Lintjesregen: Negen gedecoreerden in de gemeente Lochem

0
Foto ter illustratie (bron: creative common)

LOCHEM/HARFSEN – Acht inwoners van de gemeente Lochem zijn op woensdag (26/4) verrast door burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve. Hij kwam hen een koninklijke onderscheiding uitreiken, in het kader van de jaarlijkse lintjesregen aan de vooravond van Koningsdag. Het gaat om acht keer de titel Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één Ridder. Een negende lintje werd uitgereikt aan een inwoner van Kring van Dorth, door de burgemeester van de gemeente Deventer.

De burgemeester reikte de bijbehorende versierselen uit bij de gedecoreerden thuis of op een door naasten gekozen locatie. Een persoon is op vakantie. Hij kreeg de blijde boodschap telefonische te horen. De versierselen worden hem op een later moment overhangigd. Drie lintjes daalden neer in Harfsen. Barchem en Gorssel lieten er elk twee bijschrijven op het conto. Lochem en Kring van Dorth noteerden er elk een.

Hieronder volgt een beschrijving van de verdiensten van alle betrokken. De teksten zijn (nagenoeg) letterlijk overgenomen uit een persbericht van de gemeente Lochem.

De heer H.A. (Bert) Dinkelman (55) uit Barchem – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Dinkelman kun je zeker een voorbeeldvrijwilliger noemen. Hij is sinds 1977 vrijwilliger bij Muziekvereniging Crescendo uit Barchem. Daarvoor coördineert hij onder andere het ophalen van oud papier. Ook zorgt hij voor de fondsenwerving. Bij Openbare Basisschool De Barchschole in Barchem coördineert hij sinds 1990 het onderhoud van het schoolplein.

Al meer dan 22 jaar is Bert vrijwilliger bij Vereniging Contact Barchem. Contact organiseert activiteiten zoals Koningsdag, Dodenherdenking, de Pinksterfietstocht en het Barchemsfeest. Bert organiseert en begeleidt mede de vele evenementen. Daarnaast is hij lid van de Jeugdcommissie. Voor de Stichting Barchemse 4Daagse moedigt de stem van Bert al vele jaren de deelnemers aan. Hij draagt bij aan de promotie van dit evenement.

Sinds 2010 draait hij kantinediensten en zet hij zich in voor de PR van voetbalvereniging SVBV in Barchem. Daarnaast is hij medeoprichter/secretaris van de vereniging Vrienden van SVBV. Die vereniging zet zich in voor de fondsenwerving van de sportvereniging. Bij Ruitersport Vereniging Barchem ondersteunt Bert al jarenlang de organisatie en uitvoering van de evenementen. Hij verzorgt de horeca en geluidtechniek, fungeert als presentator, ringmeester en parcourshulp.

Bij de Paardensportvereniging Diepenheim verzorgt Bert al de geluidsinstallatie bij evenementen en wedstrijden. Hij is lid van de masterspringcommissie bouwt mede het parcours en de hindernissen voor de jaarlijkse SGW-cross en is hinderniscontroleur.

De heer H.T.M. (Henk) Franken (60) uit Gorssel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Franken deed naast zijn dagelijkse werk veel vrijwilligerswerk. Vanaf 1982 is hij vrijwilliger bij en bestuurslid van de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Semper Fidelis in Gorssel. Hij is lid van de onderhoudscommissie en verzorgt onder andere het bodemonderhoud. Als bestuurslid van de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Semper Fidelis in Gorssel is hij lid van de wedstrijdcommissie.

Hij bouwt de parcoursen en hindernissen op en ondersteunt bij de kantinewerkzaamheden. Verder doet hij het onderhoud van de manege en de rijbaan. Hij zet daarbij eigen materialen in voor crossbouw en onderhoud. Ook ondersteunt hij bij de organisatie van landelijke en regionale kampioenschappen.

Sinds 2000 is hij vrijwilliger bij de Stichting Gorsselse Zwembaden. Hij zorgt voor het onderhoud van het gebouw en de machines, doet technisch werk en brengt hij de betaalde krachten hierover basiskennis bij. Hij maait het grasveld tijdens het zomerseizoen en buiten openingstijden gaat hij vaak naar het zwembad om te controleren of er goed is afgesloten en er geen ongenode gasten zijn.

De heer L.J.J. (Bertus) Haarman (72) uit Harfsen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Haarman was tot aan zijn pensionering eigenaar van aannemersbedrijf Haarman. Hij stond jarenlang de plaatselijke verenigingen bij door het beschikbaar stellen van materialen of het uitlenen van benodigdheden voor evenementen en activiteiten. Hij was bestuurslid van Oranjevereniging Harfsen en zat in commissies. Hij stond bekend om zijn
goede inbreng en oplossingsgerichte ideeën.

Sinds 2012 maakt hij elk jaar de houten vogel voor het vogelschieten op het dorpsfeest. Het vogelschieten is een bijzondere traditie die onder immaterieel erfgoed valt. De houten vogel is authentiek en bestaat uit deskundig uitgezocht hout.

Bertus Haarman was bestuurslid van Vereniging Bouwopleiding Deventer, Raalte en Zutphen. Deze vereniging verzorgt en toetst de praktijkopleiding van mbo-studenten en werknemers. Het doorgeven van vakmanschap aan de jeugd staat bij hem hoog in het vaandel. Bertus geeft ook metsellessen aan kinderen bij Educatieboerderij De Veldhorst in Harfsen.

Toen eind 2018 en begin 2019 Dorpshuus Hoeflo in Harfsen werd verbouwd, zette Bertus zich belangeloos in voor de verbouwing. Het hele traject is in 4 maanden tijd gerealiseerd.
De heer Haarman is al heel lang vrijwilliger. Hij staat altijd voor iedereen klaar, ook als er problemen in de buurt zijn. Hij heeft de gave om met geduld, wijsheid en overtuiging de nieuwe generatie de oude gebruiken en tradities van het naoberschap bij te brengen.

De heer A.J. (Ab) Hamer (71) uit Barchem – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Ab Hamer was van 1993 tot 2001 tweede voorzitter en bestuurslid van Vereniging Contact Barchem en hij was voorzitter van de Barchemse feestcommissie. Van 2002 tot 2009 was hij oprichter/penningmeester en vrijwilliger bij de Stichting Vrienden Woonplus Barchem. Ook was hij huismeester.

Vanaf 2002 is hij medeoprichter/bestuurslid en vrijwilliger bij de Barchemse4Daagse. Ook ondersteunt hij bij de organisatie. Vanaf 2012 is hij vrijwilliger bij zorgcentrum Sensire, locatie de Schoven in Ruurlo. Hij is medeorganisator van de activiteitencommissie en de wandelgroep en aanspreekpunt voor vrijwilligers. Ook is hij redactielid van het Bundelingspark Nieuws. Vanaf 2012 is hij vrijwilliger bij de woningen en dagbestedingslocaties van Zozijn, regio Salland/De Graafschap. Hij organiseert activiteiten, wandelt met bewoners, doet het onderhoud van de tuin en is buddy.

In 2019 en 2020 is Ab interimvoorzitter en sinds 2020 voorzitter van Wandelsportvereniging DOS Barchem. Hij verzorgt de PR en zoekt de samenwerking met andere organisaties. Ook organiseert hij mede de wandelactiviteiten. Vanaf 2019 is hij vrijwilliger bij de BarchHulp, een vrijwilligersorganisatie in Barchem die voor mensen in het dorp allerlei klusjes doet.

Van 2021 tot nu is hij vrijwillig conciërge op de Barchschole in Barchem en hij ondersteunt de docenten. Vanaf 2022 is hij vrijwilliger bij Woonvoorziening de Berkelhof in Barchem. Hij haalt en brengt een meervoudig beperkte bewoner van en naar de manege en helpt bij de paardrijles. Vanaf 2022 is hij vrijwilliger bij Anke Marjolein.

Mevrouw A. (Anneke) Hogenhout (72) uit Harfsen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Tot haar pensionering in 2015 werkte Anneke Hoogenhout als bloemist. Ook zette en zet zij zich in voor kerk en maatschappij. Van 1990 tot 2007 was zij vrijwilliger bij en ouderling van de Protestantse Gemeente Daarlerveen. Ze was lid van de Cantorij en vanaf 1999 ouderling. Ze was mede-initiator van Appelpluk en een fancy fair.

Vanaf 2010 vervult Anneke verschillende functies bij de PKN Harfsen: ouderling-kerkrentmeester, ouderling bijzondere taken, lector in kerkdiensten, lid werkgroep bijzondere diensten en werkgroep Cantorij. Ook hier organiseert zij veel activiteiten, waarvan de opbrengst naar de kerk gaat.

Verder regelt Anneke exposities in de kerkzaal, de voorjaars/zomermarkt en aankleding van de kerststal. Ook doet ze interviews voor kerkblad De Klokkepraot en betrekt zij 18-jarigen bij de actie Kerkbalans. In 2011 werd Anneke voorzitter van de Ouderengroep De Schakel in Lochem. Met veel enthousiasme en gedrevenheid helpt ze om ouderen uit hun isolement te halen. Verder verzorgt Anneke ook vaak de aankondigingen in De Gids en het kerkblad De Klokkepraot.

Van Vrouwen van Nu, afdeling Harfsen/Kring van Dorth werd Anneke in 2010 lid en vanaf
2016 voorzitter. Ze zorgt voor invulling van de themabijeenkomsten. Ze weet goed de toon te vinden als leden in het zonnetje gezet worden bij een jubileum of bedankje. Anneke zette zich ook in bij het Leger des Heils en was klaar-over in Daarlerveen. Verder was zij betrokken bij het opzetten van een tweedehandswinkel in Westerhaar en hielp zij bij de Stichting Oost-Europa.

Mevrouw G.B. (Sientje) Uenk-Hoornenborg (84) uit Harfsen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Uenk is al ruim 67 jaar vrijwilliger bij de Protestantse gemeente Harfsen. Zij begon als zondagsschoolleidster. Vanaf ongeveer 1995 is zij wijkcoördinator. In 2007 werd Sientje lid van de taakgroep Bezoekwerk en denkt mee over beleid en aanpak. Vanaf 2017 is zij ook gastvrouw bij de Open Kerk in Harfsen.

Verder was Sientje 8 jaar ouderling, waarvan 4 jaar voorzitter van de Kerkenraad. Ook schrijft zij brieven voor Amnesty International. Van 1980 tot 2010 was ze vrijwilliger bij de Wereldwinkel Harfsen. In 2011 werd zij vrijwilliger bij de Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek in Harfsen (voorheen steunpunt Sutfene), eind 2016 opgericht voor bewoners van de aanleunwoningen én voor ouderen. Zij is gastvrouw, doet spelletjes met gasten en helpt met de warme maaltijden. Hadden mensen een korte of langere periode extra aandacht en warmte nodig, dan zorgde Sientje daarvoor.

Ondanks haar leeftijd hielp Sientje vorig jaar ook meteen om de onderlinge band te versterken en eenzaam-/tweezaamheid te verminderen. Voor het bestuur heel belangrijk, omdat Sientje heel veel mensen kent. Naast dit alles is Sientje vanaf 1997 ook een trouwe collectant voor de Hartstichting en vanaf 2001 voor het KWF.

Er zijn altijd vrijwilligers die eruit springen. Sientje doet niet alleen haar ding, maar let op en kijkt om zich heen. Naar organisatorische zaken maar zeker ook naar mensen. Ze signaleert, overlegt en zet zich extra in waar nodig.

De heer C.D.W. (Chris) van Meurs (78) uit Gorssel – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van Meurs ontvangt deze onderscheiding voor zijn verdiensten op het terrein van religieus leven, gezondheidszorg en ouderenwelzijn. Tot aan zijn pensionering in 2000 was hij gerechtssecretaris bij de Rechtbank in Zutphen. Voor de Protestantse Kerk in Nederland was hij van 1980 tot 2010 secretaris van het Classicaal College voor Bezwaren en Geschillen. Van 2011 tot 2022 was hij lid en secretaris van het Generaal
College voor de Ambtsontheffing.

Daarnaast was de heer Van Meurs van 1980 tot 1982 ouderling van de kerkenraad van de wijkgemeente Oost van de Grote Kerk Apeldoorn, van 1987 tot 1990 secretaris van de Hervormde Stichting voor Bejaardenzorg Johanna in Delden, van 1993 tot 2002 secretaris van de Klachtencommissie van het Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk, van 2003 tot 2005 secretaris van de Pastorale Raad van de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse en vanaf 2019 vrijwilliger bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen.

Hij is diaken en lid van de commissie Veiligheid, Contact en Communicatie. De heer Van Meurs is nauwgezet en betrokken, hij bezit juridisch scherpe inzichten, werkt conflict-oplossend en past nieuwe werkwijzen toe.

De heer O.O. (Odo) Olthoff (80) uit Lochem – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Olthoff was van 1998 tot 2010 schipper van de fluisterboot bij de Stichting Toeristisch Varen Zutphen en hij onderhield de boten. Vanaf 2000 is hij vrijwilliger bij de Stichting Gelders Landschap & Kastelen, afdeling Achterhoek. Hij is er leidinggevende, toezichthouder en meewerkend voorman van de vrijwilligersgroep.

Hij is ook veldcoördinator en samen met de regiobeheerder bezoekt hij het te onderhouden terrein en maakt onderhoudsafspraken. Sinds 2021 is hij vrijwilliger bij de Stichting Twickel als toezichthouder en boswachter op het landgoed Nettelhorst.

De heer Olthoff was niet aanwezig bij de Lintjesregen omdat hij op vakantie is in het buitenland. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve belde hem tijdens de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen om hem te feliciteren. Op een later moment reikt hij de onderscheiding uit.

De heer W. (Wim) Scholthof (67) uit Kring van Dorth – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Scholthof was van 1971 tot 1990 vrijwilliger bij en voorzitter van de Plattelands Jongeren Bathmen. Hij was onder andere initiator van de revue en lid van de boeldagcommissie. In 1979 werd Wim vrijwilliger bij de Schoolter Revue. Tot 2009 als tekstschrijver, regisseur, presentator en decorontwerper/bouwer.

Van 1982 tot 1990 en 1999 tot 2000 was Wim vrijwilliger bij en lid en voorzitter van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Bathmen. Als jeugdouderling zette hij zich in voor het jeugdwerk. Organiseerde activiteiten en catechisatiebijeenkomsten. Hij was de eerste leek in de voorzittersfunctie. Hij maakte zich onder andere sterk voor de samenwerking met de Gereformeerde kerk in Bathmen en de start van het “samen-op-weg” proces.

Dit leidde tot de Protestantse Gemeente Bathmen Okkenbroek. Hier is hij vanaf 2018 vrijwilliger en lid van de kerkenraad en is actief als ouderling kerkrentmeester en vicevoorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Ook is hij lid van de verkenningscommissie voor het toekomstig beheer van het kerkgebouw in Okkenbroek.

Wim was mede-initiator en oprichter van de Battumse Revue. Vanaf 1985 is hij voorzitter en actief als tekstschrijver, speler, decorbouwer, gastheer, regisseur en reclameman. Ook was hij auteur van het boek “Battum hef Revue”. In coronatijd zette Wim de jaarlijkse theaterproductie om in een filmproductie. Wim is revue en revue is Wim!

Vanaf 1992 is Wim voorzitter van Stichting Buurtschap De Schoolt en medeorganisator van buurtactiviteiten waaronder de traditionele midzomer- en midwinteravond. Hij was pleitbezorger voor aanleg van glasvezel in de Schoolt en auteur van publicatie “De schoolt. Een buurtschap en haar historie”. Wim was ook lid en lijstduwer van CDA Lochem, medebouwer aan het cultureel centrum het “Noaberlookaal” in Loo-Bathmen en medeontwerper en bouwer van de balkoninrichting bij Cultuurhus Braakhekke in Bathmen.

De uitreiking van zijn Koninklijke Onderscheiding is in de gemeente Deventer. Burgemeester Ron König reikte de onderscheiding uit voor de activiteiten die Wim in die gemeente verricht.