Strijd om monumentenstatus De Bloemenkamp Gorssel

0
De Bloemenkamp in Gorssel (archieffoto: Niek Hidding)

GORSSEL/LOCHEM – Er is een strijd ontbrand rond wooncomplex De Bloemenkamp in Gorssel. Een aanvraag om de gemeentelijke monumentenstatus toe te kennen werd in december door het Lochemse college van burgemeester en wethouders afgewezen. Dit leidde tot een bewaarschrift. Dinsdag (4/4) werden de betrokken partijen gehoord voor de commissie bezwaarschriften.

De aanvraag van voor de monumentenstatus komt van architect Bart Jan van den Brink en
Marlies Gommers, initiatiefnemer van een petitie voor behoud van De Bloemenkamp die duizend keer werd ondertekend. De bezwarencommissie moet onder meer vaststellen of de aanvragers ontvankelijk zijn. Niet onbelangrijk lijkt de steun van de erfgoedvereniging Bond Heemschut dat niet alleen de aanvraag ondersteunde maar ook bezwaar maakte tegen de afwijzing van het college.

Erfgoed

Verder is de vraag of het college in strijd handelt met het de eigen monumentenvisie. Een quickscan van het Monumenten Advies Bureau (MAB) leidde tot een advies dat behoud en bescherming als gemeentelijk monument ‘overwogen kan worden’ en dat sprake is van meerdere behoudenswaardige onderdelen. De scan is uitgevoerd met gebruikmaking van een waarderingsmethodiek voor naoorlogs erfgoed. De Bloemenkamp is een product van de wederopbouw en wordt omringt door een parkachtige tuin. MAB komt tot 37 punten en dat komt overeen met de kwalificatie ‘zeer hoge erfgoedwaarde’.

Architect Van den Brink betoogde dat, wat de gemeente in de eigen monumentenvisie schrijft, naadloos pas bij de Bloemenkamp. Als architect ziet hij goede mogelijkheden om het gebouw te verduurzamen en her in te richten. Hij verwees naar het project Liv Inn in Hilversum. Dat is van Habion, dezelfde woningcorporatie die de afgelopen jaren ook de woningen in De Bloemenkamp verhuurde, in opdracht van eigenaar VGZ.

College

In Hilversum wonen ouderen in een setting die wel wordt vergeleken met een studentenwoning, met veel interactie en gezamenlijke activiteiten. De Bloemenkamp leent zich voor een soortgelijke aanpak, onder meer door de aanwezigheid van een centrale keuken en een ontmoetingsruimte.

Het college van B&W liet weten het belangrijk te vinden om de afspraken met de eigenaar na te komen. VGZ, een investeerder in vastgoed in de zorgsector, kocht De Bloemenkamp 20 jaar geleden met als doel het te slopen en op dezelfde locatie een nieuw woon-zorgcomplex te realiseren. Dat plan werd – onder meer door de financiële crisis – op de lange baan geschoven, maar kwam weer in beeld toen de vraag naar specifieke huisvesting voor ouderen weer aantrok.

Plannen

De bewoners van De Bloemenkamp zijn inmiddels – op twee na – vertrokken naar andere woonruimte in Gorssel of daarbuiten. De woordvoerster van VGZ liet dinsdag weten de sloop en nieuwbouw te willen doorzetten. Er wordt een partner gezocht die de ontwikkeling op zich neemt. Het programma van eisen voor het soort woningen dat VGZ wil realiseren is volgens de woordvoerster van een hoger niveau dan dat woningcorporaties hanteren bij sociale huurwoningen. De beoogde partner krijgt de opdracht om de omgeving van het complex mee te nemen bij de planvorming en -uitvoering. De tuin moet zoveel mogelijk worden ontzien, zo is het idee.

Renovatie en verduurzaming van De Bloemenkamp wordt door VGZ afgewezen. Onder meer het realiseren van acceptabele energielabels zou technisch lastig en kostbaar zijn. Ook wordt gewezen op de gehorigheid van de woningen, waar veel over werd geklaagd. Bart Jan van den Brink ziet wél mogelijkheden om het pand aan te passen aan de eisen van vandaag en betaalbaar blijven, maar geeft toe dat zijn plan niet leidt tot woningen voor mensen die zijn aangewezen op zorg.

Advies

De bezwarencommissie komt over drie á vier weken met een advies aan het college van B&W. Die hoeft dit advies overigens niet over te nemen.

Achtergrond: formeel geen sociale huurwoningen
De Bloemenkamp wordt vaak genoemd in discussies over sociale woningbouw in Gorssel. Velen tellen de 39 wooneenheden mee in de voorraad sociale huurwoningen in het dorp. Formeel is dit niet juist. De afgelopen jaren waren de huurprijzen weliswaar in lijn met die van sociale huurwoningen en hadden de huurders te maken met woningcorporatie Habion. Deze corporatie maakt – anders dan Viverion en IJsseldal Wonen – geen jaarlijkse prestatieafspraken met de gemeente. Eigenaar VGZ wijst erop dat het complex werd aangekocht met het idee om het te slopen en dat het in afwachting hiervan werd verhuurd tegen prijzen die in overeenstemming waren met de staat van het gebouw en het toekomstperspectief.