerslichten op de kruising bij Epse. Overigens volgt voor het gedeelte tussen Epse en de A1 later een apart voorstel tot verbetering.

Vervolg

Als de reacties zijn opgehaald wil de stuurgroep advies uitbrengen aan de dagelijkse besturen van provincie en de drie betrokken gemeenten. Als daar positief wordt besloten, gaan er voorstellen naar de gemeenteraden en Provinciale Staten. Daarbij gaat het ook nog over de financiën. De provincie betaalt de aanpassingen aan de provinciale weg. De kosten van de maatregelen voor fietsers worden gedeeld. Na de besluitvorming volgen uitwerking van de plannen en de vergunningprocedures. De start van de werkzaamheden wordt niet eerder dan in 2025 verwacht.

Er is tijdens de verkenning gesproken met veel partijen. De woordvoerders van de provincie Gelderland zeggen dat bijvoorbeeld vervoerder Arriva en ondernemers die voor hun transport zijn aangewezen op de verbinding Zutphen-Deventer zijn gehoord en dat daar geen onoverkomelijke bezwaren leven.

Reageren

Omwonenden zijn via een brochure op de hoogte gesteld van de ideeën van de stuurgroep. Zij zijn, net als ondernemers en andere betrokkenen, aan zet om te reageren. Dit kan tot en met 1 maart. Op dinsdag 14 en donderdag 16 februari zijn er informatiebijeenkomsten in de protestantse kerk in Gorssel, telkens van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden kan via www.gelderland.nl/aanmeldenFN348.

De informatie en een reactieformulier zijn ook te vinden op: www.gelderland.nl/FN348