Nieuwe maatregelen tegen sluipverkeer Ampsenseweg

0
Tijdens de spits is het een drukte van belang op de Ampsenseweg (foto: LochemsNIeuws)

LOCHEM – De Ampsenseweg is een populaire (sluip)route bij automobilisten. Bewoners klagen al jaren steen en been over de verkeersdrukte die tot overlast en onveilige situaties leidt. De gemeente Lochem verwacht dat de drukte afneemt als het ontbrekende deel van de rondweg klaar is. Op aandringen van aan- en omwonenden worden in afwachting hiervan nu toch maatregelen getroffen. Weggebruikers worden via waarschuwingsspandoeken en snelheidsdisplays aangesproken op hun gedrag.

De weg wordt veel gebruikt door verkeer dat de Kwinkweerd wil vermijden. Daar is het druk met vrachtverkeer en geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Op de Ampsenseweg is dit 60 kilometer per uur. Beide wegen worden frequent bereden door automobilisten met lood in de rechterschoen, met veel snelheidsovertredingen tot gevolg.

Eerdere maatregelen en snelheidscontroles op de Ampsenseweg hebben geen verbetering gebracht. Zo werd de voorrangssituatie gewijzigd en werden de verkeerslichten bij de Rengersweg anders afgesteld. Omwonenden en belangenvereniging BEO ontvingen in november wethouder Marja Eggink. Zij is kernwethouder voor Exel en nam bij haar bezoek handtekeningen in ontvangst van mensen die via een petitie aandrongen op snelle verbetering van de verkeerssituatie.

Echt nodig

Voorzitter Hilde Buitelaar van BEO vindt actie nu echt nodig is. “Het wordt steeds drukker. Automobilisten rijden veel te hard en halen gevaarlijk in. De verkeerslichten met de N332 hebben een afstelling waarbij het gebruik van de Ampsenseweg wordt tegengegaan. Helaas heeft dat nog onvoldoende effect”, aldus Buitelaar. “Wij zijn blij dat de gemeente extra maatregelen gaat nemen en kijken uit naar de nieuwe weginrichting over een paar jaar. De Ampsenseweg moet echt veiliger worden.”

Sinds de wethouder op bezoek was is er overleg geweest tussen gemeente en BEO over mogelijke maatregelen. Marja Eggink: “De maatregelen die hier nu zijn gekomen zijn ook echt voortgekomen uit gezamenlijk overleg. Daar ben ik heel blij mee. Ik hoop ook echt dat automobilisten deze weg niet meer gaan gebruiken als sluiproute. Het levert gevaarlijke situaties op. Vooral ook voor jonge fietsers die gebruik maken van deze weg.”

Overleg

Verkeerswethouder Eric-Jan de Haan zegt de omstandigheden voor de aan- en omwonenden nauwlettend in de gaten te houden. “Er gebeurt momenteel veel op het gebied van aanleg en aanpak van wegen in en rondom Lochem. Zijn er afsluitingen, dan leiden we het verkeer om via andere provinciale wegen en niet via de Ampsenseweg. We proberen er alles aan te doen om overlast zoveel mogelijk te beperken. Dit doen we door overleg met de provincie Gelderland, aannemers en in dit geval met een afvaardiging van BEO. Zo schakelen we in de komende periode steeds bij mocht het nodig zijn.”

Spandoeken en snelheidsdisplays moeten verkeersveiligheid ten goede komen. Deze week werden al spandoeken geplaatst aan begin en einde van de Ampsenseweg. Automobilisten worden erop gewezen dat de weg niet is bedoeld voor doorgaand verkeer. ‘Hou je aan de snelheid en hou rekening met elkaar’, zo luidt de boodschap. De spandoeken zijn mede-ontworpen door een afvaardiging van het inwonersinitiatief. Ook hangt de gemeente Lochem snelheidsdisplays op. En de politie blijft met regelmaat controleren op de snelheid.

Niet gerust

De bewoners van de Ampsenseweg en omgeving zijn overigens niet gerust op verbetering van de situatie als de rondweg over een paar jaar klaar is. Tijdens het gesprek met de wethouder in november gaven ze aan dat de plannen, zoals die er nu liggen, uitgaan van een aansluiting op een rotonde bij de Kwinkweerd en de Stationsweg. Hierdoor blijft het een gemakkelijke optie om de Ampsenseweg als sluiproute te kiezen. Door geplande extra verkeerslichten op de Kwinkweerd – ter hoogte van ForFarmers – neemt de populariteit van de Ampsenseweg mogelijk zelfs nog toe, zo is de vrees. De rondweg is overigens een provinciaal project.