Volgend jaar mogelijk controles op inhoud PMD-container

0

LOCHEM – De gemeente Lochem gaat volgend jaar vermoedelijk inzetten op meer controle op de inhoud van de containers voor plastic en drankverpakkingen (PMD). In deze containers belandt vaak afval dat er niet in thuishoort. Dit leidt tot minder opbrengst voor de gemeente, en indirect mogelijk tot hogere kosten voor huishoudens. Gemeentebelangen (GB) stelde er maandag mondelinge vragen over aan wethouder Ria Leliveld.

Aanleiding voor de vragen zijn signalen dat PMD-containers in steeds meer gemeenten worden gecontroleerd op inhoud. Er komt vaak afval in terecht dat er niet thuishoort. Mogelijk is dat moedwillig, omdat aanbieden van de container gratis is. Maar het is ook denkbaar dat niet iedereen precies weet wat wel en niet mag.

Niet geleegd

GB wijst erop dat Deventer inzamelaar Circulus opdracht heeft gegeven om steekproeven te houden. Dit kan ertoe leiden dat de container niet wordt geleegd, maar voorzien van een kaart waarop wordt uitgelegd wat het probleem is. Daarbij komen ook instructies over wat kan worden gedaan om de container alsnog te laten legen.

Wethouder Leliveld antwoordde door te zeggen dat Lochem en Bronckhorst, als enige binnen het werkgebied van Circulus, nog geen steekproeven laten houden. Aanleiding is een rapportage uit 2022 waaruit bleek dat het probleem meeviel. Vanaf volgend jaar komt hier vermoedelijk verandering in, al is het definitieve besluit nog niet genomen.

Acties

De wethouder vertelde dat wordt ingezet op een traject waarin communicatie, controle en handhaving een rol spelen. Zo wordt aangehaakt bij acties als ‘Scoor mee met PMD’ en ‘Schone Stromen’. De aanbieders worden nog niet gecontroleerd, maar het per gemeente aangeboden afval wordt door verwerkers wél regelmatig getoetst. Vervuiling leidt tot minder opbrengst van reststoffen voor de gemeente. Omdat de opbrengst van PMD van de kosten kan worden afgetrokken, heeft het uiteindelijk invloed op de afvalstoffenheffing.