Inwoners gemeente kopen lokale producten liefst in de supermarkt

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Inwoners van Lochem kopen regelmatig lokale of regionale producten als eieren, brood en kaas. Maar liefst 87% wil deze producten bij voorkeur kopen in de supermarkt. 42% gaat hiervoor naar een boerderijwinkel en 41% koopt ze bij voorkeur op de markt. Dit komt naar voren uit de resultaten van een onderzoek via het inwonerspanel LochemSpreekt.

Van 8 februari tot 7 maart 2023 liep het onderzoek over de Achterhoekse productbeleving.
In totaal hebben 654 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. Volgens de onderzoekers zijn de uitkomsten hierdoor betrouwbaar en representatief voor de mening van alle inwoners van de gemeente.

Kwaliteit en prijs

Inwoners doen hun boodschappen voor 97 procent in de supermarkt. De bakker wordt door 56 procent bezocht en de weekmarkt door 37 procent. Tijdens het inkopen wordt vooral gelet op kwaliteit (76%), prijs (73%) en houdbaarheid (62%). Keurmerken, zoals Beter Leven, EKO of ASC zijn bij de meeste mensen bekend, maar minder dan de helft geeft aan daar veel waarde aan te hechten.

91 procent van de inwoners geeft aan wel eens producten uit de gemeente of de regio te kopen. Eieren, brood en groenten zijn hierbij het populairst. Maar een kleine meerderheid gaat niet speciaal op pad voor deze producten maar koopt ze in de supermarkt. Wel haalt 52 procent het brood liefst bij de bakken. De boerderijwinkel wordt wel eens door precies de helft van de ondervraagden bezocht.

Onduidelijk

Mensen die niet of nauwelijks lokale producten kopen geven aan dat ze bij de verkooppunten niet alle boodschappen kunnen halen. Ook worden de producten vaak duur gevonden. Een kwart geeft aan het vaak onduidelijk te vinden of het om een lokaal product gaat. Van de ondervraagden geeft 71 procent aan de lokale producten te kopen voor dagelijks gebruik. Verder geeft 36 procent aan deze producten graag cadeau te geven. En ruim een kwart koopt het voor de afwisseling.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de supermarkt een belangrijke rol speelt – of kan spelen – bij de afzet van lokale producten. Driekwart van de mensen die al regelmatig zulke producten koopt doet dit bij de supermarkt. De helft van hen meent bovendien dat de producten daar het gunstigst zijn geprijsd. Ook geeft 62% aan dat een groter aanbod in de supermarkt hen zou kunnen aanzetten tot het kopen van (meer) lokale producten.

Betrouwbaar

Consumenten vinden het van groot belang dat er betrouwbare informatie over de producten wordt gegeven. Ruim driekwart vindt ook dierwelzijn en duurzaamheid van belang. Daarnaast worden kwaliteit, smaak en versheid van lokale producten zeer hoog gewaardeerd (alle drie meer dan 90%). Ten slotte geeft 69 procent van de respondenten aan van plan te zijn vaker lokale producten te kopen.

Ruim de helft geeft aan behoefte te hebben aan meer informatie over de producten uit de eigen omgeving. Info over verkooppunten, de locatie van de producenten en ‘nieuws en acties’ worden hierbij het meest genoemd.

Gemeenten

Om mensen, die aangeven wel meer lokale producten te willen kopen, over de streep te trekken, gaan de gemeenten Lochem, Bronckhorst en Zutphen de afzet van lokale producten, uit de zogenoemde ‘korte keten’ stimuleren. Hiervoor wordt samengewerkt met een aantal deskundige partijen, zoals Achterhoek Toerisme, Slow Food Achterhoek en Happyland. Deze samenwerking heet ‘De Achterhoekse Productbeleving’.

Samen met lokale ondernemers worden nieuwe ideeën uitgewerkt. Zo zet Achterhoek Toerisme zich in om meer bezoekers naar de boerderijwinkels te trekken. Bijvoorbeeld door evenementen over voedsel en eten online samen te brengen en onder de aandacht te brengen via diverse media. Slow Food Achterhoek denkt aan het verbeteren van de deskundigheid van verkooppunten, en heeft het plan om met een digitaal platform winkels, horeca en consumenten te verbinden.

Leefbaarheid

De gemeenten willen deze ontwikkelingen ondersteunen omdat het belangrijk is voor de leefbaarheid van het platteland en de lokale economie. Vooral in gebieden waar voorzieningen zoals winkels verdwijnen, kunnen lokale ondernemers voorzien in de vraag naar voedsel.